A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1983. november 26., szombat

Hittani Kongregáció - Nyilatkozat a szabadkőműves egyesületekről

Hittani Kongregáció - Nyilatkozat a szabadkőműves egyesületekről.

Felmerült a kérdés, hogy megváltozott-e az Egyház véleménye a szabadkőművességről, amiért az új Egyházi Törvénykönyv, a régivel ellentétben, nem tesz róla kifejezett említést.

Kongregációnk erre azt feleli, hogy ez a körülmény a szerkesztés egyéb egyesületek esetében is követett elvéből fakad, amelyek hasonlóképpen nem lettek megemlítve, minthogy más, tágabb kategóriákban már benne foglaltatnak.

Mindazonáltal változatlan marad az Egyház negatív véleménye a szabadkőműves szervezetekről, mivel elveik mindig is az Egyház tanításával összeegyeztethetetlennek minősültek, és ezért továbbra is tilos belépni ezen szervezetekbe. A hívők, akik szabadkőműves egyesületekhez tartoznak, súlyos bűn állapotában vannak, és nem járulhatnak szentáldozáshoz.

A helyi egyházi hatóságoknak – ugyanezen Szent Kongregáció 1981. február 17-i Nyilatkozata (AAS 73, 1981, p. 240-241) értelmében – nincsen felhatalmazása a szabadkőműves egyesületek természetét oly módon felülbírálni, hogy az a fenti döntés alól kivételt állapítson meg.

II. János Pál pápa az alulírott bíboros prefektusnak adott kihallgatása során jóváhagyta az ugyanezen Szent Kongregáció rendes ülésén elhatározott jelen Nyilatkozatot, és elrendelte nyilvánosságra hozatalát.

Rómában, a Szent Hittani Kongregáció székházában, 1983. november 26-án.

Joseph RATZINGER
bíboros prefektus
Fr. Jérôme Hamer, O.P.
loriumi c. érsek, titkár

Fordította: Érszegi Márk Aurél.

Forrás: http://monarchista.blogspot.com/2009/03/hittani-kongregacio-nyilatkozat.html

Népszerű hírek

Blogarchívum