A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2013. november 20., szerda

Konferencia a szabadkőműves értékekről

Konferencia a szabadkőműves értékekről

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Egyesület a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe.
Kétnapos nemzetközi konferenciát tartottak 2013. november 15–16-án Budapesten az angolszász orientáltságú reguláris szabadkőművesek a szabadkőművesség történelmi értékeiről. A rendezvényre a világ számos országából érkeztek vendégek. A résztvevők arra keresték közösen a válaszokat, hogy a szabadkőművesség pozitív hagyományainak megőrzésével miként segíthetik a személyek és nemzetek közötti békességet és megértést. A konferencia tisztelgés volt a szabadkőműves Liszt Ferenc emléke előtt is, aki egyszerre volt magyar és európai. Nemzete iránti szeretetének bizonysága több magyar vonatkozású zeneműve.


Forrás: http://www.168ora.hu/landingpage/konferencia-szabadkomuves-ertekekrol-120862.html

2013. november 14., csütörtök

Első Európai Konferencia a szabadkőműves értékekről
Első Európai Konferencia a szabadkőműves értékekről
Budapest, 2013. november 14-16.


A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy és az Egyesült Német Nagypáholyok szívélyesen és testvéri szeretettel meghívnak az Első Európai Konferencia a Szabadkőműves Értékekről rendezvényre, amely Budapesten, 2013. november 14-16. között kerül megrendezésre.
A konferencia célja, hogy a különböző országokban élő testvéreinket közös elmélkedés megkezdésére hívjuk arról, hogy hogyan segítheti elő a reguláris szabadkőművesség a XXI. Században az európai nemzetek és kultúrák közti párbeszéd és kölcsönös megértés fejlődését.
A konferencia hozzájárulhat korunk kihívásainak és problémáinak jobb megértéséhez, valamint ösztönözheti a testvéreket, hogy közösen felkutassák azt a tudást, amellyel elősegíthetik az emberi méltóság tiszteletét és a nemzetek közötti békét.
A konferencia plenáris- és szekcióülésekből fog állni. A plenáris üléseken a vonatkozó szabadkőműves értékeket teljességgel átfogó előadásokra, a szekcióüléseken pedig ezen témák mélyebb vizsgálatára lesz lehetőségünk. A Konferencia hivatalos nyelve az angol.
A szekcióülések fő témái:
  • Gazdasági és morális értékek Európában
  • A hit és a tolerancia szabadkőműves nézőpontból
  • A szabadkőművesség szerepe a közös európai értékek kialakulásában – tekintettel az egyes nemzetek sajátos történelmi útjára
  • Generációs problémák és szabadkőműves értékek Európában
A konferenciára csak szabadkőműves testvérek számára nyitott, akik Magyarországi Symbolikus Nagypáholy által elismert reguláris Nagypáholy tagjai. Az esemény szervezője a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy tagsága, a Német Szövetségi Nagypáholy hathatós támogatásával, de minden a szervezésben részt venni kívánó testvért szívesen látunk.
Ezért felhívjuk a figyelmét érdeklődő testvéreinknek, hogy amennyiben előadást szeretnének tartani, bátran jelezzék a szervezők részére. Továbbá szívesen látunk minden olyan előadást, ami a konferencia témájához kapcsolódva jó példát tud adni testvéreink és az európai szabadkőműves közösség számára.
Amennyiben bármilyen kérdésed, ötleted van, vagy fel szeretnéd velünk venni a kapcsolatot, kérjük az alábbi email-címen tedd: gl.hungary@yahoo.com. Továbbá örömünkre szolgálna, ha értesítenéd páholybéli testvéreidet a konferenciáról.
Forrás: http://masonicvalues.com/hu/koszonto/
Hölgyprogram letölthető INNEN
Az 1. Európai Konferencia a Szabadkőműves Értékekről
(A konferencia minden eseménye egy helyszínen kerül lebonyolításra)
2013. novemebr 14., kedd
     Egész nap                   Érkezések
15:00 – 18:45             Résztvevők regisztrációja
Agora – nemzetek találkozója
17:30 – 18:45             Nagymesterek és delegációvezetők találkozója
19:00 –                       Nyitóvacsora
2013. november 15., péntek
7:00 – 8:30                 Reggeli
9:00 – 9:05                 A konferencia megnyitása
9:05 – 11:00               Plenáris ülések – előadások, egyenként 25 perc terjedelemben
11:30 – 13:30             Szekció ülések – előadások, egyenként 10-20 percesek
  • Gazdasági és erkölcsi értékek az Európai Társadalomban
  • Hit és tolerancia szabadkőműves szemszögből
  • A szabadkőművesség, mint egyesítési irány, a történelmi nézetkülönbségeken valól felülkerekedésben
  • Generációs problémák és szabadkőműves értékek Európában
13:30 – 14:45             Svédasztalos ebéd
15:00 – 17:00             Szekció ülések (folyt.) – előadások, egyenként 10-20 percesek
17:15 – 18:45             Agora – nemzetek találkozója
                                   A Duna Páholyok informális találkozója
19:00 –                       Vacsora a Duna Páholyokkal
2013. november 16., szombat
7:00 – 8:30                 Reggeli
9:00 – 10:30               Plenáris ülés
                                   (Szekcióvezetők előadásai – egyenként 25 percesek)
11:30 – 13:30             Első fokú rituális munka
                                   A Duna Páholyok éves találkozója
14:00 – 15:00             Svédasztalos ebéd
15:30 – 18:45             Agora – nemzetek találkozója
Vezetett városnézés (opcionális)
19:00 –                       Záró gálavacsora
                                   (Nagymesterek és delegációvezetők üdvözlése)
2013. november 17., vasárnap
7:00 – 10:00               Reggeli
8:30 – 9:30                 Nagymesterek reggelije
Hazaindulás
Délelőtti beszélgetés, szabad program
 

