A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2012. december 11., kedd

Szabadkőművesek történészszemmel nézve

AJKA Szabadkőművesek történészszemmel nézve
 
KultúraA titkok és a tájékozatlanság ködébe burkolózó mozgalomról tartott előadást a közelmúltban Ajkán Raffay Ernő történész, levéltári kutatásai alapján.
Hihetetlennek tűnik, de Magyarországon kutatható a leghitelesebben e szervezetek valós tevékenysége, mert itt három ízben is betiltották a működésüket, kétszer a Habsburgok, majd Rákosi Mátyás is. Mindannyiszor lefoglalták az irataikat,- több százezer dokumentumot-, amelyek végül Kádár János döntése alapján kerültek az országos levéltárba és így ma már lehetséges a kutatásuk. Ez a világon máshol nem történt meg, emiatt is sok téves mendemonda kering róluk. Magyarországon az 1840-es években indult e mozgalom szinte egy időben Aradon és Pozsonyban, majd e két központból kiindulva épült ki egy országos hálózat. Nemesnek mondható célokért alakultak meg, minden akkor szükséges engedély birtokában. Az emberiség tudományos, kulturális, jogi fejlődéséért, egy jobban élhető világért akartak tenni, kinyilvánítva, hogy sem vallási, sem politikai tevékenységet nem fejtenek ki. Ez nyilvánvalóan nem sikerült, az irataik tanúsága szerint sem. Céljuk lett a társadalom megreformálása, a királyság megdöntése, ami már politikai tevékenységet jelent. Miközben karitatív tevékenységük, ingyenes gyógyítás, vagy például az általános választójogért való ténykedésük, mindenképpen pozitív volt. Tagjaik közt tudhatták Deák Ferencet is, aki a kiegyezés feltételeként szabta a császárnak, hogy Ausztria is parlamentáris ország legyen. Idővel a német és a brit páholyokkal ellentétben, akik nem utasították el a keresztény alapokat, hazánkban a francia és olasz páholyokkal együtt az ateista beállítottság lett a mérvadó. Nem sokan tudják azt sem, hogy a páholyok rítusa 1-33 fokozatú is lehet, hazánkban ez csak három, inas, legény és mester, a megszólítás pedig a testvér, tegeződő viszonyban. A heti rendszerességgel tartott találkozókra az adott témához, pl. művészetekhez legjobban értő készül fel és tart előadást. Ennek utána jön a „vakolás” amely közösen elfogyasztott étkezést jelent, ahol tovább lehet oldottabban is eszmét cserélni.
A rendszerváltás óta ma is nyilvánosan működhetnek páholyok a Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület égisze alatt, különböző érdeklődési körök mentén. Egy idézet honlapjukról (http://www.universumpaholy.hu): "Humanista tagjait semmiféle dogma elfogadására nem kötelezi. Szellemiségét hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség fejezi ki." 

2012. december 7., péntek

Politizáló szabadkőművesség – decemberben megjelenik Raffay Ernő új könyve

Politizáló szabadkőművesség – decemberben megjelenik Raffay Ernő új könyve

2012. december 7. 16:23

1-2 perc
Raffay Ernő szabadkőműves témakörben megjelenő harmadik, talán az eddigi leginkább érdekfeszítő kötete jelenik meg decemberben. A szerző – folytatva korábbi gyakorlatát – egyedülálló levéltári kutatásaival nemcsak a magyarországi titkos társaság szándékait és célrendszerét tárja fel, hanem új megvilágításba helyezi a 20. század első két évtizede Magyarországának történetét. Nem túlzás azt állítani, hogy munkája teljesen átrajzolja a Trianont megelőző időszakról kialakult képet.

A Politizáló szabadkőművesség című új kötetből megismerhetjük a magyarországi szabadkőművesség radikalizálódásának következő állomását, a Jászi Oszkár nevével fémjelzett Martinovics páholy létrejöttét és tevékenységét, s hosszú oldalakon át olvashatjuk ama súlyos állítás bizonyítékait, mely szerint: a baloldali radikálisok célja nem volt más, mint a magyar keresztény nemzetállam megdöntése. A könyv nemcsak az eszme- és politikatörténeti folyamatokat mutatja be, hanem a radikális vonal elfogadott és meghatározó személyiségeit is, akik politikai szerephez Károlyi Mihály kormányában, illetve az azt követő kommunista diktatúrában jutottak. Feltárul szemünk előtt, hogy a Tanácsköztársaság szellemi előkészítése éveken keresztül folyt, az nem „a semmiből ugrott elő” 1919. március 21-én. A titkos társaság tevékenységével akarva-akaratlanul hozzájárult a vörösterrorhoz és bizony a Magyar Királyság széthullásához is.
A Politizáló szabadkőművesség már előrendelhető a Vármegyeház.hu könyvesboltban! (Az előrendelések december 19-én kerülnek kiszállításra. A házhoz szállítási díj legalább 5000 Ft-os rendelés esetén 699 Ft, 10 ezer Ft-tól ingyenes.)
Raffay Ernő első magyarországi szabadkőművességgel foglalkozó könyve, a Szabadkőművesek Trianon előtt 2010-ben jelent meg. Az 1749-es kezdetektől 1886-ig, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy létrejöttéig mutatja be a titkos szervezet történetét, emellett külön foglalkozik az országgyűlés 1910–1911. évi szabadkőműves-vitájával. A 2011-ben megjelent Harcoló szabadkőművesség a társaságban megindult radikalizálódási folyamat kezdeti szakaszát mutatja be, nevezetesen a nagyváradi László király páholy tevékenységét 1896-tól 1908-ig. Ekkor vált célrendszerük fontos elemévé a katolikus egyház elleni küzdelem.

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2012/12/raffay-erno-uj-konyve/

2012. december 2., vasárnap

Raffay Ernő tartott előadásokat Bihar megyében

Raffay Ernő tartott előadásokat Bihar megyében

2012. 12. 02.
Az Erdélyi Magyar Néppárt érmelléki képviselőjelöltje, Nagy József Barna meghívására az elmúlt napokban Bihar megye több településén –Margittán, Nagyváradon, Nagyszalontán és Érmihályfalván – tartott előadást Raffay Ernő történész.
Legújabb kötete a „Politizáló szabadkőművesség” címet kapta, és ez immár a harmadik könyve ebben a témában – derült ki az előadások során. Bár a könyv még nem hagyta el a nyomdát, máris óriási érdeklődés mutatkozik iránta.
Raffay Ernő tartott előadásokat Bihar megyében
A rendhagyó történelmi előadásokon szó volt a Trianonhoz vezető útról, a szabadkőművesek történetéről, a föderalizmus és az autonómia román és magyar eszmetörténetéről.
Nagy József Barna érmelléki képviselőjelölt az előadásokat megelőző bevezetőjében bemutatta a Néppárt programját, és beszélt az autonómia és a föderális Románia szükségességéről. Nagyváradon többek között jelen volt Zatykó Gyula szenátorjelölt is, aki kifejtette: az autonómia és a föderalizmus jelenti az egyetlen megoldást az erdélyiek számára.
Raffay Ernő történelmi léptékű tettnek nevezte a föderalizmus felvetését, és közéletben való népszerűsítését. Elismerően szólt arról a következetességről, amiképpen a Néppárt jelöltjei évek óta képviselik az autonómia, immár pedig a föderalizmus gondolatát. Megítélése szerint egyedül ez a kitartás és elvszerűség hozhat kedvező változást az erdélyi magyarságnak ezért, mint mondotta, számára nem kérdés, hogy kit támogatna a választásokon.
Az előadássorozat záróeseményén, Érmihályfalván Nagy József Barna köszönte meg az elismert anyaországi történésznek a kiváló előadásokat, melyekben a Néppárthoz közel álló következtetések fogalmazódtak meg. A nemzeti ügyek szolgálata előrébb való minden pártpolitikai érdeknél, hangsúlyozta Nagy József Barna, aki szerint a december 9-i választások igazi tétje: marad minden a régiben a be nem váltott ígéretekkel és megalkuvó „érdekvédelemmel”, vagy kezünkbe vesszük végre a sorsunkat erdélyi jövendőnk érdekében.
[Forrás: az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi sajtószolgálata]

Forrás: http://www.neppart.eu/parlament2012/raffay-erno-tartott-eloadasokat-bihar-megyeben.html

2012. december 1., szombat

Raffay Ernő előadása Trianonról, a szabadkőművesekről

"Mit kezdjünk az igazsággal?"

