A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2010. március 13., szombat

Sándor József főmester síremlékét is megrongálták

Megcsonkított síremlékeket látogatott Füzes Oszkár
Olvasta 295 felhasználó.

Az elmúlt időszakban megrongált és megcsonkított síremlékeket tekintette meg Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete a Házsongárdi temetőben tegnap délután.


A nagykövet kolozsvári látogatása során, a vandalizmus áldozatává vált síremlékek felmérése mellett, megkoszorúzta Márton Áron, Erdély római katolikus püspökének főtéri szobrát, Dsida Jenő költő síremlékét, végül pedig Sándor Józsefnek, az EMKE alapítójának, elnökének, főtitkárának, az Unió Szabadkőműves Páholy nagymesterének [helyesen: főmesterének (Lalo)] utóbbi hetekben megcsonkított síremléke előtt rótta le kegyeletét. A temetői sétán részt vett Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, Adorjáni Dezső evangélikus püspök, Szép Gyula, az RMDSZ kulturális ügyvezető alelnöke, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke, valamint Szilágyi Mátyás a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja. Gaál György a megcsonkított síremlékek történetét ismertette röviden, Adorjáni Dezső pedig elmondta, a rendőrséghez fordulnak az elkövetők megtalálása érdekében.
Füzes Oszkár a síremlékrongálással kapcsolatban kifejtette: hivatalos levélben kérte Sorin Apostu polgármestert arra, hogy a városvezetés jobban figyeljen oda a Házsongárd sírjainak védelmére. – Ez nem csak emberjogi vagy kisebbségi ügy – hangsúlyozta a nagykövet, aki szerint mielőbb gátat kell szabni ezeknek a sírgyalázó bűncselekményeknek.

Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/39009

2010. március 9., kedd

Sírrablások a Házsongárdi temetőben

A sírrablás folytatódik
Olvasta 202 felhasználó.

Gaal György, a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke


Március 6-án, szombaton a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság ünnepi közgyűlése után a Házsongárdi temetőbe Balogh Ferenc sírjához koszorúzni kivonuló csoport megdöbbenve fedezte fel, hogy a közeli Sándor-sírról eltűnt a bronz asszony-szobor. Mint a temető gondnokától értesültünk, két hete vették észre a friss rablást.


A sírban pákéi Sándor József (1853–1945) nyugszik. Édesanyjának, Sándor Dénesnének (†1893) a Lutheránus temető nyugati kerítése elé emeltetett szép mellszobros sírt, amelyre rávésette: „Légy kímélettel a hamvak iránt, oh ember, kinek szíved van!” Most ő is itt nyugszik. Sándor József az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapítója (1885), majd főtitkára, elnöke, az Unió Szabadkőművespáholy nagymestere  [helyesen: főmestere (Lalo)] volt; a magyar parlamentnek és a bukaresti szenátusnak is tagja. 1918-ban a Székely Nemzeti Tanács elnökéül választották. Minthogy Bukarestben született és végezte iskolái egy részét, jól tudott románul. Eminescu verseinek első magyar tolmácsolóját tiszteljük benne. Lapokat szerkesztett, erdélyi útikalauzt állított össze.
A magas talapzaton lévő szobrot csak több ember tudta szerszámokkal lefeszíteni és elvinni. Ezzel már egy hosszú sorozat folytatódik: Kovács György színművész, Kuun Géza orientalista tudós, Incze Ferenc festőművész, Téglás Gábor költő, Keresztes Kálmán szobrász művészi szobrai egymás után tűntek el. A városháza tehetetlen, a rendőrség még annál is tehetetlenebb!
Szerencséjükre rövidesen nem lesz már több lopnivaló.

Népszerű hírek

Blogarchívum