 

2013. június 6., csütörtök

Joannovics György nagymester mellszobrával bővült a Nemzeti Múzeum Szabadkőműves Gyűjteménye

Joannovics György nagymester mellszobrával bővült a Nemzetu Múzeum szabadkőműves gyűjteménye


Pályázati  azonosító: 3509/1085 
Szakmai kapcsolattartó:  Ihász István 

Szakmai beszámoló 

A Magyar  Nemzeti Múzeum
  Joannovits János [sic! lásd később helyesen] mellszobra  - Istók  János alkotására, valamint történeti és fotótörténeti  fényképek 3 csoportjának megvásárlására  
megpályázott és  elnyert  összeg felhasználásáról 


A  megítélt  pályázati  összegből  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Történeti  Tára  számára  az  Ecclesia  Könyv - és  Kegytárgybolt  (Budapest,  Városház  u.  1.)  kínálatából  kölcsönösen  kialkudott  1.600.000. - azaz egymillió - hatszázezer Ft vételáron Joannovics György (1821 - 1909; politikus, nyelvész, újságíró, az MTA levelező, majd tiszteleti tagja, szabadkőműves  nagymester) nagyméretű mellszobrát, Istók János műalkotását, készült 1912 - ben.

A műtárgy unikális darab, így maga nemében páratlan értéket képvisel, hiánypótló, a Magyar  Nemzeti  Múzeum  Szabadkőműves  Gyűjteményében  helyeztük  el  a  Szkm.  2013.1 .  leltári  számon.

Tárgyleírás : 

Középkorú  – bajuszt,  szakállt  viselő  – férfi  balra  néző  mellszobra,  nyakbavetőn  függő  jelvénnyel.
Eredeti állapotban, kissé kopott, szennyezett, egy helyen karcolás, egyébként ép.
Anyaga: fehér márvány, faragott
Oldalt jól olvasható Istók J. 1912 jelzéssel
Magassága: 90 cm
Szélesség: 82 cm
Mélysége: 50 cm
Hozzátartozó posztamens magassága: 90 cm

