A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1993. június 21., hétfő

Szabadkőműves főtitkár a magyar-román kapcsolatokról

Szabadkőműves főtitkár a magyar-román kapcsolatokról
1993.06.21. 07:42
Bukarest, 1993. június 21. hétfő (MTI) - A 47 évi üldöztetés után újra szabadon működő romániai szabadkőművesség legfőbb tanácsának titkára egy lapinterjúban síkra szállt a magyar-román viszony javításáért, amely szerinte a ,,megértés és magyarázat,, útján lehetséges.
A Romania Libera című ellenzéki napilapnak adott interjújában
Mihai Musceleanu megkísérelte eloszlatni azokat a tévhiteket,
amelyek az elmúlt évtizedek üldöztetése nyomán a szabadkőművesség
eszméjéhez tapadnak.
A riporter kérdéseire válaszolva kitért a román és a magyar
szabadkőművesek közötti kapcsolatokra, amelyeket a jóbarátság
jellemez. Mint mondta, mindkét csoport nagyon szeretné, ha többé
nem következnének be románok és magyarok között kiprovokált
tettlegességek. Ennek útja Musceleanu szerint a megértés és a
magyarázat. Be kell bizonyítani, hogy a követelések csak rontanak
a kapcsolatokon. Hangot adott annak a meggyőződésének, amely
szerint a magyar szabadkőművesek semmilyen, Erdélyre irányuló
területi követelést nem támogatnak.
Tőkés Lászlóról szólva kijelentette: a református püspök
1989-es szerepe a katalizátoréhoz volt hasonlatos: elindított egy
folyamatot anélkül, hogy részt vett volna benne. Most viszont
túllépte szerepkörét és képtelen ,,visszatáncolni,,. Az 1989 utáni
etnikai élű megjegyzéseiről Musceleanu úgy vélekedik, hogy azok
,,uszítóak,, voltak.+++

Népszerű hírek

Blogarchívum