A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2011. június 27., hétfő

Könyvbemutató az EMNT-nél - Raffay Ernő: Balkáni birodalom, Szabadkőművesek Trianon előtt

Könyvbemutató az EMNT-nél

Szatmár megyei szervezet  |  2011. június 27., hétfő


raffay_007Két új könyvét mutatta be az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmárnémeti Demokrácia Központjában pénteken dr. Raffay Ernő magyarországi történész. Balkáni birodalom című kötetében a szerző azt vizsgálja, hogy miként sikerült hatvan év, azaz két emberöltő alatt megteremteni a jelenlegi Romániát. A Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv pedig a szabadkőműves-mozgalom Magyarország feldarabolásában játszott szerepét elemzi. Raffay Ernő szerint a szabadkőművesek nem akarták az ország felosztását, a céljuk a hatalom átvétele volt. A tevékenységükre való tekintettel elmondta: ismertségüket, befolyásukat különböző segélyakciók révén szélesítették, többek között leányanyák és kis jövedelmű tanítók támogatásával, valamint élelmiszer-segélyek osztása által. Komoly politikai szerepre 1899-től törekedtek, a céljuk az ország teljes társadalmi és gazdasági átalakítása volt. Ebben a budapesti, Jászi Oszkár által vezetett páholy járt az élen, akik az első világháború végére akkora befolyásra tettek szert, hogy Károlyi Mihály kormányában a vezető beosztások több, mint felét megszerezték. Raffay úgy véli, a sorozatos hibás döntések meghozatalára ők ösztönözték a tehetségtelen politikusnak számító Károlyit, akinek káros tevékenysége jelentősen hozzájárult a Trianoni békediktátum méltatlan feltételeinek megalkotásához.
A történész elmondta: a szabadkőművesek lényegében a keresztény magyar állam alapjait támadták, szorgalmazták az egyházak vagyonának elkobzását, a felekezeti oktatás megszüntetését. Rombolták a nemzettudatot, a közösségek szétzüllesztésére törekedtek, például azzal, hogy a történelmi materializmus szellemében a történelem átírásáért tevékenykedtek. Trianon okai kapcsán a szabadkőművesek befolyása mellett az előadó megemlítette az ellenzéki obstrukciót (a parlament ellenzéki képviselői az első világháborút megelőző fegyverkezési verseny alatt 13 hónapon át bojkottálták a hadsereg megerősítését célzó véderőtörvényt), valamint a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos hiányosságokat. A könyvbemutatót követően kötetlen beszélgetésre került sor az előadó illetve a több, mint ötven fős hallgatóság részvételével.Forrás: http://emnt.org/szatmar-megyei-szervezet/konyvbemutato-az-emnt-nel.html

2011. június 24., péntek

Raffay Ernő könyvbemutató Szatmárnémetiben

Trianon és a szabadkőművesek

  • 2011. június 27.
Történelmi előadással egybekötött könyvbemutatót tartott pénteken az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmárnémeti demokrácia-központjában dr. Raffay Ernő magyarországi kutató. Balkáni birodalom című kötetében a szerző azt vizsgálja, hogy miként sikerült két emberöltő alatt megteremteni Nagy-Romániát. A Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv pedig a szabadkőműves-mozgalom szerepét igyekszik elemezni a békediktátum feltételeinek tükrében.

A történész kifejtette: arra a következtetésre jutott, hogy a szabadkőművesek nem akarták Magyarország feldarabolását, a céljuk a hatalomátvétel volt. Társadalmi bázisukat különböző szociális és humanitárius akciók révén gyarapították, például támogatták a leányanyákat, a kis jövedelmű tanítókat, tejet osztottak a szegény gyerekeknek.

