A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2010. november 20., szombat

140 éves a szegedi Árpád-páholy

140 éves a szegedi Árpád-páholy

Munkatársunktól - Délmagyarország napilap
2010.11.20. 08:47

Szeged - A város legrégebbi – a kezdetektől máig folyamatosan működő – civilszervezete, az Árpád a testvériséghez nevet viselő szabadkőműves páholy a napokban ünnepelte megalakulásának 140. évfordulóját.

Az ősi Páholyházban megtartott ünnepi ülésen részt vett a magyarországi szimbolikus nagypáholy nagymestere, más magyar páholyok főmesterei, páholytagok itthonról, Ausztriából, Csehországból, Romániából, Szerbiából.

Az emlékülés szónoka Takács János, az Árpád-páholy jelenlegi főmestere volt, aki ünnepi beszédében visszatekintett az elmúlt közel másfél évszázadra, méltatta a magyar szabadkőművesség eredményeit a reformkortól kezdődően napjainkig, külön kiemelve a szegedi testvérek munkálkodását a város gazdasági, szociálpolitikai és kulturális életének jobbításában.

A jubileum alkalmából megkoszorúzták 
Csongor Győző emléktábláját a József Attila sugárút 14. szám alatti 
házon. Fotó: Veréb Simon
A jubileum alkalmából megkoszorúzták Csongor Győző emléktábláját a József Attila sugárút 14. szám alatti házon.
Fotó: Veréb Simon

Elmondta, hogy ma nálunk a szabadkőművesség főként szellemi javakkal tud szolgálni tudományos és ismeretterjesztő előadások formájában, elősegítve a szabadkőművességet övező homály, tudatlanság, rosszindulat oszlatását. Szólt arról is, hogy a karitatív tevékenységet az anyagi javaik mértéke határozza meg, változatlan viszont ennek anonimitása.

Az ünnepi ülés után a résztvevők megkoszorúzták Csongor Győző, a páholy egykori főmestere emléktábláját, akinek elévülhetetlen érdeme a páholy életben tartása a tilalom évei alatt. 


Forrás: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/140_eves_a_szegedi_arpad-paholy/2189788/

2010. november 13., szombat

Új reguláris páholy Magyarországon - Európa Akáca a Mátraalján (Gyöngyös)

Ünnepi munkával, külföldi szabadkőműves vendégek részvételével avatták fel az "Európa Akáca a Mátraalján" nevű új páholyt Gyöngyösön 2010. november 13-án. A páholy az 1786-ban ugyanitt alakult páholy hagyományait kívánja folytatni. A résztvevők az ünnepségen az előd páholy XVIII. századi kötényeinek másait viselték. A Gyöngyös-Farkasmály keletén dolgozó reguláris orientációjú páholy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működik.

Forrás: http://web.archive.org/web/20110903000603/http://www.rgls.org/sr/vesti/medjunarodne-aktivnosti/398-sveani-rad-loe-europa-akaca-a-matraaljan-akaciae-europae-in-sinu-matra-svl-maarske.html

Kapcsolódó linkek:

http://www.fmsne.wbd.ro/chain-of-union-egly

http://www.fmsne.wbd.ro/wl-europa-akaca-a-matraaljan-gyongyos

http://www.fmsne.wbd.ro/mozart-und-seine-magyaren
2010. október 30., szombat

A Deák Ferenc páholy 125. évfordulója

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó Deák Ferenc páholy 2010. október 30-31-én ünnepelte megalapításának 125. évfordulóját.

A kétnapos ünnepségen 12 nagypáholy küldöttsége vett részt, köztük személyesen 10 nagymester. Az első nap délelőttjén egy szimpózium foglalkozott a szabadkőműves jótékonysági tevékenységgel, délután ünnepi munkát tartottak 130 fő részvételével. A rituális keretek között zajló ceremóniát nővérek részvételével tartott vakolás követte. Másnap kötetlen keretek között foglalkoztak a szabadkőművesség aktuális kérdéseivel.

Forrás: http://www.mitropolit.org/m12Vesti/lms.news.archive.6010.sr.htm

2010. október 24., vasárnap

Elhunyt L. Nagy Zsuzsa

2010 október 24-én elhunyt L. Nagy Zsuzsa történész professzor, aki többek között a szabadkőművesség kutatásának is kiváló művelője volt.

