A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2003. augusztus 30., szombat

Supka Géza emlékkiállítás Székesfehérváron

Százhúsz éve - pontosabban 1883. április 8-án - született Supka Géza,a kit a szélesebbk özvélemény elsõsorban a könyvnapok megalapítójaként tart számon. Ezért is az idei könyvhéten rendezte meg a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a székesfehérvári Vörösmarty Teremben azt a kiállítást, amely - természetesen a teljesség igénye nélkül - igyekezett bemutatni a XX. századi magyar tudományosság és közélet e páratlanul sokoldalú személyiségét. (Huszonkét ötvenszer hetven centiméteres tablón és tizennégy nagyméretû vitrinben mutattuk be a leányától, dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas művészettörténésztől kapott eredeti dokumentumokat és azokat a fénymásolatokat, amelyeket különböző könyvtárakból összegyûjtött könyvek, folyóiratok
 alapján készítettünk.)

...

Érdekes dokumentumokat láthattunk Supka  Géza 1945 utáni kibontakozó közéleti, politikai tevékenységérõl, amikor a Világ fõszerkesztõje, a Polgári Demokrata Párt megalapítója, majd elnöke, a szabadkõmûves Symbolikus Nagypáholy nagymestere volt. (Vezércikk a Világban, melyben kiáll Hatvany Lajos mellett, Somogyi Jolán köszönõ levele, a Világ 1946. évi naptára, igazolványok, pl.  az angol nagykövetségtõl, hogy a követség védettsége alatt áll, ehhez kapcsolódó karszalag BRITANSZKOJE felirattal, emzetgyûlési képviselõi  megbízó levél, lemondó nyilatkozata a Székesfõvágoros Törvényhatósági Bizottságának tagságáról, levele Rákosi Mátyáshoz, amelyben bejelenti, hogy visszavonul a közélettõl, nagymesteri kalapács,  szabadkõmûves kiadványok, díszes oklevél arról,  hogy New York állam szabadkõmûves nagypáholya Supka Gézát bízza meg a páholy magyarországi képviseletével stb.)

...

Arató Antal

Forrás: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00021/pdf/KLL_EPA00365_2003-08_017-018.pdf

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2003/06/supka-geza-emlekkiallitas.html

Népszerű hírek

Blogarchívum