Az ország egységére nézve veszélyes fordulatot Raffay szerint a nagyváradi páholy vezetője, dr. Váradi Zsigmond által 1899-ben publikált társadalmi program jelentette, melynek megvalósításába aktívan bekapcsolódott a Jászi Oszkár által vezetett budapesti páholy is, átfogó politikai, gazdasági és társadalmi átalakulást szorgalmazva. A szabadkőművesek lényegében a keresztény magyar állam alapjait támadták. Küzdöttek azért, hogy fosszák meg a történelmi egyházakat a vagyonuktól, a felekezeti iskolákat pedig alakítsák át állami intézményekké. Igyekeztek tönkretenni a nemzettudatot és a közösségeket összekapcsoló elemeket többek között az uralkodó osztály felszámolásával, illetve a nemzeti történelem átírásával, sürgették továbbá az általános titkos választójog bevezetését.
Az előadó kifejtette: a szabadkőművesek az első világháború végére akkora befolyásra tettek szert, hogy Károlyi Mihály kormányának felét lényegében ők alkották. Raffay Ernő szerint végzetesen rossz lépések megtételére ösztönözték a miniszterelnököt, aki például a románok székelyföldi betörésekor azt a parancsot adta, hogy harc helyett adják át a városokat és vonuljanak vissza a csapatok. Végezetül elmondta: Trianon nem örökérvényű, a határok nem megváltoztathatatlanok, ennek viszont legfontosabb feltétele a magyarság létszámának növelése.

Szerző(k): Babos KrisztinaForrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52669

2011. június 14., kedd

Szabadkőművességgel és kereszténységgel a kommunizmus ellen

Szabadkőművességgel és kereszténységgel a kommunizmus ellen

2011. június 14. 12:33 

Az ázsiai szigetország 1945-ben elszenvedett veresége következtében spirituális űr keletkezett a japánok lelkében, amit a kommunizmus térnyerése ellen harcoló Douglas MacArthur fokozott katolikus hittérítéssel és a szabadkőművesség terjesztésével akart feltölteni - állítja Eicsiró Tokumoto japán újságíró új könyvében.


A szerző nemrég megjelent munkájában (1945 Under the Shadow of the Occupation: The Ashlar and The Cross) áttekinti, hogy a szigetországban állomásozó szövetséges erők parancsnoka - akinek 1949-ig döntő szava volt a helyi ügyekben - hogyan próbálta a kereszténység terjesztésével és a szabadkőművesség bevezetésével útját állni a terjedő kommunista eszméknek és a japán nacionalizmusnak a hidegháború kezdeti szakaszában.
Tokumoto aláhúzza: a világháborús vereséget követően a japánok elvesztették hitüket legyőzhetetlennek tekintett hadseregükben, császárukban és a kvázi államvallássá előlépett sintóban. Az újságíró szerint MacArthur, akit nagyon érdekelt a helyi vallás és politika kapcsolata, meg akarta reformálni az ott élők eszme- és ideológiai rendszerét, és biztos akart lenni abban is, hogy nem a kommunizmus fogja kitölteni az emberek szívében és lelkében keletkezett "ürességet".
A Tokumoto által forrásként felhasznált leveleket és jelentéseket csak nemrég oldották fel a titkosítás alól. A dokumentumok egyike MacArthur és két amerikai katolikus püspök, John F. O'Hara és Michael J. Ready 1946-os nyári találkozóját örökíti meg. Egy három hetes utazássorozat után Vatikánba küldött jelentésük szerint MacArthur bátorította a főpapokat a tömeges térítésre. Az amerikai tábornok a korábban a Fülöp-szigeteken szerzett tapasztalatai alapján úgy hitte, hogy a katolicizmus vonzó alternatíva lehet.
MacArthur Japánból való távozása után is fenntartotta elméletét, amely szerint a kereszténység hatásos ellensúlya lehet mind a szélsőséges távol-keleti nacionalizmusnak, mind a kommunista eszméknek. Épp ezért ő vezette az 1955-ben megalakult tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetem számára folyó adománygyűjtést is.
MacArthur missziós törekvéseinek ugyan voltak eredményei, például Tokumoto adatai jelzik, hogy 1948 és 1950 közt a katolikusok száma 19 százalékkal növekedett, ám az amerikai főtiszt kísérlete összességében sikertelen volt. Garrett Washington, az ohiói Oberlin College kutatója szerint ez a törekvés részben azért bukhatott meg, mert a Vatikán által küldött misszionáriusok közül nagyon kevesen voltak képesek hatékonyan kommunikálni a japánokkal. A kérdést a felekezet nyugati nagyhatalmakkal való diplomáciai kapcsolata is megnehezítette, hiszen Washington szerint a helyieket nem érdeklik a nyugati vallások, ezért a térítést nem kell erőltetni.
MacArthur másik célja, a szabadkőművesség elterjesztése viszont sikeres volt. Többek közt számos japán parlamenti képviselő, újságíró, és a császári család egyik tagja is belépett az újonnan alakult páholyokba.Forrás: http://www.mult-kor.hu/20110614_szabadkomuvesseggel_es_keresztenyseggel_a_kommunizmus_ellen