Két alapvető könyvén - Szabadkőművesség a XX. században (1977) és a Szabadkőművesek (1988) - kívül több cikkében is mintaszerű történészi alapossággal és hitelességgel foglalkozott a szabadkőművesség nemzetközi és hazai történetével. H. Balázs Éva mellett ő volt, aki beemelte a szabadkőművesség tanulmányozását a hazai tudományos életbe, elfogadott diszciplínát teremtett - sajnos kevés - követőjük számára.

Magyarország egyik legszínvonalasabb történelmi folyóiratának, a Történelmi Szemlének 2010/3. számában jelent meg L. Nagy Zsuzsa műveinek bibliográfiája.

Emberi hozzáállására és segítőkészségére jellemző, hogy amikor teljesen ismeretlenül hozzá fordultam egy kérdéssel, akkor részletesen válaszolt levélben, megadta telefonszámát is, s így élőszóban is többször konzultálhattam vele.

Általánosságban vett munkásságáról álljon itt két nekrológ a két tudományos műhelyből, amelyeknek haláláig aktív tagja, vezető professzora volt:

Az MTA Történettudományi Intézetének nekrológja:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy október 24-én, 80 éves korában elhunyt L. Nagy Zsuzsa, intézetünk munkatársa, a történettudomány doktora, az új- és legújabbkori történelem tekintélyes kutatója. Intézetünk saját halottjának tekinti.
L. Nagy Zsuzsa történész 1930-ban született Budapesten. 1949-53 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán végezte tanulmányait. 1953 és 1992 között az MTA Történettudományi Intézet munkatársa, idővel tudományos tanácsadója. 1987-97 között a KLTE egyetemi tanára, 1998 után professzor emeritus. 1994-2000 között az MTA közgyűlési képviselője, a Történettudományi Bizottság és a Doktori Tanács történettudományi szakbizottságának tagja. A londoni Királyi Történelmi Társulat levelező tagja. A történettudomány kandidátusa (1964), a történettudomány doktora (1977).
Amerikai Díj (1997), Ránki György-díj (1998), Ipolyi-Arnold-díj (1998)
Kutatási területe: Magyarország története a 20. század első felében.
Főbb munkái:
Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon 1919 (1961)
A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918-1919 (1965)
A budapesti liberális ellenzék 1919-1944 (1972)
Szabadkőművesség a XX. században (1977)
Magyarország története 1918-1945 (egyetemi jegyzet 1996)
A haszonból élő kispolgár (1997)
Egy politikus polgár portréja - Rassay Károly (2006)

Forrás: http://www.tti.hu/hirek/L_Nagy_Zsuzsa_nekrolog.html


A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének nekrológja:


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 L. Nagy Zsuzsa

a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének emeritus professzora,
az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék korábbi vezetője, a Történelmi és  Néprajzi Doktori Iskola néhai vezetője, az MTA Történettudományi Intézetének egykori főmunkatársa, a Történelmi Szemle korábbi főszerkesztő-helyettese, az Akadémiai-díj, Ránki György díj és egyéb magas hazai és nemzetközi elismerések birtokosa, számos magyar és külföldi tudományos szervezet tagja életének 80. évében elhunyt.
Halálával a magyar történésztársadalom és felsőoktatás nemzetközileg is kiemelkedő egyéniségét veszítettük el.

 Temetéséről később történik intézkedés.


Forrás: http://delfin.unideb.hu/~history/LNagyZsuzsa.doc


Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/12/szabadkomuvesseg-egyetemes-torteneti.html

Kapcsolódó könyvek:

http://szkp2.blogspot.com/1977/06/nagy-zsuzsa-l-szabadkomuvesseg-xx.html

http://szkp2.blogspot.com/1988/06/nagy-zsuzsa-l-szabadkomuvesek.html

Kapcsolódó cikkek: http://szkp4.blogspot.com/search?q=L.+Nagy+Zsuzsa

2010. október 16., szombat

A Magyarországi Nagyoriens új nagymestere dr. Révay András

Az MNO új nagymestere dr. Révay András

2010. október 16-án a Magyarországi Nagyoriens megtartotta szokásos éves Konventjét.
A Rend minden évben demokratikus módon választja meg vezetőjét, ezúttal dr. Révay András személyében találta meg Nagymesterét.