Történet: 
Az  ábrázolt  személy  Joannovics  György  (1821 - 1909)  politikus,  nyelvész,  újságíró.  A  Kisfaludy Társaság alapító tagja. 1867 - ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező,  1871 - ben tiszteletbeli tagjává választották, 1883 és 1895 között a nyelvtudományi bizottság elnöke.  Temesvárott, Pesten, majd Pozsonyban végezte tanulmányait, 1842 - ben ügyvédi oklevelet  szerzett,  ugyanebben  az évben  csatlakozott  a  reformellenzékhez,  s  tevékenyen  részt  vett  Temes és Krassó vármegyék, valamint Temesvár közéletében. Az 1847 - 1848. évi pozsonyi  országgyűlésen Temesvár követe. 1849 - ben Krassó vármegye másodalispánja, e tisztségét  viselve is támogatta a magyar függetlenségi törekvéseket, emiatt a világosi fegyverletételt  követően  elmenekült  az  országból.  Egy  éven  át  Törökországban  élt  emigrációban,  de  visszatért,  s  részt  vett  1851 - 1852 - ben  a  Makk  József  vezette  Habsburg - ellenes  szervezkedésben, amiért  is Aradon perbe fogták, s 12 év börtönbüntetésre ítélték. 1854 és  1857 között Pesten, Bécsújhelyen, majd Olmützben raboskodott. Az általános amnesztiának  köszönhetően 1857 - ben szabadult. Az 1860 - as évek közepéig távol tartotta magát a közvetlen  politizálástól, nyelvészeti kutatásokkal, újságírással foglalkozott (Magyarország, Ország, Pesti  Napló).  Ezt  követően  újra  bekapcsolódott  a  politikai  küzdelmekbe.  1865 - 1881  között  a  románbogsáni  választókerület  országgyűlési  képviselője.  A  Deák - párt,  majd  1875 - től  a  Szabadelvű  Párt  tagja  lett,  majd  pártonkívüli,  1878 - tól  pedig  az  Egyesült  Ellenzékhez  csatlakozott.  1865 - től 1867 - ig a képviselőház jegyzője. 1867 - től 1871 - ig az Eötvös József  vezette vallás - és köz oktatásügyi minisztérium államtitkára volt. 1881 - ben  visszavonult  a  politikától.

Joannovics  Györgyöt  a  művész  ún.  tiszti  jelvénnyel  (hímzett  selyemszalagot  imitáló  nyakbavetőn  függő  derékszöggel)  ábrázolja,  azaz  mint  szabadkőműves  nagymestert.  Magyarországon a 18. századi kezdetek, majd betiltás után a kiegyezést követő kedvező  társadalmi  légkörben  gomba  módra  szaporodva  alakultak  szabadkőműves  páholyok  – szertartásrendjük szerint jánosrendű és skót rítusú páholyok egyaránt. Mindenekelőtt Türr  István, Klapka György, Horváth Mihály nevéhez fűződik az első skót rítusú páholy, a „Corvin  Mátyás”  páholy  megalapítása.  Az  általuk  még  szervezett  további  páholyok  1871 - ben  Magyarország Nagy Oriense néven nagypáholyt alapítottak, melynek nagymesterévé az akkor  államtitkári  posztot  betöltő  Joannovics  Györgyöt  választották.  Példaértékű,  hogy  Magyarországon a szabadkőművesség két irányzata, így 2 nagypáholya is 1886 - ban egyesült,  Magyaroszági  Symbolikus  Nagypáholy  néven,  melynek  Joannovics  György  tiszteletbeli  nagymestere lett.  1894 - től a szabadkőművesek által alapított és támogatott tudomány - és  ismeretterjesztő Szabad Líceum Egyesület elnöke.