2012. December 1.
Megyei körútja utolsó állomásaként péntek délután a szabadkőművesekről, illetve az úgynevezett Trianon-kérdésről tartott előadást Raffay Ernő történész a Padlás Galériában.
Raffay Ernő (állva) tartott érdekes előadást
Raffay Ernő (állva) tartott érdekes előadást
Raffay Ernő egy előadása már korábban is be volt harangozva Érmihályfalvára egy előző könyve kapcsán, ám az akkor betegsége miatt elmaradt.
Most Margitta, Nagyvárad és Szalonta után, megyei körútja utolsó állomására érkezett a Padlás Galériába. 
Dr.Szilágyi Ferenc mintegy 40 érdeklődő előtt úgy mutatta be a vendéget, mint "a Trianon-kérdés, és sok más kérdés szakértőjét". Raffay Ernő is egy anekdotával kezdte előadását, melyből kiviláglott, hogy sokan nevét már a Trianon-kérdéskörrel hozzák automatikusan kapcsolatba. Előadássorozatának apropóját legújabb, "Politizáló szabadkőművesség" című kötete adta, ám arról kiderült, hogy csak egy hét múlva hagyja el a nyomdát.
Mint megtudtuk, a szabadkőművességgel is csupán a Trianon-kérdés kapcsán kezdett el foglalkozni, és meglepődve állapíthatta meg, hogy az egész világon Magyarország az egyetlen, ahol szabadon - az Országos Levéltárban - kutatható, és hozzá lehet férni a szabadkőművesség 1950 előtt dokumentumaihoz.
A közel három órában úgy érezhette magát a hallgatóság, mint egy szabadegyetemi előadáson, ahol a szabadkőművesség mikéntjéről és hogyanjáról felsorolhatatlanul sok érdekesség és tudnivaló hangzott el, nem különben Trianonról. Utóbbiról kifejtette: Magyarország feldarabolói manapság is úgy tesznek, mintha ez az állapot mindig így kellene maradjon - azonban csak egy esetben maradhat így - ha hagyjuk. A történelmi igazság kapcsán pedig Nicolae Iorga román politikust, történészt idézte, aki azt mondta: mit kezdjek az igazsággal, ha nemzetem sorsa a tét. Hát ugyanezt mondhatjuk mi is, tette hozzá Raffay Ernő, példának említve a dákoromán eredet-elméletet, mellyel szerinte nem is érdemes foglalkozni.
Kérdésre válaszolva a történész kifejtette, hogy szerinte 1989 után több alkalommal is lett volna alkalom a trianoni diktátum korrigálására, igaz, az mindannyiszor hadmozdulatokat feltételezett volna. Először Csehszlovákia felbomlásakor, amikor az addig közös hadsereget titkos - ám a titkosszolgálatok által kiszimatolt - módon kettéosztott Csehország és Szlovákia 1992-ben, hónapokra gyakorlatilag védtelenné téve magukat. A másik alkalom a szerb-bosnyák-horvát konfliktus idején lett volna, amikor a szerbek "hátat fordítottak" Magyarországnak, és a horvátok is partnerek lettek volna Szerbia gyengítésében.
Érdekes anekdotákat hallottunk azokból az időkből is, amikor Raffay az Antall-kormány tagja volt.
A történész nem titkolta, hogy az EMNP kampányát támogatandó vállalta az előadásokat, szimpatizálva a párt autonómiát és Románia föderalizációját felvető elveivel. Úgy vélte, hogy azok kivitelezése ma még reménytelen, de hosszabb távra gondolva "hagy szokja a fül".
A szervezők nevében Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke köszönte meg az előadásokat, hozzátéve: az EMNP is fontosnak tartja az említett eszmék mellett kiállni, és azokat többre tartják, mint a rövidtávú ígérgetéseket.
Az esemény végén Raffay Ernő dedikálta a helyben megvásárolható, illetve az érdeklődők által akár otthonról hozott köteteit is.

Forrás: http://www.ermihalyfalva.ro/hirek/Mit-kezdjuenk-az-igazsaggal

2012. november 7., szerda

Legnagyobb fegyverük a titokzatosság

Legnagyobb fegyverük a titokzatosság

2012.11.07., szerda 15:21
Több tévhitet is eloszlatott a szabadkőművesekről dr. Gáspár Ferenc főorvos új könyvének bemutatóján. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban zsúfoltan voltunk mindazok, akik szerettünk volna egy kicsivel többet megtudni a titkos társaságokról.

Közel kétszáz ember jött el kedd este dr. Gáspár Ferenc „A kaposvári Berzsenyi szabadkőműves-páholy” című könyvének bemutatójára. Akinek már nem volt szerencséje, állva, vagy a lépcsőn ülve hallgatta végig a beszélgetést, amelynek során az írót Winkler Ferenc kérdezte. Bár a könyv csak a napokban került a boltokba, már most többen voltak, akik olvastak belőle részleteket.

Horváth Katalin könyvtárigazgató bevezetőjében hangsúlyozta: a könyv várostörténeti szempontból különösen fontos, hiszen az 1902-1919 közötti időszakot öleli fel, amikor elindult a város dinamikus fejlődése. Olyan információkat tartalmaz, amelyeket csak hosszas kutatómunkával ismerhet meg az érdeklődő olvasó.
gáspár ferencA kaposvári páholyt 9 fő alapította, az évek során összesen 83 szabadkőműves vett részt benne
Hogy mennyi munka van ebben a kötetben, azzal kapcsolatban dr. Gáspár Ferenc lapunknak elmondta: - Közel három év és számtalan pesti út, mert annak ellenére, hogy a Somogy Megyei Levéltárban a páholy iratainak jelentős része másolatban fellelhető, az Országos Levéltár és az Országos Széchenyi Könyvtár voltak a legteljesebb források.

A 360 oldalas kötetben feltűnően sok, 400-at is meghaladó lábjegyzet található, hogy az olvasónak ne kelljen minduntalan a kötet végére lapoznia, mert ez megszakítja az olvasás menetét és ezzel a gondolat folyamatosságát. – A jegyzeteket nagyon sokan csak szükséges kelléknek tekintik, ami esetemben lényegesen több ennél, mert a főszöveggel azonos értékű és fontosságú. Részben olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek a témában kevésbé jártas olvasók ismeretinek bővítését, ezáltal – nevezzük nevén – a megértést szolgálják, másrészt saját véleményemet, viszonyulásomat jelenítik meg. Olykor bennük van a lényeg – tette hozzá a főorvos.

A beszélgetés során elhangzott, hogy többek között az egykori Berzsenyi iskola és a tüdőgondozó létrejötte is a szabadkőműveseknek köszönhető. Mindazonáltal az igazi jótékonykodást közülük Kemény Samu, akkori gabona-kereskedő valósította meg, aki tényleg a saját vagyonából adakozott a rászorulók javára.

A könyvbemutatón sok mindenre választ kaptunk, de még több kérdés merült fel bennünk, amelyeket reményeink szerint a könyv elolvasása megválaszol. Ha pedig még többet szeretnénk tudni a témával kapcsolatban, akkor november 20-án, 17 órakor a könyvtárban megnézhetjük Dávid András előadását a szabadkőművességről.
Szerző: Springmann Andrea 


2012. november 6., kedd

Kaposvári szabadkőművesekről jelent meg könyv

Kaposvári szabadkőművesekről jelent meg könyv
2012-11-06 21:21:07
Kaposvári szabadkőművesekről jelent meg könyv
Kaposvári szabadkőművesekről jelent meg könyv
Többek között a kaposvári Berzsenyi Páholy munkásságáról szól dr. Gáspár Ferenc szabadkőművesekről megjelent könyve.


A Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be dr. Gáspár Ferenc A kaposvári "Berzsenyi" Szabadkőműves-páholy címmel megjelent  könyvét, amely az 1902-ben kezdődött kaposvári szabadkőműves mozgalmat mutatja be. Ugyan a szabadkőművességet körüllengi a misztikum és mindenféle elméletek szárnyra keltek velük kapcsolatban, néhol radikális eszméik mellett nagyon sokat tettek a város fejlődéséért. A könyvbemutatón olyannyira megtelt a könyvtár kölcsönzőterének központi része, hogy nem csak pótszékeket kellett hozni, de voltak, akik a lépcsőn ülve hallgatták végig a beszélgetést.  

a közönség
 Megtudhattuk, hogy Magyarországon egyedülálló volt abban a korban, hogy a két típusú: a befelé forduló és a közéleti szerepet vállaló szabadkőműves társaságok megegyeztek egymással és egy közös országos társulásban egyesültek, ez volt a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 
A szabadkőművesség a Szabad Líceum Egyesülettel kerül Kaposvárra. A Berzsenyi Páholy kilenc taggal alapul meg, vezetője a tanító végzettségű Erdei Ákos lesz. A budapesti társaságok közül az Erzsébet Páhollyal van közvetlen kapcsolatban. Kaposváron az idők folyamán összesen nyolcvanhárom páholytagról tudunk. Később a kaposvári társaság alapítja meg a pécsi páholyt, napjainkban ez a tény megfordulhat, mivel 2004 óta a pécsi páholy újjáalakult. 

A kaposvári Berzsenyi Páholy munkásságuknak köszönhető a Berzsenyi Iskola, ami Kaposvár első nem egyházi kézben levő iskolája, az első tüdőgondozó létesítése, de a sajtóban is megjelennek, mivel egyik tagjuk szerzi meg a Kaposvár című lapot. Emellett karitatív tevékenységben is részt vettek. Az eleinte tisztán a város felvirágoztatására irányuló társaság egy idő után belemegy olyan vallasi, politikai radikalizmusba, amely egy teljesen más irányba fordítja azt. 

dr Gáspár Ferenc és Vinkler Ferenc
Vinkler Ferenc, a könyvbemutatón közreműködő beszélgetőpartner kérdésére, hogy kiről nevezne el közteret? dr. Gáspár Ferenc azt felelte: Majdnem mindegyikük életében talátam olyant, ami nem tetszett. Egyedül Kemény Samu, nagykereskedő az, akinek az életén nem találtam foltot, és akinek a temetéséről úgy írt a korabeli sajtó, hogy sokan eljöttek a városi tisztségviselők közül, de még többen voltak, akiknek segített. 