Forrás: http://www.nagyoriens.hu/node/107

2010. október 12., kedd

A "Tisztelet Martinovicsnak" kiállítás megnyitója

Öt Mester - változatok egy témára (Tisztelet Martinovicsnak) Kiállítás Kilár István, Konok Tamás, Papp Oszkár, Roskó Gábor és Végh András munkáiból

ÖT MESTER

Változatok egy témára

A Boltíves Galéria (1067 Budapest, Pondmaniczky utca 41) kiállítása.
www.boltivesgaleria.hu

Öt jeles magyar képzőművész vállalkozott arra, hogy három változatot, azaz 15 képet alkot egy témára.
A művészek:

KILÁR ISTVÁN
A Képzőművészeti Főiskolán Beck András növendéke volt, a tanár és a növendék együtt távozott Párizsba. 26 éves korában elnyerte a párizsi Biennálé első díját. Több francia városban, így Párizsban is köztéri szobra áll. Grafikai műveiből 1968-ban rendeztek önálló kiállítást.
KONOK TAMÁS
Bernátj Aurél, Berény Róbert és Barcsay Jenő voltak mesterei, de Kassák köréhez is közel állt. 1958-tól harminc évig élt Párizsban, azóta a magyar és a francia főváros között ingázik, de Zürichben is rendszeresen kiállít. A konstruktivizmus nyomán alakult Európaszerte ismert és elismert életműve, a Ludwig és az Ernst Múzeumban volt gyűjteményes kiállítása. Kossuth díjas.
PAPP OSZKÁR
Bernáth Aurél és Szőnyi István tanítványa volt. Életművének jelentős része abban a negyedszázadban alakult, amikor szókimondása miatt eltiltották a nyilvánosságtól. A makro és mikrovilág összefüggései, egyfajta kozmikus tudat nyilvánul meg festményeiben. 2010-ben Kossuth díjjal tüntették ki. A rendszerváltás után újjáalakult Magyarországi Nagyoriens első elnöke volt.
ROSKÓ GÁBOR
Képzőművészeti Főiskola után a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. Tizenhét magyarországi és számos külföldi önálló kiállítása volt. Festői munkássága mellett grafikusi tevékenysége is jelentős, de a film területére is szívesen kirándul. Az Élet és Irodalomban évekig jelent meg antropomorf ember-állat dialógus sorozata. Munkácsy díjas.
VÉGH ANDRÁS
Érett korában a „természetelvűség és az absztrakt közötti senkiföldjére” építette munkásságát. Több tanulmányutat tette Olasz és Franciaországban, képeiből sugárzik a mediterrán világ vonzása. Számos európai országban mutatták be festményeit, néhány napja Koppenhágában nyílt kiállítása.

A kiállításon az öt alkotó három-három képe látható egy témára (Tisztelet Martinovicsnak), amelyből mappa készült. Mellettük Konok Tamás, Papp Oszkár, Roskó Gábor és Végh András festményei, Kilár István szobrai szerepelnek.

Forrás: http://boltivesgaleria.hu/kiallitasok/30

A tárlatot P. Szűcs Julianna művészettörténész
egyetemi tanár nyitotta meg:

P. Szűcs Julianna - Rendületlenül...                                                            

Kapcsolódó beszámolók:

http://www.euroastra.info/node/44798 

http://www.utazonet.hu/cikk.php?cid=962&lang=hun

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2010/10/kiallitas-ot-mester-valtozatok-egy.html

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2010/09/marton-laszlo-szerk-tisztelet.html

2010. szeptember 20., hétfő

Benedek Marcell 125 éve született

Benedek Marcell 125 éve született


125 éve, 1885. szeptember 22-én született Benedek Marcell Kossuth-díjas irodalomtörténész, műfordító.

