A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2006. november 16., csütörtök

Sikeres PhD védés szabadkőműves témából

Péter Róbert sikeresen megvédte 2006. november 16-án Szegeden a "The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815" című PhD értekezését.

Lásd: http://szkp1.blogspot.com/2006/11/phd-vedes-peter-robert-mysteries-of.html

2006. szeptember 29., péntek

150 éve született Bókay Árpád orvosprofesszor

150 éve született Bókay Árpád orvosprofesszor
Szerző: Fülep Erzsébet
2006.09.29 10:52


Bókay Árpád születésének 150. évfordulója alkalmából a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény és a Bókay Árpád Általános Iskola - a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának támogatásával ünnepségsorozatot szervezett. A megemlékezés egyik állomásaként szeptember 28-án Bókay emléknap és emlékkiállítás volt a polgármesteri hivatal dísztermében.
Az előtérben kilenc nagyméretű tablót láthattunk, amely végig követi Bókay életét, munkásságát, pestszentlőrinci tevékenységét. Képek, iratok, Bókay naplójából származó idézetek segítségével ismerhettük meg a családot, az 1850-70-es évek Pestjét, és a következő évtizedek Szentlőrinc-pusztáját, annak fejlődését, felidézte a Bókay-nyaraló hangulatát. Korábban a SzeptEmber Feszten láthattuk a tablókat, melyet akkor is nagy érdeklődés kísért.
Az ünnepségen Babák Sándorné a Bókay iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket, akik között ott voltak a Bókay-család képviselői is.
Dr. Mester László polgármester, országgyűlési képviselő, emlékezett meg a neves orvosprofesszorról, majd Bókayról elnevezett iskola diákjai adtak ünnepi műsort.
Frank Gabriella, a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója  ismertette a születésnapi pályázat eredményét.
Dr. Rácz Dánielné (Bókay Árpád dédunokája) a család nevében köszönte meg a megemlékezést dédapjáról, Bókay Árpádról.
Az emléknap előadásokkal folytatódott, hogy még jobban megismerhessük Bókay Árpád életét, munkásságát. Elsőként dr. Téglás Tivadar helytörténész beszélt „Bókay és Pestszentlőrinc” címmel, s átfogó képet nyújtott az orvos professzor életéről, munkásságáról és kerületünk fejlődésében vállalt szerepéről.
A következő előadó Jobst Ágnes volt, a Történeti Hivatal könyvtárosa, korábban pedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és levéltárban dolgozott. Kutatási területe a 20. századi magyar sajtó története, régi kalendáriumok. Ő „Egy jeles orvos a régi Pestről” címmel tartott előadást.
Végül dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes, matematikai nyelvészetből doktorátus, történelemből, és egyedül Európában szabadkőművességből kandidátus tartott előadást „Bókay és a szabadkőművesség” címmel.
Bókay Árpád orvos, (1856.08.15- 1919.10.20.)
1856. augusztus 15-én született Pesten, 150 évvel ezelőtt. Édesapja, id. Bókay János kiváló gyermekgyógyász volt. 1879-ben az ő kezéből vehette át orvosdoktori oklevelét fia, aki diplomája megszerzése után először az egyetem gyógyszertani intézetében, majd Korányi Frigyes belgyógyászati klinikáján kezdett dolgozni tanársegédként. 1883-tól egyetemi magántanár, 1883-1890 között az általános kórtan és gyógyszertan professzora a kolozsvári egyetemen, majd 1890-ben kinevezik a gyógyszertan nyilvános rendes tanárának a budapesti orvosi karon, ahol egészen haláláig, 1919-ig dolgozik. Mindkét egyetemen betöltött dékáni tisztséget, a MTA levelező tagja, számos egyesület, többek között a Budapesti kir . Orvosegylet , Magyar Országos Gyógyszerész Egylet, Országos Közegészségi Tanács tisztségviselője.
A Magyar Orvosi Archívum című folyóirat egyik szerkesztője és alapítója. Vénygyűjtemény című könyve sok orvos számára jelentett nagy segítséget a receptek írásához, éppúgy, mint a Belgyógyászat kézikönyve című könyvsorozat, melyben társszerzőként dolgozott. Jelentős szerepet vállalt a hazai gyógy- és ásványvizek, gyógyfürdők népszerűsítésében az Országos Balneológiai Egyesület alelnökeként, és számos tudományos és népszerűsítő kiadvány szerzőjeként.
Felesége ( Herrich Szidónia) családja birtokolta a Bókaytelep területét a 19. század végén, kertjük, nyaralójuk a mai Bókay-kert . Az itt töltött időről a neves orvosprofesszor naplójában is sokszor ír. A Herrich örökösök megbízottjaként a család és a kialakuló Pestszentlőrinc község érdekeinek képviselője, a település fejlődésének támogatója (A századfordulón kezdődik meg a Bókaytelep teljes területének parcellázása).
 Fotók:
1-2: Dr. Rácz Dánielné (Bókay Árpád dédunokája)