Ezután a közönség kérdezhetett az írótól, valamint egy kis vendéglésre is meghívták őket, aki pedig szeretett volna megvehette és dedikáltathatta is a könyvet. A bemutató előtt már meg lehetett venni a könyvet és a bemutató után is sokan álltak sorban a műért. 

K-Sz.R
Utoljára frissítve: 2012-11-06 21:37:09

Forrás: http://www.kaposvari-hirhatar.hu/hirek/kaposvari-szabadkomuvesekrol-jelent-meg-konyv

Feltárul a páholy titka

Feltárul a páholy titka 
2012.11.06, Kedd

A kaposvári szabadkőműves páholy titokzatos világát tárja fel az olvasók előtt dr. Gáspár Ferenc helytörténeti munkája.A közel 400 oldalas kötetben a páholy működésére, szertartásokra, valamint sikerekre és kudarcokra egyaránt rávilágít a megyeszékhely díszpolgárának könyve. 

Három évi helytörténeti kutatómunka összegzése Gáspár Ferenc, kaposvári szabadkőművesekről szóló kötete. A megyeszékhelyen működő páholy 1902-ben alakult magasan kvalifikált, jó anyagi körülményekkel bíró, befolyásos polgárok részvételével.

dr. Gáspár Ferenc, főorvos, Kaposvár díszpolgára:
- Ez az időszak Kaposvár fejlődésének legdinamikusabb időszaka volt, az első világháború előtti időszak, amelyből a szabadkőművesek is kivették részüket, mert hiszen a város társadalmának meghatározó személyiségei voltak. 

A közel 400 oldalas könyv a szabadkőművesek titokzatosnak vélt világába kalauzolja az olvasót.

dr. Gáspár Ferenc:

- Az is egy újdonsága ennek a könyvnek, hogy Magyarországon először ebben a könyvben olvashat az olvasó, vagy szerezhet tudomást az olvasó a kíváncsiság titkos, nagy tárgyairól, mint a páholymunka, a felvételi eljárás, a szertartás könyv, ami eddig még hivatalos formában sehol nem jelent meg. 

A páholy szigorú etikai rend szerint működött. A könyv részletesen leírja a tagfelvétel szertartásszerű mondatait, szerepeit. Emellett a szabadkőművesek sikereiről is szól.

dr. Gáspár Ferenc:
- A Berzsenyi Dániel Iskola, a polgárság iskolája. Ezt ők hozták létre, és tulajdonképpen ez volt talán az egyik legnagyobb tettük. De hát ugyanilyen érdekes lehet, hogy hogy szerezték meg a kaposvári sajtót, és a kaposvári sajtó teljes palettájában hogy helyezkedtek el, az ellentétes politikai oldalakon is. 

A szabadkőműves páholy 1918-ig működött, hogy pontosan miként lehetne meghatározni magát a fogalmat, ez Gáspár Ferenc szerint rendkívül összetett kérdés. Munkásságukra talán a legtalálóbb kifejezés az érdekérvényesítés és a befolyás- fogalmazott kameránknak a díszpolgár.

(Somogy TV, Híradó)

Forrás: http://www.somogytv.hu/cikkek/88010/

2012. október 30., kedd

Megjelent dr. Gáspár Ferenc: A kaposvári "Berzsenyi" Szabadkőműves páholy című könyve

A mai szabadkőműveseknek is hasznos olvasmány lesz

2012.10.30., kedd 12:57
A napokban hagyta el a nyomdát dr. Gáspár Ferenc főorvos kötete, amelyben a kaposvári „Berzsenyi” szabadkőműves páholy történetét dolgozza fel, a páholy fennmaradt dokumentumai alapján.
szabadkőművesek
A szerző november 6-án, 17 órakor, a Megyei Könyvtárban tart hivatalosan könyvbemutatót, előtte elsőként lapunknak nyilatkozott.

Vágjunk a közepébe. Ön szerint mi a szabadkőművesség?
Többféle válasz is ismert ere a kérdésre, melyek nem csak eltérőek, de ellentmondanak is egymásnak. Egy a közös bennük: nem definíciók, hanem vélemények, sőt minősítések. Tartalmukat az határozza meg, hogy milyen a válaszadó – mint szubjektum – viszonya a szabadkőművességhez. Ez pedig, mint tudjuk, számos tényező együtthatásának eredménye.A magam részéről hajlandó vagyok elfogadni egy régi meghatározás első pár szavát, miszerint: „beavatáson alapuló erkölcsi rendszer”. Ez azért elfogadható számomra, mert továbbgondolásra késztet.

Miért tartotta fontosnak a szabadkőműves páholy kutatását és ennek a könyvnek a megírását? 
A válaszok egész sorát fel tudnám sorakoztatni, ezeket mindjárt a kötet első lapjain megteszem. Közülük csak egy, és nem is az első: mindig bosszantott, ha valaki egy kérdésről a mindent tudás magabiztosságával, vagy ellenkezőleg, a teljes tudatlanság állapotában nyilvánít megfellebbezhetetlen véleményt. Nekik is szánom ezt a könyvet.

Gondolja, hogy lesz érdeklődés egy százéves történetet feldolgozó kötet iránt?
Ismerek olyan könyveket, amelyek több ezer éves történetről szólnak, mégis majdnem minden ember tulajdonában megtalálhatók. Szerintem a lényeg nem ebben ragadható meg. Késztetést éreztem, hogy töprengő, kutató emberként megosszam másokkal azt az ismeretanyagot, amelynek birtokába jutottam. Furcsán hangzik talán, de őszintén gondolom: a megismerés eredménye nem az én tulajdonom. Ez a történet Kaposvár dinamikus fejlődésének idején, 1902-1919 között zajlik, és számos, máig fel nem tárt összefüggésre is rávilágít. Ha csak néhány ember lesz, aki olvasás közben, vagy a kötet végére érve elgondolkodik, és úgy érzi, mintha már találkozott volna a könyvben leírtakhoz hasonló jelenségekkel vagy történésekkel, akkor feltehetően nem téved túl nagyot.
gáspár ferencDr. Gáspár Ferenc

Mit vár a könyvbemutatótól?
Elsősorban érdeklődést, másodsorban toleranciát. Hasznos lenne, ha már előzetesen belelapoznának a kötetbe, akik megtisztelnek jelenlétükkel, mert ez lényegesen megkönnyíti az ott elhangzó mondatok, kérdések és válaszok értelmezését.

Kutatásai alapján hány páholy működött a városban és mikor?
Kaposváron egyetlen páholy volt, a „Berzsenyi”, 1902. novemberétől. Működését a (többi páhollyal egyetemben) a belügyminiszter 1920-ban függesztette fel.

Sok egyéb mellett Ön olyan „szupertitkos” dolgokat is szó szerint közöl, mint a felvételi eljárás szertartása, vagy az egykori páholytagok teljes listája. Nem fél?
Ha félnék, nem lenne módja erre rákérdezni. Ezt a kötetet én nem a szenzációhajhászás kedvéért írtam meg, ezért nem is adtam országos terjesztésbe. Ez a szülővárosomnak szól. Olyan alapossággal és tisztességgel kívántam megírni, hogy a mai szabadkőművesek is haszonnal forgathassák.

Most vannak-e Kaposváron szabadkőművesek?
Ez az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés, de pontosítás szükséges. Különbséget kell tenni a között, vannak-e szabadkőművesek, és van e páholy. A második felével kezdem:Kaposvár esetében egy politikus úgy válaszolna: sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom.. Személyes véleményem szerint a magvetés munkája már befejeződött. Ebből adódik a válasz a kérdés első felére: szerintem vannak, de ez még nem elég a páholy létéhez. A könyvbemutatón feltehetően bővebben kell szólnom majd erről is.

Szerző: Springmann Andrea

Forrás: http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2012/10/30/a-mai-szabadkomuveseknek-is-hasznos-olvasmany-lesz_3732.html

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2012/10/gaspar-ferenc-kaposvari-berzsenyi.html

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/10/konyvbemutato-dr-gaspar-ferenc.html

2012. július 23., hétfő

Raffay Ernő előadása Zebegényben a szabadkőművességről

Raffay Ernő történész tartott előadást Zebegényben
2012.07.23. 13:43

 

Kétrészes előadást tartott Raffay Ernő történész - politikus, a Károli Gáspár Egyetem tanára Zebegényben, aki a 19. és 20. századi történelmen belül több szakterületen is publikál. A trianoni és a párizsi békeszerződés kutatása mellett, két könyve jelent meg a magyarországi szabadkőműves páholyok történetéről, kettő pedig megjelenés alatt áll.
Raffay Ernő második előadást a hazai radikális szabadkőműves célrendszerről tartotta, de azok kedvéért, akik az első alkalmon nem tudtak részt venni, röviden összefoglalta, hogy miről volt szó korábban. A szabadkőműves páholyok a világon mindenhol titkos társaságokként működnek, ezért dokumentumaik szinte hozzáférhetetlenek. Hazánkban az a sajátos helyzet állt elő – mondta Raffay Ernő történész - ,hogy a 20. század során két alkalommal is betiltották ezeknek a szervezeteknek a működését, először 1920-ban, majd 1950-ben, a tilalom pedig mindkét esetben együtt járt a gazdag iratanyag, névjegyzékek, jegyzőkönyvek és levelek központi hatalom általi begyűjtésével. Ezek a dokumentumok viszont fennmaradtak, így ma már remek lehetőség nyílik a magyar Országos Levéltárban a többezer oldalnyi forrás kutatására.