Köztiszteletben álló személyiségét 1909 - ben bekövetkezett halála után is megbecsülés övezte.  1912 - re készült el a jelen vétel tárgyát képező márványszobor, Istók János alkotása. Istók János (1873 - 1972) művészeti tanulmányait a hosszúfalusi fafaragó iskolában kezdte,  majd a müncheni akadémián folytatta (1892), végül Stróbl Alajos növendékeként fejezte be  Budapesten, a szobrászati mesteriskolában. 1902 - ben  megbízást  kapott  Széchényi  Ferenc,  az  első  magyar  közgyűjtemény  alapítója  szobrának  elkészítésére,  a  szobor  ma  is  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  kertjét  díszíti.  E  megbízást számos további megrendelés követte. Istók a két világháború közötti időszak egyik  legtöbbet foglalkoztatott magyar köztéri szobrásza volt. Emellett domborművek, síremlékek,  kisplasztikák és mellszobrok fémjelzik hosszú pályafutását. Ezen műalkotások sorába illeszkedik a Joannovics Györgyöt ábrázoló szobor, amely azonban az összetéveszthetetlen jelvény ábrázolása révén unikális darab, a maga nemében páratlan  értéket képvisel, hiánypótló, a Magyar Nemzeti Múzeum Szabadkőműves Gyűjteményében,  mint e témában országos gyűjteményben, a helye. A  kifizetett vételár reális.


Aczél Eszter
történész - főmuzeológus
MNM Történeti Tár
Forrás: http://hnm.hu/sites/default/files/2013_nka_mutargyvasarlas_torteneti_es_fototar_szakmai_beszamoko.pdf


2013. április 24., szerda

A politizáló szabadkőművesség múltja és jelene Dr. Raffay Ernő előadásában

A politizáló szabadkőművesség múltja és jelene Dr. Raffay Ernő előadásában


Április 24 - én tartotta a Jobbik Budapesti Ifjúsági Tagozat soron következő előadását, melynek vendége Dr. Raffay Ernő, történész volt. A beszélgetést Takács Krisztián, az Ifjúsági Tagozat egyik alelnöke vezette.
A rendezvény indításaként Raffay elmondta, hogy egész munkássága során egyetlen kérdésre kereste és keresi a választ: Hogyan lehetett Magyarországot így feldarabolni a trianoni békediktátum aláírásával?! Ezzel a témakörrel 40 éve foglalkozik az egyébként királyságpárti történész, és be kellett, hogy lássa, külső és belső tényezők komplex vizsgálatától várható válasz a kérdésre.
Egy tanítványa szegezte Neki a kérdést: „Ugye a szabadkőművesek tehetnek Trianonról?” Ennyi idő elteltével tudta megválaszolni, hogy igen, a szabadkőművesség az egyik (de nem az egyetlen) oka Trianonnak. A hallgató közönségnek fény derülhetett arra, hogy az 1700 – as évek második fele óta működik titkosan a szabadkőműves mozgalom, melyet 3 – szor betiltottak, Horthy idején pedig nem is működött. Az anyagok legnagyobb részét a Magyar Országos Levéltárból szerezte be. Hallhattuk, hogy Rákosi betiltotta a szabadkőművességet, ugyanakkor egyet hagyott működni, mivel a Gallilei körnek a tagja volt és a működő szabadkőműves páholy ösztöndíját is elnyerte. Elmondta, hogy ma is léteznek ilyen páholyok, de az iratai titkosak. Kifejtette azt is, hogy az MSZP a nemzetközi szabadkőművesség része, egy működő szabadkőműves páholy, elnöke, Mesterházy Attila pedig helyettes nagymester, mely a páholyokban található 17 pozíció közül az egyik legmagasabb rang. Az előítéletek elkerülése miatt rávilágított arra, hogy nem voltak mindig a zsidók többségben a szabadkőművesek között, s nem is csak rosszként minősíthetők a tagjai, ugyanis számos „nagy” ember is Hozzájuk tartozott. Példaként említette: Kossuth Lajos, Klapka György, Türr István és Garibaldi személyét, akik 33. fokozatú – legmagasabb fokozat - szabadkőművesek voltak. Megtudhattuk, hogy Ők nem utcai harcosok. Hatalmuk a befolyásolásban, az alattomosságban és a titkos manipulációban van.
A rendezvény végén feltett kérdésekre is részletes választ kaphattunk. Az érdeklődők pedig az eddig kiadott könyvekből is vásárolhattak. Egy nagyon jó hangulatú, tartalmas előadás volt, melyet az is megerősít, hogy alig lehetett elférni a teremben.
Lőrincz Lejla