Kapcsolódó előadás: http://szkp1.blogspot.com/2006/09/eloadas-berenyi-zsuzsanna-agnes-bokay.html

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2010/01/berenyi-zsuzsanna-agnes-bokay-arpad.html

2006. szeptember 25., hétfő

Mais Karl, Dr.: Barlangokról, kertépítészetről és szabadkőművességről

Mais Karl, Dr.: Barlangokról, kertépítészetről és szabadkőművességről MOZART idejében – a 18. sz. végétől a 19. sz. elejéig

ALCADI ’06 NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Az 1992-ben első ízben Budapesten megrendezett, az Alpok, Carpátok és Dinaridák területének kutatástörténetével foglalkozó konferencia-sorozat (1994 Semriach/Ausztria, 1996 Postojna/Szlovénia, 1998 Liptószentmiklós/Szlovákia, 2000 Zadar/Horvátország, 2002 Gorizia/Olaszország, 2004 Morva-karszt/Csehország) színhelye ez évben ismét Budapest volt. A Társulat rendezésében sorra kerülő konferenciára betegségek és hivatali elfoglaltságok miatt a szokottnál kevesebben érkeztek: Ausztriát 4 fő, Szlovéniát és Csehországot 2–2, Horvátországot, Németországot és Svájcot 1-1 fő, míg a rendező Magyarországot 7 fő képviselte. A konferenciát követő kirándulás a Bihar hegység kutatástörténeti szempontból érdekes néhány barlangjába vezetett, így a magyar előadások is zömmel ennek a területnek kutatástörténetével foglalkoztak.
Szeptember 24-én délben történő megnyitás után az alábbi előadások hangzottak el:
– Dr. Dénes György: Luch említése Szilicei-fennsíkon egy 1243. évi oklevélben
– Eszterhás István: Mondák és elbeszélések a Vajdavár barlangjáról (Észak-Magyarország)
– Dr. Patay Pál: Mondák két barlangról
– Dr. Kranjc Andrej: A karszt fogalma B. Kuripešič és E. Čelebija (XVI. És XVII. sz.) útleírásaiban
– Dr. Lénárt László: Meleg és langyos karsztforrások a török kori időktől a Bükkben és a Gömör-Tornai-karszton
Az előadások közben a résztvevők megtekintették a Szemlő-hegyi-barlangot.
Szeptember 25-én délelőtt és délután folytatódtak az előadások:
– Holzmann Heinz: Turizmus Szlovéniában 1800 körül
– Dr. Mais Karl: Barlangokról, kertépítészetről és szabadkőművességről MOZART idejében – a 18. sz. végétől a 19. sz. elejéig
– Božić Vlado: A Krk szigetén levő Biserujuka-barlang magyar hasznosítási terve – 1910-ből
– Takácsné Bolner Katalin: Az osztrák-magyar hadsereg felkérésére végzett barlangkutatások Montenegroban, 1916
– Flack Josef: Egy elfelejtett barlang Graz területén – a „Remetelak”
– Székely Kinga: Téglás Gábor és az erdélyi barlangkutatás
– Hazslinszky Tamás: Czárán Gyula (1847–1906) barlangokkal kapcsolatos tevékenysége
– Székely Kinga: Paur Géza festő és Fekete váradi fényképész erdélyi barlangképei
– Takácsné Bolner Katalin: A. E. Bielz (1827–1898) és az első erdélyi barlangkataszter
Drbal Karel: Régi grafikák és aláírások cseh idegenforgalmi barlangokban címmel mutatott be posztert.
Ezt követően a Pál-völgyi-barlang megtekintése, majd a zárófogadás következett.
Szeptember 26–30. között került sor a már említett autóbuszos tanulmányi kirándulásra, összesen 12 (3 osztrák, 2 szlovén, 1–1 horvát, német és svájci, valamint 4 magyar) résztvevővel.