Videó: http://www.danubia-televizio.hu/videok/hirek/120720_h04_zeb_120524_raffay_ea.wmvForrás: http://www.danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=1489

2012. június 22., péntek

Előadás - Raffay Ernő: Trianon és a Szabadkőművesség.

Trianon és a szabadkőművesség

Iochom Zsolt | 2012.06.23. [09:50] | Utolsó módosítás: 2012.06.23. [10:33]
Rendhagyó történelemóra keretében Trianon előzményeiről és a szabadkőművességről tartott előadást péntek délután dr. Raffay Ernő magyarországi történész a csíkszeredai Sapientia egyetem nagy aulájában.
raffay erno_b
Raffay Ernő történész 1948-ban született Borjádon. A rendszerváltás alatt és után országgyűlési képviselőként tevékenykedett, majd az Antall-kormány Honvédelmi Minisztériumának politikai államtitkára volt. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanított. Szakterülete Trianon és az elszakított területek magyarságának története, valamint Erdély és a román–magyar kapcsolatok. Alapító tagja, később társelnöke a Trianon Társaságnak, 2007-ben oroszlánrészt vállalt a Trianon Kutatóintézet létrehozásában. A témában Szabadkőművesek Trianon előtt és Harcoló szabadkőművesség címmel jelentetett meg köteteket.
Csíkszeredai előadásában a történész nagy hangsúlyt fektetett a szabadkőművesség XIX. század végén kezdődött radikalizálódására, valamint a katolikus egyház elleni küzdelmeire. Kitért arra is, milyen szerepe volt a titkos szervezetnek Magyarország feldarabolásában. Felvezetőjében kiemelte, hogy Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol a szabadkőművesség forrásai levéltárban kutathatók, ennek oka, hogy három alkalommal is betiltották tevékenységüket. Az 1920-as betiltás alkalmával az 1867–1920 között felgyűlt több százezernyi iratanyagot elkobozták, és ezek ma is megvannak. Meglátása szerint erre az időszakra esett a magyar szabadkőművesség fénykora. Azzal kapcsolatosan, hogy ki lehetett szabadkőműves, elmondta: csak 24. életévüket betöltött férfiak lehettek, kivételes esetekben felvettek fiatalabb férfiakat is, de csak ha apjuk is szabadkőműves volt. Példaként hozta fel Ignotus (Veigelsberg Hugó) fiát, aki 21 évesen léptett a „testvérek” közé. Mint elhangzott, a szabadkőművesek testvérnek szólítják egymást.
Előadása második felében arra a kérdésre világított rá a történész, hogy miért tekintettek a római katolikus egyházra, mint legfőbb ellenségükre a szabadkőművesek. Zárógondolatként Raffay Ernő megjegyezte: „A szabadkőművesek nem feldarabolni akarták az országot, hanem átvenni a hatalmat Magyarországon”. Raffay Ernőnek novemberben jelenik meg Politizáló szabadkőművesség kötete, valamint jövőre tervezi a Szabadkőművesek Magyarország élén kötetének megjelentetését.


Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/06/eloadas-raffay-erno-trianon-es.html

2012. június 5., kedd

Nyomorék gyermekek háza

Nyomorék gyermekek háza
gyermek, nyomorék | Népszabadság   Népszabadság
2002-07-10 15:15:49 | gyermek, nyomorék

Az 1903-as év karácsonyán nyílt meg Zuglóban, a Hungária út 20. szám alatt, egy bérelt tornácos faépületben a főváros (és az ország) első olyan intézete, mely a testi fogyatékos gyermekekről gondoskodott. Az alábbi fényképen az otthon első lakói és gondozóik láthatók a szerény épület előtt. A nemes célt szolgáló intézmény eszméje és megvalósulása a budapesti Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy köréből indult, név szerint Rothfeld Richárdtól, akit külföldi tapasztalatai indítottak az elesett, fogyatékos gyermekeket felkaroló intézet felállítására. Tíz év múlva a Mexikói úton felépül majd új, nagy épületük, ahol korszerű, példaadóan szervezett, európai hírű intézményt alakítanak ki, és ahol a gyermekek a gyógyulás mellett szakmát is tanulnak. De most még, 1903. december 24-én a kezdeteknél vagyunk, a hőskorban.

Idézzük Rothfeld Richárd szavait: "Az első lépést tehát megtettük a társadalmi élet egy feneketlen nyavalyájának gyógyítása érdekében. Vajha tervünk úgy sikerülne, mint azt szeretnők, hogy széles ez országban nyomorék, szegény gyermek ne sínylődjék gondozatlanul, elfásúltan, elbutúltan." Úgy legyen!

Fodor BélaForrás: http://www.informed.hu/egeszsegpolitika/?article_hid=7481

2012. június 3., vasárnap

Raffay Ernő előadása

Vissza- és előretekintés Trianonnal kapcsolatosan

Czene Csaba @ tegnap, 19.37

„Amíg nincs erős magyar gazdaság, megfelelő egészségügy, erős öntudattal bíró parlament és nemzet, addig nem lehet feltenni Trianon kapcsán a megfelelő kérdéseket!” — jelentette ki Raffay Ernő a Jobbik rendezvényén.
A Jobbik Magyarországi Mozgalom Nagykanizsai Szervezetének felkérésére Harcoló szabadkőművesség címmel tartott előadást vasárnap délelőtt Raffay Ernő történész, az Antall-kormány hadügyminisztériumának államtitkára a Halis István Városi Könyvtárban.

Raffay Ernő a nap aktualitásával, a trianoni megemlékezéssel kezdte előadását. Trianon kapcsán elsőként az Európában uralkodó nézetekről, hiányos ismeretekről szólt, majd történészként az országvesztés kiváltó okairól, a szerződés tartalmáról, majd következményeiről és a jelen helyzetből való kilépés lehetőségeiről beszélt.

A békediktátum kiváltó okainak elemzése során a belső és külső okokról egyaránt szólt. A helyzet megértése érdekében előzetes elemzést adott az első világháború előtti Európa gazdasági és politikai kettészakadásáról, a nagy és kishatalmi törekvésekről, a meghatározó szövetségi rendszerek kialakulásáról és a kontinensen elkezdődő fegyverkezési versenyről. Ez utóbbival kapcsolatosan a hadiipar és az egyre inkább előtérbe kerülő profitéhség hatásait és következményeit a német, francia, orosz, cseh és magyar példákon keresztül ismertette.

A gazdasági helyzet felvázolása után a kishatalmak — a cseh, szerb és román — bel- és külpolitikai helyzetéről, illetve az ezek nyomában járó területi követelésekről esett szó. Majd elmondta, hogy a nagy és a kishatalmi érdekcsoportok egymásra találásával Magyarország nagyobb veszélybe került, mint a mohácsi vész előtt volt. A történész szerint a magyar belpolitikai helyzet három tényezője segítette a katasztrófa kialakulását. Nevezetesen a demográfiai helyzet, a képviselői obstrukciók és a szabadkőművesség térnyerése.
A demográfiai tényezőkről megtudtuk, hogy 1910-ben a népszámláláskor a történelmi Magyarország lakosságának mindössze ötvennégy százaléka vallotta magyarnak magát. Ez mindössze csak tíz és félmillió lelket jelentett. A képviselői obstrukciók a nemzetvédelmi és véderőtörvények beterjesztések elfogadásában, illetve azok késleltetésében játszottak hátrányos szerepet. A Jászi Oszkár nevével fémjelzett hazai szabadkőművesség politikai szerepvállalása kapcsán Raffay Ernő érdekességként jegyezte meg, hogy az országban 1889-ben éppen Nagykanizsán alakult meg az első „Munka” nevű szabadkőműves páholy, amelynek egyik vezetője Nathan Rothschild volt. Megtudtuk azt is, hogy Magyarországon a törvények — más országokkal ellentétben — a szabadkőművességgel meglehetősen kesztyűs kézzel bántak, így a rájuk vonatkozó dokumentációk a Magyar Országos Levéltárban a mai napig fellelhetők, tanulmányozhatók.

A szabadkőműves páholyok tevékenységeinek elemzését követően az előadó a békediktátum következményeiről, a két világháború közötti bel- és külpolitikai helyzetről beszélt. Szó esett azokról a szomszéd népekkel szemben tapasztalható és máig kísértő kibékíthetetlen ellentétekről, melyek Trianon után születtek, valamint az esetleges autonómia megszerzésének kérdéséről, lehetőségéről. A történész említést tett a rendszerváltozást követően azokról a területrendezési lehetőségekről, amelyeket az éppen aktuális kormányok — beleértve a magukat nemzeti kormánynak vallókat is — elszalasztottak.

A trianoni helyzet megnyugtató kezelésére Raffay Ernő szerint három megoldás lehetséges. Elfogadjuk a jelenlegi helyzetet, de ezt kevesen tudják elfogadni — tette hozzá. Szóba jöhet az autonómia kérdése, vagy netán a területi revízió! Ez utóbbinak ma közel sincsenek meg a feltételei! — szögezte le.

