A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1999. december 11., szombat

Bodgán Kálmán, a legrégibb szabadkőműves Romániában

1999. december 11.

Bodgán Kálmán úgy hiszi, Romániában ő a legrégibb szabadkőműves, hiszen Kolozsváron, az Unió Páholyban hatvanöt éve avatta fel a nagymester, dr. Janovics Jenő. Erdélyben skót, a Regátban pedig francia rítusú páholyok voltak. Erdélyben Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Temesváron, Aradon voltak páholyok, a legfiatalabb páholyt Nagybányán Bogdán édesapja és dr. Bene Sándor alapította. Új páholy megnyitásához szükség volt egy szomszédos ország nagymesterének a jelenléte. A nagybányai páholy megnyitására dr. Balassa Péter akadémikus, nyelvészprofesszor érkezett Budapestről. - Bogdán felsorolt néhány tagot. Kolozsváron a szabadkőművesek között volt Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Vásárhelyi János, Járosi Andor, Ürmössy Antal Márk, dr. Jancsó Elemér, Brüll Manó, Bárd Oszkár, Ligeti Ernő, Lakatos István, dr. Gúzner Miklós, Szegő Imre, Brassóban Kacsó Sándor, Marosvásárhelyen Molter Károly és dr. Fekete Andor. 

/Bodgán Kálmán, a legrégibb szabadkőműves: Szabad-e szabadkőművesnek lenni? = Krónika (Kolozsvár), dec. 11./
Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

Bogdán Kálmán, a legrégibb szabadkőműves

Bogdán Kálmán, a legrégibb szabadkőműves: Szabad-e szabadkőművesnek lenni? =

Krónika (Kolozsvár), 1999. december 11.

Bodgán Kálmán úgy hiszi, Romániában ő a legrégibb szabadkőműves, hiszen Kolozsváron, az Unió Páholyban hatvanöt éve avatta fel a nagymester, dr. Janovics Jenő. Erdélyben skót, a Regátban pedig francia rítusú páholyok voltak. Erdélyben Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Temesváron, Aradon voltak páholyok, a legfiatalabb páholyt Nagybányán Bogdán édesapja és dr. Bene Sándor alapította. Új páholy megnyitásához szükség volt egy szomszédos ország nagymesterének a jelenléte. A nagybányai páholy megnyitására dr. Balassa Péter akadémikus, nyelvészprofesszor érkezett Budapestről. - Bogdán felsorolt néhány tagot. Kolozsváron a szabadkőművesek között volt Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Vásárhelyi János, Járosi Andor, Ürmössy Antal Márk, dr. Jancsó Elemér, Brüll Manó, Bárd Oszkár, Ligeti Ernő, Lakatos István, dr. Gúzner Miklós, Szegő Imre, Brassóban Kacsó Sándor, Marosvásárhelyen Molter Károly és dr. Fekete Andor.

1999. november 24., szerda

Titkukat felfedő szabadkőművesek az interneten?

Titkukat felfedő szabadkőművesek az interneten? (PAN)
1999.11.24. 01:45
(MTI-Panoráma) - Brit szabadkőművesek egy csoportja feltárja a világ előtt a szervezet évszázadokon át őrzött titkait az interneten.
Az észak-angliai Bradford szabadkőműves-páholyának tagjai
közölték, hogy övék a "legkörmönfontabb" website az összes angol
páholyé közül, és tudomásuk szerint az első olyan, amely filmet
mutat be egy szabadkőműves-társaság összejöveteleiről.
A titokfeltáró bradfordi páholy internetes címe azonban lehet,
hogy titkos, mivel nem szerepelt a hírben. +++
London, 1999. november 24.

1999. november 20., szombat

Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi Virradat szabadkőműves páholyról

Szeremlei Sámuel emlékére

Megemlékezést tartottak november 20-án a Kincses temetőben
Szeremlei Sámuel sírjánál, ahol a Szeremlei Társaság
nevében dr. Dömötör János nyugalmazott múzeumigazgató
szólt a helytörténész-író életútjáról, munkásságáról, a
városért tett erőfeszítéseiről. A beszéd végén koszorúzásra
került sor.