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35,
Tel.: 36-1/346-0494 oder 346-0459, e-mail: mkbt@t-online.hu

Forrás: MKBT TÁJÉKOZTATÓ, 2007 január - február http://www.epa.oszk.hu/00400/00438/00115/

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2006/09/eloadas-dr-mais-karl-barlangokrol.html

2006. június 17., szombat

AMMLA konferencia Budapesten

A Szabadkőműves múzeumok, könyvtárak és archívumok szövetségének (AMMLA) 2006-os konferenciáját Bécs és Budapest rendezte közösen június 15-18. között. A budapesti program előadásai 17-én voltak, míg 18-án a réstvevők megtekintették a Nemzeti Múzeum Szabadkőműves gyűjteményét.

A teljes itteni program:

AMMLA

Association of Masonic Museums,
Libraries and Archives
in Europe

AMMLA Conference 2006

15.06. – 18.06.
Vienna – Budapest

17.6. Budapest
Conference part B at the National Museum of Hungary

15.00 A look at the trestle boards in French collections Mollier Pierre
15.45 Coffee
16.15 Latest updates on the data archives: libraries and artefacts forum
17.00 Developments in explaining freemasonry
Examples of small presentations of masonic habits and ideas
Clements, Dennis, Hanke
17.30 “résumé and outlook” : subjects for the coming year - forum
18.00 End of conference part B
19.30 Dinner

18.6. Budapest

9.00 Visit to the Masonic Collection of the National Museum


A program részletesebben:

17.6. Budapest
Conference part B at the National Museum of Hungary


15.00 Mollier Pierre : A look at the tracing boards in French collections
One of the latest acquisitions of the Museum of the Grand Orient de France,
18th-century tracing boards of the Lodge of Perpignan.
Members can contact Pierre Mollier or the Secretary if they want have his text ( in French).

16.15 Latest updates on the data archives: libraries and artefacts
Discussion on using database for libraries – archives.
Germany : 3 databases can be consulted on the Internet
United Kingdom : research is possible on the Library and Museum website
France : the number of visitors has increased since the Internet site
Tomas Charles : develops the idea of creating a website with a virtual museum

Conclusion : Why not try to work together more closely on this item?

17.00 Developments in explaining freemasonry
Examples of small presentations of masonic habits and ideas
Clements, Dennis, Hanke

Roland Hanke : Chairman of the Masonic Museum Bayreuth
Presents a Masonic quiz
example of a question : Show participants a series of photos and documents and ask them if they recognize who is / was a Freemason and who is / was not.
This was shown to the public in the Deutches Freimaurermuseum.
The aim was to show the world of Freemasonry in a pleasant way to non-Masons.
Another example : playing cards with reproductions of German Masonic Temples


DENNIS MARC : Curator of The Library and Museum of Freemasonry

Realisation of a virtual exhibition in the Open Air Museum at Beamish (County Durham) . Transfer of a 19th-century Masonic Temple. The Duke of Kent inaugurated the building / Masonic Temple on 19th September 2003. One of the aims is the exteriorisation of Masonic activities in the United Kingdom.

http://www.beamish.org.uk/

17.30 “résumé and outlook” : subjects for the coming year forum

Clements Diane : Director of The Library and Museum of Freemasonry London

A touring exhibition on the crucial year 1913 will be ready in 2008. She asks the members to send her information about important events / evolutions etc. in their country in 1913.

Hannesson Jon-Thor : Curator Museum Iceland
Proposes a lecture on the latest developments to prepare / present an exhibition.

Idea of a travelling exhibition – This has already been proposed by Michael Kraus (Austria).

Ceccaldi Stéphane : Grande Loge de France – Museum – official national curator – supports this idea : The original artefacts are in the museum, why not complete them with facsimile of other museums?
He also proposes an item for 2007 about table lodges.

Hanke Roland : Chairman of the Masonic Museum Bayreuth


Thanks to all participants for their contributions and especially Rüdiger Wolf for the organisation in Vienna and Eszter Aczél for the Budapest Congress.

Népszerű hírek

Blogarchívum