„Amíg nincs erős magyar gazdaság, megfelelő egészségügy, erős öntudattal bíró parlament és nemzet, addig nem lehet feltenni Trianon kapcsán a megfelelő kérdéseket!” — jelentette ki zárszavában a történész.Forrás: http://www.kanizsahir.hu/kanizsahir/web/?menu=cikk&id=3813

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/06/harcolo-szabadkomuvesseg.html

2012. május 26., szombat

Szabadkőműves csúcstalálkozó Belgrádban

Szabadkőműves csúcstalálkozó Belgrádban

2012.05.26. 12:00 Styxx

Tegnap kezdődött az Európai Szabadkőműves Nagypáholyok kétnapos konferenciája a szerb fővárosban. Utoljára 82 évvel ezelőtt tartottak itt hasonló rendezvényt. A képen látható Dragoslav Pavlović, a Szerbiai Szabadkőműves Nagypáholy nagymestere elmondta, hogy egyben a Szerb Királyi Nagypáholy száz éves alapítására emlékeznek európai elvbarátaikkal együtt.
masoni_ff.jpg
Mint mondta, a rendezési jog megszerzése mindenképpen megtisztelő. Noha Szerbia gazdag hagyományokkal rendelkezik a szabadkőművesség terén, a kommunista Jugoszláviában természetesen – Magyarországhoz hasonlóan – a szervezetet betiltották, tagjait pedig üldözték.

Idén húsz európai országból érkeztek szabadkőművesek Belgrádba, többek között Franciaországból, Oroszországból, Spanyolországból, Romániából, Moldovából és Magyarországról is. Sőt, mint kiderült, a szabadkőművesek meglehetősen tágan értelmezik Európát, mert a libanoni páholy is képviselteti magát. Dragoslav Pavlović elmondta, hogy a szabadkőművesek közül nem kevesen országuk gazdasági és politikai életében rendkívül befolyásos személyek.
 zidari.jpg
Érdekesség, hogy a XIX-XX. század fordulóján épült szabadkai bérházak homlokzatain a mai napig fellelhetőek a jellegzetes szabadkőműves szimbólumok. (Igaz, akkor a szerb szabadkőműves nagypáholy alapítói közül inkább csak úgy lehetett közük az ottani épületekhez, hogyha "rendes" kőművesként dolgoztak rajtuk. Bár a titokzatos szabadkőműveseknél sosem lehet tudni.)
A szerb szabadkőművesek a román, a spanyol és a bolgár nagypáhollyal készülnek szorosabb együttműködést kötni. Emellett a szerb nagypáholy új nagymesterét is most választották meg. A jelenlegi nagymester "civilben" a dél-szerbiai Nišben egy vállalat ügyvezető-tulajdonosa.
1000dinara.jpg
Đorđe (Georg) Vajfert (1850-1937) – A pancsovai sváb iparos Belgrádban
alapított sörgyárat, majd a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság jegybankelnöke,
valamint a "Jugoszlávia" Szabadkőműves Nagypáholy első nagymestere lett.
Forrás: http://srbija.blog.hu/2012/05/26/szabadkomuves_csucstalalkozo_belgradban_1

Kapcsolódó linkek:

http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-hosts-conference-of-european-freemasons


http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_grandes_loges_unies_d%27Europe


http://web.archive.org/web/20081113231704/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?article23

2012. május 12., szombat

MOZART UND SEINE MAGYAREN

MOZART UND SEINE MAGYAREN

Mozart hat im 1781 endgültig nach Wien gezogen. In zehn Jahren 18-mal Wohnung gewechselt. Sein letztes Heim stand gerade gegen der Großloge. Das Haus Anfang XX-e Jahrhundertes abgerissen wurde. Heute ca. in selber Höhe (damalige 2-e Stockwerk) man Koffer und Tasche kaufen kann.
Mozart war ein Gesellschaft Mensch, und unter vielen anderen einige wahre ungarische Freunde gefunden.
MozartJetzt werden aus seiner Umgebung nur zur Brüderkette gehörende Personen vorstellen.  András Hadik (Graf) der legendaren Husaren Regiment Befehlshaber war Musikfreund und mit Brüder Amadeus auch engst befreundet, wann der Musikdichter noch nur Herr Mozart gewesen. Amadeus in Hadik Schloß durch mehrere Jahren ungezählte Konzerte gespielt hat , ab und zu wöchentlich sogar mehrere.
Im 1926 das Städtische Museum Wien von Rudolf von Tinti ein um 1785-90 bemalte 70x80cm große Gemälde gekauft.Damals noch wuste niemand daß später in Josephinisches Wien die königliche Kunst übendende man identifizieren kann. Der Autor (der zuerst nur nach dem II-es Weltkrieg vorgestellte Gemälde) war lange als unbekannt bezeichnet. Heute wissen wir daß die unbekannte heißt Ignatz Unterberger, und sein Werk ist ein Freimaurerisches potpuri, welche gleichzetig mehrere Logenarbeit darstellt, und die Anwesende sind auch von verschiedenste Jahrzenten abgebildet. Jetzt nur die verewigte Personen sind wichtig, weil ein Analyse des Bildes die Rahmen dieses kurzen Referat sprengen würde.
Hinten in der Mitte stehend Johann Esterházy (Graf)  Meister von Stuhl, vorn ganz links Johann Nepomuk Esterházy (Graf) vorn in der Mitte sitzend Nikolaus Esterházy (Fürst). Noch weitere in Wien Wohnsitz habende ungaren sind anwesend, näm lich; Gedeon Ráday (graf), Samuel Teleki, Károly (Karl) Pálffy (Graf auch mit Wohnsitz in Gyöngyös wo unsere Europa Loge zu Hause ist) und János (Johann) Szapáry (Graf).
Mozart hat 17 Werke für Logenarbeit komponiert, davon zwischenzeit zwei verschollen gegangen. Das schönste kurze Prahtwerk als Freimaurerische Trauermusik (KV 477) ist bekannt. Ursprünglich "im Monath Jully" (Mozart eigenhändiges Vermerk in sein Werkverzeichnis) für Meistererhebung - Memento Mori - komponiert, aber zuerst anlässlich Franz Esterházys (Graf von Galanta) und  Herzog Georg August von Mecklenburg Todesfalle während desTodesfeuers in der Loge vorgeführt (17. Nov. 1785) wurde. 
Nur ein Jahr auf Mozarts Tod mehrere von seiner Freunde in Jakobiner "Bewegung" Trost gehofft haben.
József Hajnóczy, János Laczkovics, Ignác Martinovics, Jakab Sigray (Graf) und Ferenc Szentmarjai wurden am 20-e Mai 1795 nach mehrmonatigen Prozesse zum Tode verurtelt, und das Volk abzuschrecken veröffentlich vollgestreckt. Alle genannten zur Bruderkette gehörten. Der Botschaft war eindeutig, bisher und nicht weiter, und wenn jemand noch überhaupt so verrükt wäre, daß noch weiter tollkühne Freiheit Ideen jagt, nun wird mit einem Haupt kürzer.
Der Kaiser sehr rasch, schon am 11. Juni in ganzer Monarchie das Freimaurertum völlig unter Verbot gestellt. 
Der aufgeklärte Kazinczy war Gründer der Loge  "zur Tugendhafte Weltbürger" (1782)  in Stadt Miskolc, später Mitglied der Bona consilii - "zum guten Rat", welche war in Pannonia das wichtigste Geistliche Wekstatt . Kazinczy, der seinem Hauptamt wegen in Wien öfter längere Zeit verbracht hat und auch mehrere Loge besucht. Von Mozart mehrmals zum Konzerte eingeladen wurde. Im Mai 1786 in sein Lebenszusammenfassende Agenda; Pályám emlékezete- "Erinnerungen auf mein Laufbahn"  schrieb: Mozart az orcehstert igazgatá, fortepianoját vervén - Mozart dirigiert das Orchester schlagend sein fortepiano Kazinczy war auch mit Soliman eng befreundet, haupsächlich die Literar-Phylosophische Schöngeist pflegen.Kazinczy der Sprachwissentschaftler hat in Jakobiner Bewegung  keine besondere Rolle gespielt, aber das auch mit 10 Jahre Knast bezahlt wurde (Kufstein, Spielberg-Brünn, und Munkács - Munkacsevo).Wie ganz kurz vorgestellt habe, unsere Brüdern damals in Wien die Logenarbeit geführt haben aber Sie kamen von Buda(Ofen), Keszthely, Zágráb (Zagreb) Pétervárad (Petrovarasdin), Rozsnyó (Ruzomberok), Frankfurt am Main, Augsburg, Salzburg, Varasd (Varasdin), Kolozsvár (Cluj Napoca), Miskolc, Zalaegerszeg, Esterház (Fertőd) und so weiter ohne Ende. Auch heute aus Frankfurt nach Újvidék (Novi Sad) ein modernstes Airbus braucht Zwei Stunde. Das ist ein Durchschnitt Flightime-Flugzeit maximum wenn man über EU hin und her Fliegen möchte. Schon damals  -wenn mit heutiger EU Karte in der Hand rechne - es war aus EU, 9 Länder zusammen! 
Nach dem Ausgleich im Jahre 1867 in Dualismus, wann in Ungarn die Logen Tore wieder weit geöffnet, und das Licht wieder eingeholt aus Österreich,  (momentan mit gegenseitigen Licheinbringung  Ungarn "Führt" 3:2. Wie schön es wäre, das in der Zukunft nur in Praterstadion Zählen wir dir Tore, und das Licht ewig jagt die böse Schatten weck). Darauf  kam ein halbes Jahrhundert mit Österreich auf unserem Kontinent unter vielen  anderen ein beispielhaftes Eisenbahnnetz ausgebaut, Industrie und Landwirtschaft atemraubende Erfolge geschafft, aber  im 1914 kam die erste selbsvernichtende Krieg für Europa, welche auf unglüklicher Art nur zwischen Gänsefüßchen abglschlossen wurde, und damit schon die nächste, noch größere Katastrofe war einprogrammiert.
Und nach 1945 war noch immer nicht Genug, weil einmal hier, andersmal dort die Empörung flammte auf.
Nun momentan scheint die Sache in ruhigerem Zustand, hoffentlich lange.Heute in 58-ster Jahr, das wir kein Krieg führen in Europa. Absichtlich nicht so geaußert, das schon seit 1945 lebt man in relativen Frieden, weil aus Frieden wird nie Genug.
Was jetzt noch flüchtig in diesem kurzen Schnappschuß Reiche noch ablichten möchte ist nur eine Kleinigkeit, welche nur für ein Musiker (was von Beruf bin) auffällig ist, aber habt Ihr schon unsere als Europa Hymne verwendete Freudensode  - Musik von unserem Bruder Ludwig - nicht nur mit Orchester sondern mit Chor gehört? Warum sing man es nicht, und wenn schon einmal, anlässlich Ungarns beitritt im 2004, warum nicht IMMER?. Hoffe, daß nur nicht Texte wegen? Weil dort leuchtet für immer es von unserem Bruder  Friedrich (An die Freude)  zwei  Begriff; "Elisyum" und "Götterfunken".
Wir Brüder, Grüßen einander mit Umarmung (zwischenzeit keine Ellenbogen rutscht "zufällig" gegen die Rippen andere, wie oft in  profanem Leben, oder noch öfter auf politischem Manege), und auch  - ebenso "zufällig" treten wir mit brüderlichem Gruß gleichzeitig nie auf die Füße der andere.
Zwei kleine Bewegung welche in Außen- oder in Profaner Welt wenn es so besser fällt, leider noch lange  - aber hoffentlich immer geringer - in Gebrauch bleibt.
Zuletzt, quasi als Zusammenfassung stelle da, ein Gedicht von Barone Orczy, Meister unserer Uhrloge (ab 1784) in Gyöngyös. Im achziger Jahres des XVIII. Jahrhundertes, er als der erste in schon fünf Jahre eher (1785) als alle andere in Wien lebende Ungaren - welche alle ebenso fleißig Dichtungen geschrieben, und ebenso fleißige Brüder waren, weil damals in gut ausgebildeten Kreisen es war eine Voraussetzung - nun unser Orczy nur in ungarischer Sprache seine Gedichte entworfen, wann die andere neben ungarisch entweder Deutsch oder Latein wie üblich verwendeten.
Aus Erstdruck nach 227 Jahre so klingt sein Gedicht in Deutsch:
Gesetz des Freimaurers
Vertraue dein Handel an den Gott! mein Krumpel
Deinem Gott zu beten sollst die Hände heben.
Sei lieber Zuhörer, scheue die Protzerei,
wünschend nicht so viele, wenig ist Genüge .
Lerne das Geheimnis niemandem entdecken
Kleineren nachgeben, den Große einschätzen.
Bedrohe niemanden, Arbeit nie verschiebe
den Hochmut verachte, das Schicksal ertrage.
Führe frommes Leben, sei bereit zum Tode
Nur auf diese Weise errichst deine Krone.
Seine abgedrückten Gedanken könnten auch heute Leitfade dienen ebenso in Brüssel, wie hier in Wien, und Buda und Pest schon seit mehr als 200 Jahren...
Tibor E.
            W\M\ of Lodge Europa No.13, Or\ Gyongyos      Forrás:
Előadás az Európa páholyok 5. Nemzetközi Szimpóziumán: http://www.fmsne.wbd.ro/mozart-und-seine-magyaren