2011. június 9., csütörtök

Elbontották dr. Doktor Sándor szobrát Pécsett

Elbontották a meztelenkedő „hazaáruló” szobrát Pécsen

2011. június 9. 10:08 , Legutóbb frissítve: 2011. június 9. 10:48 bama.hu

Pécs | Eltávolították a baloldali dr. Doktor Sándor szobrát Pécsen. Az orvos-politikus tevékenysége máig megosztja a közvéleményt: a Pécsi Nemzeti Tanács elnökeként része volt a baranyai magyar-szerb köztársaság létrehozásában, orvosként bábaképző intézetet alapított.
A pécsi dr. Doktor Sándor-szobor elbontásáról múlt év decemberében döntött a pécsi közgyűlés. Csütörtök reggel neki is álltak a szobor eltávolításának. A szobrot leemelték a talapzatáról és elszállították, jelenleg a betonalap bontása zajlik.

  Dr. Doktor Sándor szobra Pécsen, még eredeti helyén Dr. Doktor Sándor szobra Pécsen, még eredeti helyén
Doktor Sándor 1918-ban a Pécsi Nemzeti Tanács elnöke lett, majd 1921-ben közreműködésével kikiáltották a baranyai magyar-szerb köztársaságot, amely elszakította volna Pécset Magyarországtól. Történeti kutatások szerint Doktort ebben saját menekülésének előkészítése is motiválhatta – korábbi internacionalista, bolsevista tevékenysége miatt valószínűleg Horthy Miklós kormányzó börtönbe juttatta volna.

Doktor Sándor - a Pécs Lexikon szócikke
(*1864. jan. 4. Beregrákos/Bereg vm., *1945. nov. 7. Keszthely): szülész, nőgyógyász.
Középiskoláit Szatmáron és Nagykőrösön végezte.
Bp.-en szerzett orvosi diplomát (1889), majd az egyetem 1. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinikáján tanársegéd.
A pécsi Bábaképezde ig.-ja (1901-21), a ref. egyház presbitere (1903-06), a Pécsi Orvos Egyesület (1905-10) és a Pécsi Tornaegylet elnöke (1905-14), az Antialkoholisták Egyesülete titkára, a Szabadgondolkodók Pécsi Társasága alapítója (1906), a pécsi Munkásiskola előadója (1906-14).
A világ teremtéséről előadott materialista nézetei miatt a r. kat. és a ref. egyház is megtámadta a helyi sajtóban (1906).
Az Irányi Dániel Szabadkőműves Páholy tagja, kapcsolatban állt a Társadalomtudományi Társasággal és a Huszadik Századdal.
1914-ben vöröskeresztes önkéntes a K-i fronton. 1918-ban a pécsi nemzeti tanács elnöke, 1919. márc.-ban belépett a SZDP-be, 1920. aug.-tól az újjáalakult nemzeti tanács és a városi törvényhatósági bizottság elnöke.
A szerb megszállás fenntartása mellett lépett fel. 1921-ben a Szerb-Horvát-Szlován Királyságba (Jugoszlávia) emigrált, Magyarkanizsán orvosi gyakorlatot folytatott, részt vett az illegális jugoszláv kommunista mozgalomban.
1941-ben, miután a magyar hadsereg bevonult a Vajdaságba, letartóztatták és 1919-21 közötti tevékenységéért a pécsi törvényszék 10 évi fegyházra ítélte. Szegeden, majd Vácott raboskodott. 1944. nov.-ben szabadult.
1945-ben belépett az MKP-ba.
Összetett alak: elismert orvos, intézetalapító, nudista...
Az 1864-ben Kárpátalján született és 1945-ben egy teherkocsi közúti áldozataként elhunyt Doktor Sándor a századelő Pécsének különleges figurája volt. Szabadelvű emberként részt vett a társadalmi-politikai ügyekben.