    Édesapja Benedek Elek, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt. Első írása nyolcéves korában jelent meg a Magyar Hírlap gyermeklap-mellékletében, ekkor már tudta, hogy ő is író lesz. A Barcsay utcai főgimnáziumban padtársa volt Hóman Bálint, az önképzőkörben kötött életre szóló barátságot Lukács Györggyel. Az érettségit követően a budapesti tudományegyetem magyar–német szakos hallgatója lett, Babits, Kosztolányi voltak egyetemi társai.
    1904-ben barátaival létrehozta a színház művészi és szociális megreformálását célul tűző Thália Társaságot. Ugyanebben az évben a Nemzeti Színház az ő fordításában mutatta be Rostand A napkeleti királykisasszony című verses drámáját, s megjelent első könyve, a Don Juan feltámadása című verses regény is. Az egyetem után a Markó utcai gimnázium tanára lett, s felvételét kérte egy szabadkőműves páholyba (jóval később Benedek volt a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy utolsó nagymestere.)
    1913-ban ösztöndíjjal egy évig a párizsi Sorbonne előadásait hallgatta. Az I. világháború kitörésekor besorozták, de mint az iskolában nélkülözhetetlent, felmentették a szolgálat alól, s 1918-ban kinevezték a gimnázium igazgatójának. Az őszirózsás forradalmat lelkesen üdvözölte, s a Tanácsköztársaság idején a Tanárképző Intézet tanára és egyetemi előadó is volt, emiatt később megfosztották állásától. Egy ideig a Dante Könyvkiadónál lektori munkát végzett, majd az Új Idők Rt.-hez került, amelynek később igazgatója lett. 1930 és 1939 között a Magyar Könyvkiadók Országos Egyesületének főtitkára volt. Amikor a német csapatok megszállták az országot, ősei származási helyére, az erdélyi Kisbaconba menekült családjával.
    1945-től a kolozsvári Bolyai Egyetem professzora, s emellett az ottani Magyar Színház dramaturgja és rendezője volt. 1947-ben tért vissza Budapestre, s 1962-ig az ELTE bölcsészkarán tanított. 1963-ban tevékenységéért, irodalomtörténészi munkásságáért Kossuth-díjjal jutalmazták. Élete vége felé fokozatosan elveszített szeme világát, s utolsó műveit, a Naplómat olvasom című önéletírását és az Arany Jánosról szóló tanulmányát már csak diktálni tudta. 1969. május 30-án halt meg Budapesten.
    A magyar irodalomról írott munkái korszakalkotó jelentőségűek, mind A modern magyar irodalom, mind a Délsziget, avagy a magyar irodalom története című. A világirodalommal foglalkozott az általa szerkesztett Irodalmi lexikon, a Kultúra Világa című sorozatban megjelent Világirodalom, valamint az 1968–69-ben megjelent háromkötetes Világirodalom. A világirodalom nagyjairól szóló tanulmányai (Zola, Shakespeare, Romain Rolland, G.B. Shaw) népszerűsítő jellegű írások. Műfordítóként is igen termékenynek bizonyult, közel kétszáz szépirodalmi művet ültetett át magyarra angol, német és francia nyelvből.
    Benedek Marcell 1969. május 30-án hunyt el Budapesten.  (MTI)

Forrás: http://irodalmijelen.hu/node/6563

2010. június 26., szombat

Szent János ünnep, nyári napforduló, 2010. június 26. 15:00

Szent János ünnep, nyári napforduló 6010. június 26.
Hírek
A Magyarországi Nagyoriens a Franciaországi Női Nagypáholy fennhatósága alatt dolgozó magyarországi Napraforgó páholy meghívására közösen ünnepelte Szent János ünnepét, Budapesttől mintegy 20 km-re. A szabadkőműves év ekkor és véget és kezdődik újra.
Az ünnep a beavatottak számára rövid rituális munkával kezdődött, melyet meghívottakkal, családtagokkal baráti beszélgetés és piknik követett.


Forrás: http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/node/17

2010. június 24., csütörtök

Könyvbemutató - Selmeczi Tibor: Beavatás

Nem bírta tovább: Kettős életet élt, most kitálalt a humorista

K. B.
- itthon@hetivalasz.hu
Utolsó módosítás:
2010.06.27. - 12:25
Létrehozás:
2010.06.27. - 08:02
2010.06.27. - 08:02
 
 
Selmeczi Tibor sokak számára a Szatelit című tévéműsorból és a kabarékból ismerős. Senki nem gondolta volna, hogy 7 éve foglalkoztatja egy különös gondolat.