2012. május 11., péntek

The 5th International Europe Lodges Symposium

The 5th International Europe Lodges Symposium


Wien Coat of Arms
The 5th International Symposium of Europe Lodges was held in Wien, Austria, during 11-13 May 2012. Wien is a great city, former imperial capital city, and everybody felt this reality, in many ways. The event was organized by our Brothers from Europa zu Neuen Welten Lodge and it has proved to be an important Masonic meeting.
Due to the higher level of discretion required by the Austrian Brethren, fewer words will be written hereunder.
The guests arrived on Friday, the 11th of May, and were accommodated in various locations. A welcome dinner took place in the same evening.
Here is the list of attendant Lodges:
 • Europa zu Neuen Welten from Wien, Austria
  Stephan's Dom
 • La Chaine D’Union Européene from Longwy, France
 • Evropa No. 27 from Belgrade, Serbia
 • Evropa from Sarajevo, Bosnia and Hertzegovina
 • Porta D’Europa from Ispra, Italy
 • Europa 92 No.1078 from Florence, Italy
 • Europa No. 765 from Riccione, Italy
 • Európa Akáca a Mátraalján from Gyöngyös, Hungary
 • Europa Unită No. 27 from Bucharest, Romania
together with friends from many Lodges, both Austrian and Cyprian.
Entrance of the Grand Lodge of Austria
The works of the Symposium began in the next morning and were conducted by Bro\Christian T., Past Master of Europa zu Neuen Welten Lodge. The theme was “The Europe Lodges and the Current Challenges in Europe”. You will find hereinafter a selection of the papers which have been delivered on the occasion.
Austrian Masonic Temple

2012. április 25., szerda

Dr. Alice Reiniger előadást tartott a Draskovich Obszervanciáról


26.04.2012

Dr. Alice Reiniger über die Draskovich Observanz

Am Mittwochabend, den 25. April organisierte die Fakultät für Mitteleuropäische Studien eine Veranstaltung mit einem Gastvortrag von Dr. Alice Reininger zum Thema „Die Draskovich Observanz“. Sie befasste sich mit der Fragestellung, ob „Werte und Aufgabenstellungen ungarischer Aufklärer im ehemaligen Königreich Ungarn des 18. Jahrhunderts für uns heute noch relevant“ seien.
Die Vortragende, Alice Reiniger, Mag et Dr. Phil, M.A.S. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kultur- und Geistesgeschichte an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien.

A. Reininger "Die Draskovich Observanz", 25.04.2012

Forrás: http://www.andrassyuni.eu/aktuelles/nachrichten/dr-alice-reiniger-uber-die-draskovich-observanz.html

2012. április 19., csütörtök

Kazinczy és a szabadkőművesség - Kiss Endre József előadása

Kazinczy Ferenc és a szabadkőművesség
Szabadkőművesnek nevezni valakit a mai közbeszéd szerint megbélyegzésnek számít.  Sokan a társaságot csak a mozivászonról ismerik tévesen, így pejoratív tudattartalmakat rendelnek hozzá. Kiss Endre József előadása A Magyar Nyelv Múzeumában azt tisztázta, hogy mit jelentett a szabadkőművesség különböző korszakokban, és felfedte Kazinczy Ferenc viszonyát a rendhez. A Testvérmúzsák Kazinczy korában előadássorozatot elsősorban diákoknak indította A Magyar Nyelv Múzeuma, hogy kiegészítve a tanórák anyagát - a nagy nyelvújító életén keresztül - a fiatalok még jobban megismerjék a felvilágosodás korát.A program azonban szélesebb körben kedvelt lett már a kezdetektől, és minden korosztály képviselői megjelennek a közönség sorai között. A Sárospataki Református Nagykönyvtár igazgatójának előadására távoli városokból is érkeztek. A népszerűség oka pedig a témában rejlik. Kevés olyan előadást hallani, amely tudományos kutatásokra alapozva közelíti meg az okkult tevékenységeket, alkimistákat, rózsakereszteseket, illuminátusokat vagy a maszonériához kapcsolt, nagy összeesküvés-elméleteket. „Azért fontos ezt tisztázni, mert a 18. századi szabadkőművesség – melyhez Kazinczy Ferenc is csatlakozott – még a 19. századival sem mérhető össze, nemhogy a 20. századival vagy napjainkéval.” – mondta el Kiss Endre József. Ennek hiányában pedig torzul annak megítélése, hogy Kazinczy hogyan viszonyult valójában az illuminátusokhoz.

A Magyar Múzeumának tárlatvezetői őriznek is egy emléket ennek kapcsán: néhány éve egy fiatalember az Emlékcsarnok vendégkönyvébe becsmérlő szavakat írt a nyelvújítóról annak szabadkőműves múltja miatt. Idén tavasszal ez a férfi családjával együtt visszatért a széphalmi birtokra, és megkérte a tárlatvezetőt, hogy adjon lehetőséget egykori bejegyzése kitörlésére, mondván, hogy annak idején őt félretájékoztatták Kazinczy Ferenc és a szabadkőműves rend viszonyáról, de mára tisztán látja, hogy a mester hithű keresztényként, református főgondnokként távol tartotta magát az okkult tudományoktól. Tájékozatlanságának eredménye a vendégkönyvben pedig azóta is nyomja a lelkét, és zarándoklatával kívánta jóvátenni azt.

Kiss Endre József úgy látja: „Kazinczy Ferenc a masszonériát éppúgy a művelődési missziója egyik eszközének tekintette, mint a levelezést, a publicisztikát, a megteremteni vágyott Magyar tudós Társaságot, s a haladó és emelkedő nemzet látomásának jegyében művelte nyelvünket és szervezte irodalmunkat.”

