A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. október 10., szombat

A Magyarország Symbolikus Nagypáholy újjáalakulásának 20. évfordulója

A Magyarország Symbolikus Nagypáholy 2009. október 9-10-én ünnepelte újjáalakulásának 20. évfordulóját.

Az ünnepség az Európai Nagytitkárok találkozója után, pénteken este kezdődött ünnepi hangversennyel.

Másnap, szombaton 15h-kor volt a  Magyarország Symbolikus Nagypáholy ünnepi közgyűlése, amelyen 38 obedianciából vettek részt delegációk. A közgyűlés fő témája az elmúlt 20 év története volt. Az 1. fokon tartott munka után kulturális programokkal tarkított ünnepi vakoláson (vacsorán) látták vendégül a résztvevőket.
Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2009/10/nagytitkarok-europai-konferenciaja.html

Forrás: http://www.rgls.org/sr/vesti/medjunarodne-aktivnosti/332-izvetaj-o-sveanoj-proslavi-20-godinjice-simbolike-velike-loe-maarske.html

2009. október 9., péntek

Nagytitkárok Európai Konferenciája

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szervezésében 2009. október 9-én egynapos konferencián vettek részt az európai reguláris nagypáholyok nagytitkárai Budapesten.

A tanácskozás programjában a reguláris páholyok munkái; a szabadkőművesek külföldi utazásainak protokolljai; Svédország és Bulgária nagypáholyaival kapcsolatos viszony és aktuális kérdések szerepeltek.

Megvitatták a szabadkőműves útlevelek kérdését, felmerült azok használatának kiegészítése a profán útlevelekkel és azonosító okmányokkal. Szó esett a többszörös páholytagságokról; illetve arról, hogy azokat, akiket valahol kizártak, máshol ne vegyék fel újra.

A tanácskozáson a következő országok reguláris nagypáholyainak nagytitkárai vettek részt:

Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Anglia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Lettország, Luxemburg , Málta, Montenegró, Hollandia, Románia, Oroszország, Skócia, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Ukrajna, és meghívottként Washington DC.
Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2009/10/magyarorszag-symbolikus-nagypaholy.html

2009. október 3., szombat

Közép-európai szabadkőműves találkozó, Bécs

2009 október 3-án Bécsben találkoznak ismét a kelet- és közép-európai adogmatikus szervezetek. Az AACEE vagy AAECE (ki hogyan kívánja rövidíteni,) európai egyesület, mely elsőéves születésnapját ünnepli.

Az egyesület gondolata két évvel ezelőtt egy budapesti találkozó alkalmával látott napvilágot, majd egy évvel később, Bukarestben megalakult. Brüsszelben jegyezték be, mivel itt van lehetőség európai, tehát több ország részvételével létrejött szervezet lajstromba vételéhez.

Az alapítók: a Magyarországi Nagyoriens, a Romániai Nagyoriens, az Osztrák Liberális Nagypáholy, valamint az Osztrák Nagyoriens volt, francia és belga segédlettel.

Az első év adminisztrációs teendőkkel telt el, és a hétvégi bécsi találkozón az új felvételi kérelmek mellett (lengyel, román és szerb Nagypáholyok jelentkeztek), beszélnünk kell a szervezet értelméről, lényegéről.
Evidensnek tűnő kérdésekre adjuk a magunk válaszait, vagy talán csak újabb és újabb kérdések merülnek majd fel.
- Mit jelent az egyén számára az, hogy európai?
- Mi az ami közös bennünk, és mi az, ami más, amivel gazdagíthatjuk a másik ország kultúráján nevelkedett társainkat?
- Mit tehetünk európai szinten azért, hogy életünk, életformánk, gondolkodásunk jobb legyen?

Forrás: http://www.nagyoriens.hu/node/89

Kapcsolódó hírek:

http://szkp3.blogspot.com/2008/11/aaece-uj-nemzetkozi-szabadkomuves.html

http://szkp3.blogspot.com/2008/06/kozep-es-keleteuropai-szabadkomuvesek.html


A lezajlott eseményről a Nagyoriens honlapján a következő közlemény jelent meg:Összefoglaló
Érdekes egybeesés: a nyári napforduló ünnepe Dégen véletlenül a magyar "Múzeumok éjszakájára" esett. Bécsben ezt október 3-án tartották az osztrák múzeumok, ami külön pezsgést vitt a város életébe. Emellett szinte észrevétlenül ültek össze az AACEE tagjai, a bécsi Burgban szokásos éves közgyűlésükre.
Az egyesület megbeszélésén jelen voltak:
A Belga Nagyoriens, a Francia Nagyoriens képviselői, barátságuk jegyében,
továbbá
a Romániai Nagyoriens, az Osztrák Nagyoriens, az Osztrák Liberális Nagypáholy a Magyarországi Nagyoriens képviselői, mint tagok,
valamint
A Lengyel Nagyoriens és a Lettországban alakulófélben lévő páholy képviselője, mint megfigyelők.
Adminisztrativ kérdések megbeszélése után, a Lengyel Nagyoriens kérésére az egyesület részvevői egyöntetűen megszavazták felvételét az AACEE-be.
A jövendő év feladata továbbra is annak a kérdésnek tanulmányozása, mit jelent régiónk számára Európa részének lenni. Hogyan élik meg az emberek mindennapjaikban, munkájukban, kapcsolataikban ezt az állapotot. A végeredmény ismeretében a következő lépés: A régió kapcsolata a "Nagy Európához", sajátos problémák és ezek feloldása lehet.
Mindez természetesen hosszú időt vesz igénybe és mindemellett minden nemzeti szervezet folytatja saját, önmaga által meghatározott munkáját.
Az estét mintegy 100 részvevő közös munkán vett részt melynek természetesen témája Európa volt.
A munkát bankett követte.
Az egyesület következő munkáját Lengyelországban tartja.

Népszerű hírek

Blogarchívum