A hét év, talán ebben a formában nem is igaz, hiszen saját bevallása szerint egész pályafutása alatt zavarta az, hogy „kettős nyelvet" kellett beszélnie. Nehéznek nevezte életét abból a szempontból is, hogy „mindig valamitől félni kellett".
Valószínű ez az állandó valamitől való félelem hozta össze azt a körülbelül 25 embert is csütörtök este az újlipótvárosi Lila Köd könyvesboltban. A kávézóval kiegészült hangulatos kis üzletben a már jól ismert barátok, ismerősök üdvözölték egymást. Sokakat valószínűleg a téma vonzott, sokakat pedig a társaság.
Nem sokkal Kende Péter - Az igazi Orbán Viktor könyv szerzőjének - megérkezése után elkezdődött a Selmeczi Tibor Beavatás című kötetének bemutatója.
„Ha megtudják, baj lesz" gondolta gyakran Selmeczi, mert, ahogy fogalmazott: „nem találta el a kort". Így történt, hogy 1972-ben politikai versei miatt rendőri felügyelet alá helyezték, majd kitiltották Budapestről.
Ez a félelem és kettősség határozta meg fiatal Selmeczit, ezért is kezdetett el kutatni. A szabadkőművességben a humorista az állandóságot, a sokezer éves történelmet és egyfajta értelmet kapott. Mint mondta: „Más ember lettem, más dimenzióba kerültem, megértettem a szeretet fogalmát, és ezáltal Pál apostol szeretet himnuszát is."
"Egy szabadkőműves vándorlásait, útkeresését követhetjük nyomon a szeretetet kereső gyermektől, a nyugtalan fiatalemberen át, a beavatott mesterig. Aki úgy próbál eligazodni világunkban, hogy közben meg is őrizze belső harmóniáját. A "Beavatás" ennek az útnak a legérdekesebb szakaszait jeleníti meg előttünk, miközben bepillantást enged egy sokszor félreértett, támadott zárt közösség, spirituális életébe, melynek egyetlen szabálya van, amit Székely György a Nyugat Kapu Páholy alapító főmestere hagyott testvéreire: a szeretet sugározzon szívünkből" - írja a fülszövegben a kötet szerkesztője.
Selmeczi bevezető önvallomása után egy részletet olvasott fel könyvéből, a szabadkőművességgel való megismerkedéséről. Előadói tehetségéhez nem fér kétség, a pár oldalas szöveget érthetően és élvezhetően adta elő, így a könyv elolvasásához azonnal kedvet kaphatott a hallgató, még ha nem is nagyon érdeklik a szabadkőműves eszmék.
A borítón a szerző egy ifjúkori képe
A páholyt illetően Selmeczi ismeri a kritikákat. A titokzatosság nem az egyetlen, ami miatt rossz megítélés alá kerül mindenki, aki ehhez a körhöz tartozik. A szabadkőművesek Magyarországon rejtőzködnek, míg az Egyesült Államokban 4 millióan vannak, és nyíltan vallják nézeteiket és akár viselik a szimbólumokat.
Selmeczi egy meg nem nevezett cikk hatására döntött úgy, bevallja ország-világ előtt, hogy szabadkőműves. Szerinte meg kell szabadulni a görcsöktől, és nem lehet egy ember hibás gondolkodása miatt az egész páholyt büntetni például Trianon miatt.
A szabadkőműves páholyban három dolgot tilos: politizálni, vallásról beszélni, és egy íratlan szabály szerint a "testvérek" házastársát elszeretni. A csütörtöki estén ettől függetlenül az érdeklődőket szinte csak Selmeczi - a jelenlegi és az elmúlt ciklusról alkotott - véleménye érdekelte.
Hogy miért most került sor erre a kitárulkozásra, arra Selmeczi úgy reagált: „Úgy éreztem, most valami stabil helyzet jön. Stabilitás lesz. Egyúttal ezzel az önkitárulkozással provokálok is. Én nem akarok félni, és nem akarom, hogy mások féljenek. Megadom a bizalmat a most következő ciklusnak és szeretném, ha társadalmi párbeszéd lenne, és nem az ami az elmúlt időszakban volt. Persze az is lehet, hogy a béke, inkább az érdektelenség következménye lesz."
A rövid bevezető és felolvasás után csak kevesen voltak valóban kíváncsiak a szerzőre. Hatan-heten kezdtek beszélgetésbe Selmeczivel. Pedig igazából ekkor vált érdekessé a rendezvény. A hallgatóság tagjai közül volt aki arról érdeklődött, hogyan tovább, mi lesz a könyv és mi lesz a szerző sorsa ezek után. Más megkérdezte, hogyan ne féljen, ha két nappal azelőtt látott két feketeruhás fiatalt, akik karlendítéssel fordultak a Parlament felé a Kossuth téren.
A beszélgetés folyamán Selmeczi azonban továbbra is megingathatatlanul kitartott amellett, hogy minden eddigi negatív tapasztalat vagy történés (belvárosi zavargások) ellenére ő hisz abban, hogy most nyugodt, rendezett időszak következik, amelyben a liberálisoknak is nyitniuk kell a másik oldal irányába. Mint mondta: „Mindannyian liberálisok vagyunk, de van egy határ ameddig szabad, és utána kőkeményen be kell tartani és tartatni a szabályokat."
 