A megemlékezés felolvasóesttel folytatódott a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai levéltárban, ahol megnyitó
beszédet mondott dr. Kruzslicz István Gábor igazgató.
Megemlítette Szeremlei ötkötetes hódmezővásárhelyi
monográfiáját, amelyet élete fő műveként tartanak számon.
Varsányi Attila előadása az ezerkilencszázas évek elején
működő szabadkőművességről, ezen belül a Virradat páholy
működéséről, a városért tett munkásságáról, majd
feloszlásáról szólt. Pintér István az 1848-49-es
szabadságharc és forradalom 150 éves évfordulója alkalmából
tartott beszédet. Előadásában Görgey Artúr szerepét
hangsúlyozta ki a szabadságharc bukásával kapcsolatban és a
a kápolnai csatavesztésben. Harmadik felszólalóként dr.
Dömötör János lépett a hallgatóság elé, aki a
hódmezővásárhelyi művészetekről tartott beszámolót.

Német László

Forrás: http://www.kzs.hu/hmvhir/article.asp?date=1999.11.25&art=3245

Kapcsolat:
Szabadkőművességgel kapcsolatos programok adatai: Előadás - Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi Virradat szabadkőműves páholyról
és
http://szkp4.blogspot.com/1999/06/varsanyi-attila-hodmezovasarhelyi.html

1999. október 15., péntek

Erdély föderalizásáról

1999. október 15.

A képviselőház védelmi bizottságában hívta fel a figyelmet a román nemzetállam egységét fenyegető veszélyekre az egyik romániai szabadkőműves-páholy vezetője, Costel Iancu nagymester. Iancu szerint már az igazi nemzeti szabadkőműves-páholyt is veszély fenyegeti, mivel Romániában, különösen Erdélyben olyan "budapesti, bécsi és párizsi kapcsolatokkal rendelkező szabadkőműves szervezetek jelentek meg, amelyek a romániai nemzeti nagypáholyon ütött rés segítségével Románia föderalizálására törekszenek". Costel Iancu azt követően jelent meg a képviselőház védelmi bizottsága előtt, hogy a testület elnöke, Ioan Mircea Pascu az Erdély elszakítására kidolgozott magyar kormányterv súlyos bizonyítékaként emlegette, hogy már a román szabadkőművességet is a föderalizálási törekvések fenyegetik. 

/Erdély föderalizásáról. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), okt. 15./
Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1999. október 14., csütörtök

Románia: szabadkőműves nagymester parlamenti meghallgatá

Románia: szabadkőműves nagymester parlamenti meghallgatása
1999.10.14. 13:12
Bukarest, 1999. október 14., csütörtök (MTI) - A román képviselőház védelmi bizottságában hívta fel a figyelmet a román nemzetállam egységét fenyegető veszélyekre az egyik romániai szabadkőműves páholy vezetője - írták a csütörtöki román lapok.
Costel Iancu nagymester elmondta, hogy már az igazi román
nemzeti szabadkőműves páholyt is veszély fenyegeti, mivel
Romániában, különösen Erdélyben olyan "budapesti, bécsi és párizsi
kapcsolatokkal rendelkező szabadkőműves szervezetek jelentek meg,
amelyek a romániai nemzeti nagypáholyon ütött rés" segítségével
"Románia föderalizálására törekszenek".
A román nemzeti páholy nagymestere már tájékoztatta a román
hírszerzés szerveit és a kormányt az említett szakadár szervezetek
működéséről, de egyelőre nem kapott semmilyen választ sem az
illetékesektől. Sőt, a külügyminisztérium és a kulturális tárca
"kivételes elszállásolásban részesítette a Románia föderalizálásáért
harcoló francia szabadkőművesség egyik képviselőjét" - panaszolta.
Iancu arra kérte a védelmi bizottság tagjait, hassanak oda, hogy
a román hatóságok együttműködjenek a szabadkőművesség általa
képviselt irányzatával. Erre azért is szükség van, mert "eljöhet az
a nap, amikor majd azt vehetjük észre, hogy a kártyákat már
leosztották és Romániát kisemmizték" - hangsúlyozta.
A szabadkőműves nagymester parlamenti szereplését a román sajtó
egy része "szokatlannak" minősítette. Costel Iancu azt követően
jelent meg a képviselőház védelmi bizottsága előtt, hogy a testület
elnöke, Ioan Mircea Pascu - aki egyben a legnagyobb ellenzéki párt
alelnöke - bukaresti sajtóértekezletén az Erdély elszakítására
kidolgozott magyar kormányterv súlyos bizonyítékaként emlegette,
hogy már a román szabadkőművességet is a föderalizálási törekvések
fenyegetik.+++

A szabadkőművesség is a föderalizációtól tart

1999. október 14.