  A betonlap bontása A betonlap bontása
1901-től a pécsi Bábaképző Intézet igazgatója, egyben az oktatási intézmény megalapítója is, a kor elismert szülés-nőgyógyász szakembere volt.
Magánemberként különcnek számított: melegben ingujjra vetkőzött, ez akkor nem volt szokványos. A bábaképző mögött medencét létesített, ahol maga és családja is gyakran fürdőzött. Ez az akkori szóbeszéd szerint az ifjúság körében is nagy érdeklődést keltett, ugyanis Doktor a naturizmus (nudizmus) első hívei közé tartozott – hat leányával együtt.

 Forrás: http://w3.bama.hu/baranya/kozelet/elbontottak-a-meztelenkedo-hazaarulo-szobrat-pecsen-382460


Biztonságos helyre került Doktor Sándor szobraElbontották Doktor Sándor szobrát: a Nagy Jenő utcai bronz alkotás eltávolításáról a pécsi képviselő-testület hozott korábban döntést. A városvezetés szerint nem lehet annak a szobra Pécsett, aki el akarta csatoltatni a várost Magyarországtól; a szobor elhelyezéséről a BIOKOM Kft. gondoskodott.
Az egész alakos bronz szobrot 1978-ban helyezték ki, mivel a helyi pártállami vezetők akkor egy munkásmozgalmi hősnek kívántak emléket állítani: a Horthy-rendszer elleni tevékenysége miatt a pécsi bábaképző egykori igazgatójára esett a választás. A rendszerváltás után átkeresztelték a Doktor Sándorról elnevezett utcát és megváltozott korábban az ő nevét viselő művelődési központ neve is. A szoborhoz azonban nem nyúltak – mostanáig.
Mint arról a PécsMa.hu korábban már beszámolt, a pécsi városvezetés úgy döntött: a szobornak mennie kell. Az első világháborút követő szerb megszállás idején ugyanis – a kezdeti tiltakozás után – Doktor Sándor együttműködött a megszállókkal.
A tanácsköztársaság bukása után számtalan kommunista menekült a szerb fennhatóság alatt álló Pécsre, s hogy elkerüljék a megtorlást, 1921-ben kikiáltották a Baranya-Bajai Magyar-Szerb Köztársaságot. Szerencsére a megszálló katonák néhány nap múlva csomagolni kezdtek.
Doktor Sándor szobrát a pécsi közgyűlés határozata alapján a BIOKOM Kft. bontotta le.
- A hosszú hétvégére a BIOKOM-hoz került a szobor, majd kedden biztonságos helyre szállították el, hiszen a szobor mint műalkotás érték, ahogy annak anyag is. Így olyan helyre kellett vinni, ahol folyamatosan tudják őrizni – nyilatkozta a Pécs TV híradójának Nácsa János, az önkormányzat sajtóreferense.
A szobrának jelenlegi helyéről több információt nem sikerült kideríteni, annyi azonban biztos, hogy a pécsi Irinyi Dániel Szabadkőműves Páholy egykor főmesterének emlékműve többé pécsi közterületre nem kerül ki.

Bodor GergelyForrás: http://www.pecsma.hu/helyi/2011/06/14/biztonsagos-helyre-kerult-doktor-sandor-szobra/

Népszerű hírek

Blogarchívum