Forrás: http://hetivalasz.hu/itthon/nem-birta-tovabb-kettos-eletet-elt-most-kitalalt-a-humorista-30320

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2010/05/selmeczi-tibor-beavatas.html

2010. május 7., péntek

CHAIN OF UNION

CHAIN OF UNION
 We are visiting this annual conference as one of a youngest lodge of the chain. The Europa Akáca a Mátraalján – ACATIAE EUROPEAE IN SINU MATRÀ is the youngest and one of oldest lodge at the same time in Hungary. The first lodge was established in 1749. The Freemasons started to work in profane world in an abbey of Franciscan in the baroque age. The Habsburgs had forbidden every kind of convent, Franciscans too. The catholic bishop from Eger gave a helping hand to the Franciscans. He had given them the right to celebrate mass, so they could operate further. (So it is not surprising, then Empress Maria Theresa is “the Queen of the Night” in the opera Magic Flute by Mozart). The supporter of Franciscans was the Bishop from Eger Eszterházy Károly, whose brother was prince Eszterházy, who worked at the lodge of Born Ignác in the town of emperor, Vienna.
Eger Eszterházy KárolyThe Egriens work at our lodge nowadays, too. Joseph Haydn was conductor and compositor at the emperor house for 40 years. I have attached a replica of the panting that was painted in 1785, in Vienna. Eszterházy had shaken the hands of the initiated and covered eyes brothers at the center of the painting. The men with pony tail hair in long brown coat are Joseph Haydn. The media treats the painter as unknown, but he is our brother Ignaz Unterberger. The painting was painted in 1785. The Freemasonry Franciscans arrived to Gyöngyös in 1782. They were of French nationality. They had stayed in the abbey till 1786. We do not know them name by name, but we hope to find documentations related to them the next years. They have celebrated the first freemasonry work. The Bishop Eszterházy Károly who saved the operation of Franciscans had made several freemasonry works and donated them. His membership was not mentioned; otherwise he would become excommunicated by the church.
The other lodge - the profane one, operated in the castle of Orczy Lőrinc (from 1781), but finally it moved to the earl’s wine cellar, near in Farkasmály, and they had worked from 1784 on. Our lodge is operated 30 meters from that cellar. We do not have proof, that the two lodges knew about each other or worked together, but we definitely know the Franciscans were invited by Orczy and Freemason brothers in the cellar at Farkasmály.At the beginning of 20 century, between 1906 and 1920, a lodge was operational and named Akác a Mátraalján (Acatia under the Matra hill). GyongyosThe Freemasonry was forbidden in 1920, so our brothers worked in secret. The downtown of Gyöngyös was burnt totally by a great fire in 1917. The reconstruction was led by brothers. Most of the leaders were our brothers - the mayor, the main leader of the reconstruction, the fonder of the local fire brigade and the many of others. 74 brothers worked at the lodge in that time. These forefathers engage hard work to the third - let me say - forth lodge, because two of them were operated simultaneously in baroque age. Our lodge was founded by 9 brothers, now 14 of us work. We explore and process as an exploratory lodge not only the Freemasonry, but the culture of micro region Mátralja also.
The Franciscans moved The Supporter Center for Children with Autism into the half of their abbey. They nurse and teach 35 children – as much as they can - who are not affiliated into any other Hungarian institute because of serious status of their autism. The circumstances are demonstrated well, with the fact that 35 patients are nursed by 40 employees. We donated them the computers (previously they had only one). Finally they can plan now a complex and difficult drug (medicine) dosage program at the clinic, thanks to the computers donated by us. One of the kids is a genius on the computers (he is not able to communicate in any other way, only via computer). We brought the computer to him too. Analyzing the situation, we support the institute for years according to their demand. We help several schools in the town with the publications, prepared by us, which are used on field of polytechnic and linguistic. Hungary is in the middle of alteration circumstances. Based on our former calculation, 8-10 years are necessary to show the first results of our work in Gyöngyös, due to our agenda. It is our pleasure – to be here at the Conference of the European Lodges and the visiting of the "Europe" Lodges in the future.
Our code word is SUCCISA VIRESCIT, the carved tree gets green again.Meanwhile we understand the common acacia, because the Freemasonry was forbidden and pursued for half of the century not only in Hungary, but around us also. We wish the huge obstacles will not be a part of our common future again, and the European Breather chain get stronger continuously.
Tibor E.
W\M\ of Lodge Europa Akaca a Matraaljan, Or\Gyongyos