Az előadás után a hallgatóság ingyen megtekinthette Kazinczynak a szabadkőművességhez kapcsolódó relikviáit - köpenyét, övpántját, kitűzőjét, hátlapját – amelyet az egykori házának helyén emelt Emlékcsarnokban őriznek.


Forrás: http://www.nyelvmuzeum.hu/index.php/emlektar/kepes-kronika/149-kazinczy-ferenc-es-a-szabadkomuvesseg

Kapcsolódó Facebook oldal: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.288414134575119.69401.169662739783593&type=3

Kapcsolódó videó: http://www.zemplentv.hu/?p=31047

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/09/eloadas-kiss-endre-jozsef-kazinczy.html

Raffay Ernő előadása, A Harcoló szabadkőművesség című könyvét mutatta be a történész

Raffay Ernő előadása

A Harcoló szabadkőművesség című könyvét mutatta be a történész


A Trianon titkai című 1990-es kötete megjelenése óta a liberális értelmiség megosztó személyiségnek
tartja Raffay Ernőt. Most minden bizonnyal hallgatásra ítélnék a szabadkőművességgel kapcsolatban is. Hogy miért, az kiderült a szerző előadásából a Szent Imre Otthonban.

Dr. Dömötör Mihály, a Horthy-korszak első belügyminisztere nemcsak betiltotta a szabadkőműves páholyok működését, de lefoglalta teljes iratanyagukat is – elevenítette fel a múltat Raffay Ernő. Így kerültek a titkos iratok a levéltárba, ahol rájuk bukkant a szerző, aki közel negyven éve azt vizsgálja, hogyan tudták szétdarabolni a Magyar Királyságot. Ennek egyik belső oka szerinte a szabadkőművesség volt. Jászi Oszkár 1913-ban szervezte meg az Országos Polgári Radikális Pártot. Ez a párt lett öt esztendővel később Károlyi Mihály kormányának egyik koalíciós partnere. Jásziék végcélnak egy szabadkőműves kormány felállítását tervezték – fejtette ki Raffay Ernő.

– Jászi 1911-ben főmesteri székfoglalójában úgy fogalmazott: újra kell írni Magyarország történelmét, a történelmi materializmus és a szociológia jegyében, s visszamenőleg ki kell venni a történelemkönyvekből a történelmi hagyományokat– emlékeztetett a durva tervre a történész.
Hozzátette: a szabad demokraták alapító okiratukban nevesítették Jászi Oszkárt mint szellemi elődjüket. Az egyik legfőbb szabadkőműves törekvés a keresztény egyházat igyekezett
megfosztani a „lelkek fölötti hatalmától”. Ennek szellemében akarta Jászi megszüntetni az órarend szerinti hittanoktatást az államosított iskolákban. Negyvenötben a vörös hadsereg dúlásának nyomán újraéledt a szabadkőművesség.

Rákosi Mátyás kérésére Rajk László belügyminiszter egyetlen egyesületet engedélyezett, a szabadkőművességet – hangsúlyozta Raffay Ernő.

A történész tudomása szerint ma is működik Magyarországon nagypáholy parlamenti képviselettel.

Ditzendy Attila Arisztid


2012. április 11., szerda

Szabadkőműves vonatkozások Az ember tragédiájában

Szemadám György előadása

Szabadkőműves vonatkozások Az ember tragédiájában címmel tartott előadást Szemadám György, az MMA rendes tagja 2012. április 11-én a Kecske Utcai Művészklub Egyesület közösségi termében. Madách Imre művének elemzéséhez, az emberiség történelmének útját járó Ádám drámájának megértéséhez hozzájárul az a közelítés is, amely az est témáját adta. Talán nem köztudomású, hogy Madách Imre nagyapja – Madách Sándor – híres és sikeres ügyvéd volt, aki a Martinovics-perben tizenhat vádlottat védett, közöttük Batsányi Jánost és Kazinczy Ferencet is. Ugyanakkor korának ismert szabadkőművese is volt,  aki az Erényes zarándokhoz címzett balassagyarmati és a Hét csillaghoz címzett pesti páholyban tevékenykedett, ez utóbbinak főmestere is lett. Madách Imre tőle örökölte azt az impozáns könyvtárat, amelynek tételes felsorolásából ismert, hogy  mintegy hatvan kötet foglalkozott szabadkőműves témával.
A drámaíróra mindez természetesen nagy hatást gyakorolt, amiként az is, hogy a Madách Imrénél harminc-negyven évvel idősebb generáció tagjait sokáig az a meggyőződés hatotta át, hogy a szabadkőműves mozgalom elősegíti a társadalmi haladást. Feltehetőleg ennek a személyes hatásnak és  a felhalmozott ismeretanyagnak köszönhető a Tragédia néhány – számunkra ma már – különösnek tűnő közelítése is. Ezek között említhető például az Úr és Lucifer különleges viszonya, amely nagyban különbözik Goethe Faustjának ÚrMephisto viszonyától. Kepler és Rudolf császár különös tevékenysége, a francia forradalom Dantonjának – aki szintén szabadkőműves volt – kiemelt szerepe, Kepler és Danton, mint Madách rejtett önarcképe, a Londoni szín, mint az egész mű modellje, illetve az eszkimó színben Darwin és Marx elméletnek kritikája szintén összefüggésbe hozható a szabadkőművességgel.  
Az est második felében Dr. Andor Csaba, a Madách Irodalmi Társaság elnöke a dráma keletkezésének történetét világította meg. Nem véletlen, hogy – az egyébként történelmileg jelentéktelen – Prága került a mű középpontjába, ugyanis annak idején a város a szabadkőműves mozgalom jelentős helyszíne volt. A mű első változatát Madách a börtönben írta,  s feltételezhetően a Londoni színnel fejezte be,  mert még nem talált rá a megoldásra: miként is folytatja a saját korában játszódó művet. „Kiket a reg' új létre költ /, kezdjék el a nagy művet újra.” – feltehetően ez a Kórus által elmondott mondat  volt  Az ember tragédiája első változatának utolsó két sora. (Az est vendégei, a z MMA tagjai nagy tetszéssel hallgatták Szemadám György és  dr. Andor Csaba előadását.)

Forrás: http://mmakademia.hu/koztestulet/rendezvenyek/214-szemadam-gyoergy-eladasa

2012. március 30., péntek

Kurt Masur szabadkőműves díjat kapott

Kurt Masur szabadkőműves díjat kapott

A Német Szabadkőművesek kulturális elismerése a maestro zenei alkotótevékenységének és főképp humanitárius tetteinek szól.

A 10 ezer euróval járó kitüntetést a lipcsei Gewandhausban adták át csütörtökön. Masur 1970 és 1997 között volt a Gewandhaus karmestere. A szabadkőművesek különösen az 1989-es békés forradalomban való részvételét értékelték. Masur azon hat prominens lipcsei személyiség közé tartozik, akik 1989-ben az emberi jogok érdekében szálltak harcba és kiáltvány bocsátottak ki a "Németországi Demokratikus Köztársaságról". Lipcse díszpolgárává választotta Masurt, akit a fordulat után az újraegyesült Németország lehetséges elnökeként is emlegettek.
Kurt Masur
A szabadkőművesek kulturális díját szabálytalan időközönként ítélik oda az arra érdemeseknek. A már díjazottak közé tartozik Golo Mann, Lev Kopelev és Yehudi Menuhin is. A szabadkőművesek hagyománya Angliából származik, az első nagypáholyt Londonban alapították 1717-ben. Húsz évvel később jött létre az első németországi páholy Hamburgban. A szabadkőművesek - saját állításuk szerint - elkötelezettek a tolerancia, a békeszeretet, a szociális igazságosság és a testvériség iránt.
A náci rezsim üldözte a szabadkőműveseket, és az NDK-ban is tiltották működésüket. Manapság országszerte már mintegy 450 páholy létezik, megközelítőleg 15 ezer taggal.
Beethoven: Egmont nyitány, km.: Gewandhaus Zenekar, vez.: Kurt MasurForrás: http://fidelio.hu/klasszikus/hirek/kurt_masur_szabadkomuves_dijat_kapott