Magyarország megszakítja kapcsolatait Romániával, válságot robbant ki Erdélyben, majd nemzetközi beavatkozást kér - ezt az állítólagos "titkos tervet" hozta a sajtó tudomására Ion Mircea Pascu, a Szociális Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) alelnöke, a képviselőház védelmi bizottságának vezetője. Pascu kifejtette: "nem tudja, valós-e ez a terv, de azt tudja, hogy létezik". Szerinte a terv valódiságát bizonyítják "az aradi események", illetve az a rendkívül súlyos körülmény, hogy "már a romániai szabadkőműves páholyokban is nyíltan föderalizálásról, regionalizálásról beszélnek". Pascu "leleplezése" pontosan egybeesik azokkal a figyelmeztetésekkel, amelyeket Adrian Nastase volt külügyminiszter fogalmazott meg az elmúlt időszakban. - A román külügyminisztérium bírálta Adrian Nastase volt külügyminiszter közelmúltban tett NATO-ellenes kijelentéseit. /Ellenzéki honatya Erdély "elszakításáról". Nem tudja, hogy valós-e, de azt igen, hogy létezik. = Népújság (Marosvásárhely), okt. 14./ Nemrégen a Ziua című napilap összeállításban számolt be a román szabadkőművességet megosztó hatalmi harcokról. Okt. 13-án a képviselőház védelmi bizottsága a sajtó jelenlétében hallgatta ki a román nemzeti páholy nagymesterét a szabadkőművességen belüli föderalizációs törekvésekről. A Ziua szerint a nyugati nemzeti páholyok egy része - belga, holland, francia, magyar és osztrák - egy szebeni származású magyar nagymestert támogatnak Costel Iancu ellenében. Olyan sajtóvélemények is napvilágot láttak, hogy a nyugatiak által támogatott magyar nagymester, André Szakváry alig leplezett célja Románia föderalizálása. A belga nemzeti páholy vezetője a Ziuahoz címzett levelében tiltakozott a vádak ellen, hangsúlyozva, hogy a szabadkőműves alkotmány tiltja mind az idegen országok belügyeibe, mind a vallási, illetve politikai kérdésekbe való beavatkozást. Ennek ellenére a képviselőház védelmi bizottsága kihallgatta Costel Iancut, a román nemzeti páholy nagymesterét, aki azt követően jelent meg a védelmi bizottság előtt, hogy a testület elnöke, Ioan Mircea Pascu - az RTDP alelnöke - sajtóértekezleten az Erdély elszakítására kidolgozott magyar kormányterv súlyos bizonyítékaként emlegette, hogy már a román szabadkőművességet is a föderalizálási törekvések fenyegetik. A nagymester elmondta: Az igazi román nemzeti páholyt is veszély fenyegeti, mivel Romániában, különösen Erdélyben olyan "budapesti, bécsi és párizsi kapcsolatokkal rendelkező szabadkőműves szervezetek jelentek meg, amelyek a romániai nemzeti nagypáholyon ütött rés" segítségével Románia föderalizálását célozzák.

/Parlamenti premier. A szabadkőművesség is a föderalizációtól tart. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 15./Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1999. február 17., szerda

Olaszország - felfüggesztették Gelli büntetését

Olaszország - felfüggesztették Gelli büntetését
1999.02.17. 17:10
Róma, 1999. február 17., szerda (MTI) - Egy római bíróság szerdán felfüggesztette Licio Gelli, az egykori P2 titkos szabadkőműves páholy 80 éves nagymesterének börtönbüntetését.
Az árnyékhatalmi szervezet egykori vezetőjét a Banco Ambrosiano,
az egyházi körökkel is összefonódó nagy milánói bank 1982-es csődbe
juttatása miatt ítélték öt és fél év szabadságvesztésre.
A bíróság Gelli előrehaladott korával és ingatag egészségi
állapotával indokolta a büntetés végrehajtásának felfüggesztését.
Gelli tavaly tavasszal megszökött a házi őrizetből, s
Franciaország adta ki az olasz hatóságoknak októberben.
A szabadkőműves összeesküvés egykori kulcsfigurájának nevét
összefüggésbe hozzák a második világháború utáni más nagy
olaszországi botrányokkal is, de azokban való szerepére nincs
bizonyíték.
Nemrég fiát, Mauriziót is letartóztatták Ausztriában pénzmosás
vádjával.+++

Népszerű hírek

Blogarchívum