Forrás: http://www.jobbikit.hu/hirek/raffay_erno_szabakomuvesekrol

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2013/04/eloadas-raffay-erno-szabadkomuvesseg.html

2013. január 23., szerda

Turnowszky Mór emléktáblát avattak Marosvásárhelyen

Turnowszky Mór emléktáblát avattak Marosvásárhelyen


A 19-ik század második, a 20-ik század első felében élt marosvásárhelyi orvosdoktor, Turnowszky Mór emlékére avattak márványtáblát a Bernády tér 2. szám alatti ház falán. Az emléktábla elhelyezését Izsák Márta oldalági leszármazott kezdeményezte, annak anyagi vonzatáról a zsidó hitközség gondoskodott.
Turnowszky Mór 1859-ben született a szomszédos Marosszentkirályon, a marosvásárhelyi Református Kollégiumban tanult, ahol kiváló tanárai irányították figyelmét a természettudományokra. A frissen megnyitott kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen szerzett orvosdoktori diplomát. Tanulmányait Bécsben, Prágában és Berlinben egészítette ki. Figyelme főleg az ideggyógyászat felé fordult, de Marosvásárhelyen, illetve a környéken főleg körorvosi, illetve általános orvosi gyakorlatot folytatott egy olyan korban, amikor a vidéken, de még Marosvásárhelyen sem volt túl gyakori az orvos.
turnowszky emlektabla leleplezes ae 02
A szerző felvételei
Előbb körorvos, majd magánparxist folytat haláláig,1932-ig. Több nevezetes marosvásárhelyi személyiség háziorvosa, panaszaival felkeresi őt Petelei István író, Bernády György polgármester, a kollégium tanárai, Marosvásárhely felekezeteinek papjai. A szegények orvosa is volt, ingyen gyógyította a legszegényebb rászorulókat. Szociális érzékenységére jellemző, hogy 1885-ben javasolta a város összes segélyszervezetének, egyesítsék erejüket egyetlen nagy egyesületben, szervezzék meg a ruhagyűjtést, a téli népkonyhát, építsenek menedékhelyet a hajléktalanok számára.
A zsidó iskolaszék elnöke volt, aki rendszeresen támogatta a marosvásárhelyi zsidó elemi iskolát, a kiválóbb tanulóknak ösztöndíjat szerzett, a kollégiumban pedig helyeket a továbbtanulásukhoz.
Bernády Györggyel együtt alapító tagja volt a marosvásárhelyi Bethlen Gábor szabadkőműves páholynak, ahol ugyancsak haláláig tevékenykedett. Több műve is megjelent írásban, melyek az orvostudomány köréből merített témákat dolgoztak fel, míg szabadkőműves láncbeszédei az emberiség testvériesülésének eszméjét népszerűsítették a város polgárai között.turnowszky emlektabla leleplezes ae 01
Turnowszky Mór egyike Marosvásárhely első megbecsült zsidó polgárainak, kiváló értelmiségi volt, népszerű ember a maga korában. Fia, Sándor szociológus, jogász, újságíró, egyetemi tanár, aki fiatalabb korában a radikális eszmék híveként a budapesti Galilei Kör titkára is egyben és 1918-ben az ő felkérésére rta Ady Endre A tűz márciusa című versét.
Mindketten Marosvásárhelyen haltak meg, Turnowszky Mór 1932-ben, Sándor 1958-ban. Könyvtárát a Teleki Téka őrzi.

Forrás: http://maszol.ro/index.php/kultura/7719-turnowszky-mor-emlektablat-avattak-marosvasarhelyen

Kapcsolódó Wiki cikk: http://szk.referata.com/wiki/Turnowsky_M%C3%B3r
 

Népszerű hírek

Blogarchívum