2012. március 12., hétfő

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt

Szabadkőművesek hazánkban

 • március 12, 2012
Szabadkőművesek Trianon előtt címmel, könyvbemutatóval egybekötött előadást tartott Dr. Raffay Ernő történész az Ady Endre Városi Könyvtárban. A Károli Gáspár Református Egyetem tudományos rektorhelyettese több mint két évtizede foglalkozik a Nagy-Magyarország feldarabolásához vezető folyamatokkal, amelyek fő kutatási területét jelentik. A szerző a békediktátum megszületésének körülményei mellett a titkos társaság katolikus egyház ellen folytatott küzdelmét is vizsgálta.Az első magyarországi szabadkőműves páholyokat angliai mintára Pozsonyban és Brassóban hozták létre 1749-ben. A társaság működését alapvetően a titkosság jellemezte, céljaikat csak a tagjai ismerhették. A szervezetet Magyarországon kétszer is betiltották, először 1920-ban, majd a második világháború után 1950-ben. Az akkori iratbegyűjtések tették lehetővé a történeti kutatásokat.
Dr. Raffay Ernő történész:
Engem alapvetően nem a szabadkőművesség, hanem az érdekelt, hogy a történelmi Magyarországot milyen okok miatt lehetett szétbomlasztatni, földarabolni, fölbomlasztani, ugye ez a trianoni szerződés és hát rá kellett jöjjek, hogy ennek külső és belső okai vannak és a belső okok egyike, nemzetiségi kérdés, obstrukció,  szabadkőművesség, így jutottam el ennek a társaságnak a kutatásához.
Raffay Ernő tanulmányozta azt is, hogy mit csináltak a radikális és mit a mérsékelt szabadkőművesek, valamint hogy hogyan működtek az egyes páholyok. Emellett kutatásainak egyik fő kérdése, hogy a társaság magyar tagjai hozzájárultak-e a trianoni békediktátum megszületéséhez.
Dr. Raffay Ernő történész:
Sokan azt mondják, hogy a szabadkőművesek darabolták szét Magyarországot. Én azt mondom, nem a szabadkőművesek darabolták szét, ők, ugye Károlyi Mihály 1918. október 31-én megalakult kormányával, ez volt Magyarország első szabadkőműves kormánya, ők átvenni akarták Magyarország irányítását, erre franciaországi példáik voltak és az ehhez vezető utat vizsgálom.
Raffay Ernő a több százezer dokumentum áttanulmányozása után négy magyar és egy angol nyelvű monográfiát készít a szabadkőművesség magyarországi történetéből. Ez a sorozat az év végére válhat teljessé.
Forrás: http://www.bajaitelevizio.hu/?p=4761#more-4761

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/03/konyvbemutato-raffay-erno.html

2012. március 2., péntek

Megfilmesítik az Elveszett jelképet

2012.03.02. 11:52 | koimbra
2006-ban mutatták be a Dan Brown regénye alapján készült Da Vinci-kód (Da Vinci Code) thrillert. A mozikban elért 758 millió dolláros bevétel láttán a stúdió elkészíttette a folytatást, ám az Angyalok és démonok (Angels & Demons) szerényebben termelt, csupán 485 millió dollárt gyűjtött össze. Talán eddig ezért nem került gyorsítópályára a harmadik felvonás.
A stúdió végül döntött, Danny Strong, a Game Change és az Újraszámlálás tévéfilmek írója láthat hozzá a forgatókönyvhöz. Ron Howard kiszállt a rendezői székből, de a produceri térfélen továbbra is ott álldogál. A stafétabotot Mark Romanek vehette át, az úriember korábban a Sötétkamra (One Hour Photo) és a Ne engedj el (Never Let Me Go) filmeket dirigálta. Az előző két felvonásban Tom Hanks keltette életre Langdon professzort, egyelőre még nem szerződött le, de a színész már jelezte, hogy érdekelné a folytatás és Az elveszett szimbólumot amúgy is izgalmasnak, letehetetlennek találta.
A regény tartalma: Megkerül, ami elveszett...
Robert Langdont, a Harvard szimbólumkutatóját az utolsó percben kérik fel egy esti előadásra a washingtoni Capitolium épületében. Közvetlenül megérkezése után azonban egy hátborzongató szimbólumokkal rejtjelezett, nyugtalanító tárgyat fedeznek fel a Rotunda kellős közepén. Langdon egy ősi meghívót közvetít benne, amely a titkos ezoterikus bölcsesség rég letűnt világába invitálja megfejtőjét. Amikor brutálisan elrabolják Peter Solomont, a híres filantrópot és szabadkőművest, Langdon nagyra becsült mentorát, a professzor ráébred, hogy csak úgy mentheti meg barátja életét, ha elfogadja a rejtélyes meghívást és követi az utat, akárhova vezessen is. Langdon gyorsan ott találja magát Amerika legnagyobb hatalmi központjának színfalai mögött, a város láthatatlan termeiben, templomaiban, alagútjaiban. Ami mindeddig ismerős volt, az most átváltozik egy mesterien elleplezett múlt titokzatos, félhomályos világává, amelyben szabadkőműves rejtélyek és sosem látott felfedezések vezetik őt az egyetlen lehetséges és felfoghatatlan igazsághoz. Az elveszett jelkép az eltitkolt históriák, misztikus ikonok és kódok ragyogóan összecsomózott szőttese; intelligens, villámgyors tempójú thriller, amelyben egymást érik a meglepetések. Hiszen- miként azt Robert Langdon felfedezi- nincs páratlanabb vagy megrendítőbb, mint az a titok, amely mindvégig a szemünk előtt volt...
2012. február 29., szerda

El akarják adni a szegedi Árpád páholy alapította nevelőotthont

Elveszik az újszegedi Árpád Otthon

A szegedi Délmagyarország írta február 15-én Ingatlanlicit címmel: „A város eladná a frekventált helyen, a 43-as főút mellett található, 2,6 hektáros ingatlanját is a Szőregi úton.”

Péter László| Népszabadság| 2012. február 29.Széll Kálmán miniszterelnöksége idején fogadta el az Országgyűlés az 1901. évi VIII. törvényt az állami gyermekmenhelyekről, amelyekben kezdetben 7, később 15 éves korig kaptak otthont az erre rászoruló gyermekek. 1906. február 25-én alakult meg Andrássy Gyula belügyminiszter, Karsai Sándor belügyi államtitkár és Scossa Dezső szegedi tanfelügyelő kezdeményezésére az Országos Gyermekvédő Liga. Működésének egyik első eredménye volt a szegedi Árpád szabadkőműves páholy közreműködésével (innen a neve) Újszegeden, a Szőregi út 80. sz. telken létesített „nevelőintézet züllött fiúk részére”. A város 20 holdat adományozott, a szegedi Fehér Kereszt Egyesület 40 ezer koronát kitevő egész vagyonát átadta az építkezés céljaira, a Szeged-Csanádi Takarékpénztár pedig 20 ezer koronás alapítvánnyal járult a célhoz.
Az Árpád Otthon 1908 augusztusában nyílt meg. Századik évfordulójáról nem emlékezett meg a város. „A liga”, ahogy a szegediek emlegették, 1945-től állami kezelésbe került, a rendszerváltoztatás után megyei irányítású gyermekvédelmi intézmény lett. Nem tudni, miért, elsorvadt vagy elsorvasztották. Mindössze 16 állami gondozott lakja. Őket át akarták költöztetni Tápéra, egyik régi iskolából e célra felújított azonos rendeltetésű intézetbe (Budai Nagy Antal u. 51.). A tápaiak tiltakoztak. (Lásd: Tanács István: Lélekhalászat és ingatlanpanama, Népszabadság, júl. 4.) Én is, de más okból. Az Árpád Otthont a Rákosi-időkben államosították, azután átadták a városnak. A rendszerváltoztatás után nem volt szervezet, amely nyúlt volna érte, igényét jelentette volna visszaszerzésére. Az egyetlen erkölcsileg elfogadható megoldás, ha eredeti rendeltetésének megfelelően használjuk. A város – tulajdonjogának megtartásával – ingyenbérletként átadhatná az 1945 után betiltott, 1989-ben újjáalakult Magyar Gyermekvédő Ligának, amelynek szintén erkölcsi kötelessége elődei munkájának folytatása.

Megengedem, hogy az eladás – a város költségvetési hiányának könnyű pótlása – törvényes. De van-e erkölcsi alapja erre a városnak? „A telket átminősítik kertvárosivá. Lebontható a nevelőotthon régi épülete, két-három emeletes lakópark épülhet kisebb irodákkal, üzletekkel.”

Elődeink erőfeszítéseit akkor becsülhetjük meg, s akkor adhatunk példát a közélet mai áldozatos szereplőinek, hogy nem hiába tevékenykednek a közért, ha eredményeiket nem kótyavetyéljük el, hanem tevékenységüket érdemeik elismerésével, egyre magasabb színvonalon folytatjuk, továbbfejlesztjük. Milyen példát lát maga előtt, aki ma teremt önzetlen munkával intézményt, szervezetet, alapítványt: néhány évtized múlva az ő kezdeményezése is erre a sorsra jut?
Senki nem mondhatja, hogy nincs elég árva, elhagyott, nevelőotthoni ellátásra szoruló 15 év alatti gyermek hazánkban. Az Árpád Otthon országos intézménnyé bővítve ma is találna rendeltetésének megfelelő tennivalókat.

A szerző professor emeritus


Forrás: http://nol.hu/lap/forum/20120229-elveszik_az_ujszegedi_arpad_otthon

Kapcsolódó hír: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/cba_prima_epul_az_arpad_nevelootthon_helyen/2345866/

2012. február 27., hétfő

Csongor Győző szegedi szabadkőműves főmester születésnapja


Február 27.

1915. február 27-én Czibula Viktor néven Szegeden született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
Gaskó Béla: Csongor Győző
Csongor Győző: A szegedi Móra Ferenc Múzeum herbariuma
Csongor Győző: Móra Ferenc és a természettudomány


Forrás: http://www.sk-szeged.hu/szegedi-kalendarium

A ... Tandi-féle (1991) születésnapi beszélgetésben olvashatjuk az alábbiakat:

„A szabadkőműves gondolattal a harmincas évek elején ismerkedtem meg, talán éppen Beretzk Péter révén, aki egy Fehér-tói kirándulás alkalmával beszélt erről így lettem a Szegedi Árpád Páholy tagja, majd mestere. "

Forrás: http://epa.oszk.hu/01600/01609/00046/pdf/MFME_EPA01609_1999a_TermTud_009-041.pdf

Népszerű hírek

Blogarchívum