Forrás: Előadás az Európa páholyok 4. Nemzetközi Szimpóziumán: http://www.fmsne.wbd.ro/chain-of-union-egly

2010. május 6., csütörtök

The Symbolism of the Chain of Union

The 4th International Europe Lodges Symposium


Longwy Coat of Arms
The 4th International Symposium of “Europe” Lodges was held in Longwy, France, during 6-8 May 2010. France is in itself a great Masonic land, and Longwy is very special, both by history and by craft. The French Brothers from “La Chaine D’Union Européene” took much care and showed much love in organizing the meeting, bringing together the historical tradition and our current European values. All these were nursed with the well-known good taste and the sense of fine arts, so characteristic to French soul.
A Temple was prepared into the Arsenal building, one of the most important monuments of the town.

Longwy Fortifications
The guests arrived on Friday, the 6th of May, and were accommodated into the Threeland hotel. As Longwy is near the borders of Belgium and Luxembourg, and the hotel is in Luxembourg, a tour of Luxembourg was organized quickly after the arrival of the guests. Then, everybody was officially welcomed at the city hall of Longwy, by the mayor. A welcome dinner was prepared in the evening, at the Threeland hotel.
Many Brothers came with their wives, so a “Ladies’ day” was organized on Saturday.
Here is the list of attendant Lodges:

LongwyTown Hall
  • La Chaine D’Union Européene from Longwy, France
  • Evropa No. 27 from Belgrade, Serbia
  • Evropa from Sarajevo, Bosnia and Hertzegovina
  • Evropa No. 162 from Athens, Greece
  • Europa No. 1165 from Cagliari, Italy
  • Europa 92 No.1078 from Florence, Italy
  • Europa No. 765 from Riccione, Italy
  • Európa Akáca a Mátraalján from Gyöngyös, Hungary
  • Europa Unită No. 27 from Bucharest, Romania
  • Europa zu Neuen Welten from Wien, Austria,
together with friends from many Lodges, not only French, but also German and Norwegian.
The works of the Symposium started on Saturday morning, and the theme was “The Chain of Union”. The works were conducted by Bro\Eric T., Past Master of “La Chaine D’Union Européene” Lodge. You can see hereinafter a selection of the delivered papers.
The Ritual Work, presided by W\M\Jean Paul H., took place in the afternoon, in the Arsenal temple. A special ritual was written and performed on the occasion.

Arsenal Building of Saint-Martin

After the closure of work, the guests were offered a cocktail break at the town hall from Longwy and the traditional Gala Dinner at the L’Hôtel de Ville from Longwy. Joy, brotherhood, and then again joy were the notorious outcome of the day.

Forrás: http://www.fmsne.wbd.ro/the-4th-international-europe-lodges-symp

2010. március 13., szombat

Sándor József főmester síremlékét is megrongálták

Megcsonkított síremlékeket látogatott Füzes Oszkár
Olvasta 295 felhasználó.

Az elmúlt időszakban megrongált és megcsonkított síremlékeket tekintette meg Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete a Házsongárdi temetőben tegnap délután.


A nagykövet kolozsvári látogatása során, a vandalizmus áldozatává vált síremlékek felmérése mellett, megkoszorúzta Márton Áron, Erdély római katolikus püspökének főtéri szobrát, Dsida Jenő költő síremlékét, végül pedig Sándor Józsefnek, az EMKE alapítójának, elnökének, főtitkárának, az Unió Szabadkőműves Páholy nagymesterének [helyesen: főmesterének (Lalo)] utóbbi hetekben megcsonkított síremléke előtt rótta le kegyeletét. A temetői sétán részt vett Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, Adorjáni Dezső evangélikus püspök, Szép Gyula, az RMDSZ kulturális ügyvezető alelnöke, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke, valamint Szilágyi Mátyás a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja. Gaál György a megcsonkított síremlékek történetét ismertette röviden, Adorjáni Dezső pedig elmondta, a rendőrséghez fordulnak az elkövetők megtalálása érdekében.
Füzes Oszkár a síremlékrongálással kapcsolatban kifejtette: hivatalos levélben kérte Sorin Apostu polgármestert arra, hogy a városvezetés jobban figyeljen oda a Házsongárd sírjainak védelmére. – Ez nem csak emberjogi vagy kisebbségi ügy – hangsúlyozta a nagykövet, aki szerint mielőbb gátat kell szabni ezeknek a sírgyalázó bűncselekményeknek.

Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/39009

2010. március 9., kedd

Sírrablások a Házsongárdi temetőben

A sírrablás folytatódik
Olvasta 202 felhasználó.

Gaal György, a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke


Március 6-án, szombaton a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság ünnepi közgyűlése után a Házsongárdi temetőbe Balogh Ferenc sírjához koszorúzni kivonuló csoport megdöbbenve fedezte fel, hogy a közeli Sándor-sírról eltűnt a bronz asszony-szobor. Mint a temető gondnokától értesültünk, két hete vették észre a friss rablást.


A sírban pákéi Sándor József (1853–1945) nyugszik. Édesanyjának, Sándor Dénesnének (†1893) a Lutheránus temető nyugati kerítése elé emeltetett szép mellszobros sírt, amelyre rávésette: „Légy kímélettel a hamvak iránt, oh ember, kinek szíved van!” Most ő is itt nyugszik. Sándor József az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapítója (1885), majd főtitkára, elnöke, az Unió Szabadkőművespáholy nagymestere  [helyesen: főmestere (Lalo)] volt; a magyar parlamentnek és a bukaresti szenátusnak is tagja. 1918-ban a Székely Nemzeti Tanács elnökéül választották. Minthogy Bukarestben született és végezte iskolái egy részét, jól tudott románul. Eminescu verseinek első magyar tolmácsolóját tiszteljük benne. Lapokat szerkesztett, erdélyi útikalauzt állított össze.
A magas talapzaton lévő szobrot csak több ember tudta szerszámokkal lefeszíteni és elvinni. Ezzel már egy hosszú sorozat folytatódik: Kovács György színművész, Kuun Géza orientalista tudós, Incze Ferenc festőművész, Téglás Gábor költő, Keresztes Kálmán szobrász művészi szobrai egymás után tűntek el. A városháza tehetetlen, a rendőrség még annál is tehetetlenebb!
Szerencséjükre rövidesen nem lesz már több lopnivaló.

2010. február 18., csütörtök

A szabadkőművesek Brüsszelbe költöznének


A szabadkőművesek Brüsszelbe költöznének

2010. február 18., csütörtök 15:02
Pénzcentrum


A szabadkőművesek egy része irodát nyitna Brüsszelben, hogy lobbizzon az egyre erősödő egyházi befolyás ellen az EU intézményeiben - írta az EUObserver.


A szabadkőművesek rendjének igenis politizálnia kellene a szó pozitív értelmében, vagyis szót emelni a szekularizáció mellett és véleményt formálni az EU és a tagországok döntéseivel kapcsolatban - nyilatkozta Jean-Michel Quillardet, a francia páholya [a Francia Nagyoriens] volt nagymestere. A tagság azonban még mindig megosztott abban a tekintetben, vállalják-e a nyilvánosságot azzal, hogy irodát nyitnak Brüsszelben.

A brüsszeli iroda első és legfontosabb dolga az európai polgárság fogalmának terjesztése lenne. Eszerint az Unió tagjai elsősorban európai állampolgárok és csak utána zsidók, feketék, homo- vagy heteroszexuálisok - mondta Quillardet.

2008-ban egyébként José Manuel Barroso, az Európai Bizottság feje találkozott néhány- köztük a francia - páholy vezetőivel és még abban az évben levelet is küldött az Athénban tanácskozó nemzetközi szabadkőműves konferenciának.
Forrás: http://penzcentrum.hu/cikk/1022241/1/a_szabadkomuvesek_brusszelbe_koltoznenek

Kapcsolódó cikkek:

http://www.euroastra.hu/node/37134

http://www.scribd.com/doc/3004286/SecondeCirculaireobed

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/rassemblement-maconnique-41382

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2010/02/grand-orient-freemasonry-and-european.html

Népszerű hírek

Blogarchívum