A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1996. december 26., csütörtök

Brit rendőrök - szabadkőművesség

Brit rendőrök - szabadkőművesség
1996.12.26. 14:59
London, 1996. december 26. csütörtök (MTI-tud.) - A brit rendőrtiszteket kötelezni kellene arra, hogy hivatalosan fedjék fel esetleges tagságukat valamely szabadkőműves páholyban - a javaslatot a rendőrség elleni panaszok kivizsgálására hivatott hatóság (PCA) terjesztette elő csütörtökön.
Az alsóház belügyi bizottságának megküldött határozati javaslat
indoklása szerint "a közvélemény él a gyanúperrel", hogy a
szabadkőműves rendőrtisztek elsősorban páholyukhoz lojálisak, akár
munkahelyi kötelezettségeik rovására is. A panaszhatóság szerint
bizonyos, hogy az érintettek közül sokan egyszerűen megtagadják majd
az adatszolgáltatást, ennek kötelezővé tétele azonban mégis "az első
lépés lehet a kérdést borító misztikum homályának eloszlatása
felé".
A PCA szerint eddig "igen kevés hivatalost panasz" érkezett
közvetlenül a rendőrök szabadkőműves kapcsolatai miatt, akadtak
azonban esetek, amikor az ilyen kapcsolatok "súlyos aggodalomra
adtak okot" az adott ügy kivizsgálásának tisztasága kapcsán. A
hatóság szerint előfordult, hogy egy komoly visszaélési eset fő
gyanúsítottja és a vizsgálatot irányító rendőrtiszt ugyanazon páholy
tagja volt, s ez "legalábbis felvetheti a rendőrségen belüli
szabadkőműves befolyás kérdését". E befolyás erőssége vélhetően
csökkent ugyan az elmúlt években, sok rendőrtiszt azonban a mai
napig úgy érzi: szakmai karrierje forog veszélyben, ha nem lép be e
meglehetősen sajátos közösségbe - áll a PCA beterjesztésében.
Nagy-Britanniában összesen vagy 9 ezer páholy működik, s ezek
becslések szerint csaknem félmillió tagot számlálnak. A feltétlen
belső lojalitásra alapozott mozgalom taglistáján olyan nevek
szerepelnek, mint Fülöp edinburgh-i herceg - II. Erzsébet királynő
férje -, vagy Mihály kenti herceg, aki a brit szabadkőműves mozgalom
nagymestere és címzetes elnöke. A közösség tagja volt az elmúlt
évtizedekben egyebek mellett Winston Churchill és Oscar Wilde
is.+++

1996. december 14., szombat

Huszonöt éve, 1971-ben halt meg Jancsó Elemér

1996. december 14.

Huszonöt éve, 1971-ben halt meg Jancsó Elemér professzor, akire Kovács Ferenc emlékezett. Jancsó Elemér 1945-ben az Erdélyi Tudományos Intézetből került a Bolyai Egyetemre, amikor elődjét, Kristóf Györgyöt nyugdíjazták és György Lajos akadémikus, az egyetem prorektora a hatalmat meghódító kommunisták támadásainak pergőtüzébe került. Jancsó baloldali volt és szabadkőműves. A későbbi időben Jancsó professzort is támadni kezdték. A letartóztatások idején, amikor elvitték Csőgör Lajos rektort, Demeter János és Jordáky Lajost és másokat, Jancsó Elemér egyre jobban félt. Amikor meghalt, valaki azt mondta, hogy a sírjára azt kellett volna írni: "Itt nyugszik Jancsó Elemér. /F/élt 66 évet." Pályafutása alatt óriási adattárat gyűjtött össze. Inkább kutatótípus volt, mint tanár. Szerkesztője volt az Erdélyi Ritkaságok sorozatnak, abban 1942 és 1945 között 18 kötetben 13 olyan kézirat jelent meg, amely addig csak a szakemberek számára volt hozzáférhető. Jancsó hét esztendeig szerkesztette a sorozatot a Kolozsvári Rádióban Arcképek a két világháború közötti magyar irodalomról címmel. Halála után Mózes Attila kiadta ebből a szerző birtokában maradt szövegeket Kortársaim címmel a Kriterionnál. Jancsó Elemérnek 1969-ben jelent meg A magyar irodalomtöreténetírás ötven esztendeje a kolozsvári tudományegyetemen című tanulmánykötete. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), dec. 14-15./


Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

Népszerű hírek

Blogarchívum