A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1997. november 17., hétfő

Lengyelország - bejegyzett szabadkőművesek

Lengyelország - bejegyzett szabadkőművesek
1997.11.17. 17:19
Varsó, 1997. november 17. hétfő (MTI-tud.) - Százhetven év hivatalos nemlétet követően Lengyelországban társasági bejegyzést kaptak a szabadkőművesek. A liberális francia hagyományokat követő Nagy Kelet páholy az első hivatalosan működő szabadkőműves szervezet Lengyelországban.
Andrzej Nowicki nagymester szerint a varsói vajdasági bíróság
általi bejegyzés óriási jelentőségű, hiszen ékes bizonyítéka a
lengyel demokrácia érettségének. Nowicki szerint a lépést az Európai
Unió is nagyra értékelte, s melegen üdvözölte. A nagymester
hangsúlyozta, hogy a szabadkőművesek elsődleges célja a
totalitarizmus és a különféle nemi, faji, vallási, nemzetiségi
megkülönböztetés megszüntetése, a parlamentáris demokrácia
erősítése, a bírói függetlenség biztosítása, valamint a vallási
felekezetek és az ateisták egyenlőségének elismertetése, azaz a
világnézeti szabadság hangsúlyozása.
A Lengyelországi Nagy Keletnek jelenleg hét páholya működik
országszerte, amelyek együttesen mintegy 400 tagot számlálnak.
Mellettük 1989 óta a skót rituálét követő Nemzeti Nagypáholy is
tevékenykedik.
A 98 százalékban hívő katolikus Lengyelországban nem minden
ellenérzés nélkül veszik tudomásul a szabadkőművesek létezését.
Ennek háttere, hogy XII. Kelemen pápa még 1738-ban megtiltotta a
katolikusoknak a szervezethez való csatlakozást. Az egyház
álláspontja szerint a katolikus-szabadkőművesek jelenleg is súlyosan
vétkeznek.+++

1997. augusztus 13., szerda

Oroszország - szabadkőművesek

Oroszország - szabadkőművesek
1997.08.13. 13:29
Moszkva, 1997. augusztus 13. szerda (MTI-tud.) - Oroszországban jelenleg öt szabadkőműves páholy működik, a "Harmónia", a "Lótusz", az "Asztreja", a "Gamajun" és az angol nyelvű, külföldieket tömörítő "Auróra". A Trud című moszkvai lap keddi beszámolója szerint a hatóságok minden gond nélkül bejegyezték a páholyokat, mint minden más társadalmi szervezetet vagy mozgalmat.
Georgij Gyergacsov, az "orosz nemzeti nagypáholy" nagymestere az
orosz lapnak nyilatkozva elutasította, hogy szervezeteiknek
bármiféle politikai céljaik lennének. Szavai szerint gyűléseiken
tilos politikai vagy vallási témák megvitatása, hiszen egyesületük
erkölcsi alapokon, a kölcsönös segítségnyújtás elveire épül. Nem
cáfolta azonban, hogy több ismert orosz politikus is tagja a
szabadkőműves páholyoknak, de neveket nem volt hajlandó mondani.
Emlékeztetett azonban arra, hogy az orosz történelem nagyjai közül
többen is szabadkőművesek voltak, például Szuvorov, Kutuzov és
Puskin is.
A nagymester a Trudban megerősítette, hogy a szabadkőművesek
lehetőségeikhez mérten kötelesek segíteni egymást. S a páholyoknak
megvannak a saját jeleik, amelynek alapján a szabadkőművesek
felismerik egymást. +++

1997. április 22., kedd

A svéd király és a szabadkőművesek (PAN)

A svéd király és a szabadkőművesek (PAN)
1997.04.22. 01:46
(MTI-Panoráma) - Sajtójelentések szerint XVI. Károly Gusztáv svéd király - szakítva a királyi ház kétszáz éves hagyományával - nem hajlandó elhunyt nagybátyjának örökébe lépve elvállalni a svédországi szabadkőművesek nagymesteri tisztségét. Az urakodó a közelmúltban hivatalos indoklás nélkül elutasította a páholy ilyen irányú felkérését - jelentette az Expressen című svéd lap. Udvari körökben úgy tudják, hogy a király nem óhajt titkos ceremóniákat.
A svéd király döntése megütközést keltett a szabadkőművesek
körében. "Szeretném tudni, hogy mit gondolna a király, ha mi
szakítanánk a monarchia hagyományával" - nyilatkozta a szabadkőműves
páholy egy tagja.
A svéd királyi család tagjai 1774 óta töltik be a szabadkőműves
páholy nagymesteri tisztségét. A jelenlegi uralkodó nagybátyja,
Bertil, aki januárban hunyt el, a Svédországban 20 ezer tagot
számláló szabadkőműves mozgalom tagja volt - olvasható az AFP
jelentésében. +++
Stockholm, 1997. április 22.

A szabadkőművesség a román állam fontos tisztségeinek elfoglalására törekszik

1997. április 22.

Az Evenimentul Zilei szerint Nicolae Alexandru a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke, aki állítólag szabadkőműves páholynak is tagja, kijelentette, hogy kérni fogja az Egyesült Államok Kongresszusának szabadkőműves tagjait, hogy támogassák Románia NATO-csatlakozását. Radu Timofte RTDP-s szenátor kijelentette, hogy a szabadkőművesség a román állam fontos tisztségeinek elfoglalására törekszik. Az RNEP-es Vasile Matei, aki a Román Hírszerző Szolgálatot felügyelő bizottság tagja kijelentette, hogy mind Severin külügyminiszter, mind Victor Babiuc védelmi miniszter szabadkőműves páholyok tagjai. 

/Romániai Sajtófigyelő (Bukarest), ápr. 22., 73. sz./
Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1997. február 24., hétfő

Romániai szabadkőművesség

1997. február 24.

A szabadkőművesek titkos társaságait a szellemi elit képviselői hozták létre, jótékonysági intézményrendszerként, a tolerancia jegyében, írta Vajnovszki Kázmér. Az erdélyi páholyok az 1784-ben alakult bécsi Grosse Landesloge von Österreichhoz csatlakozta. A Román Nemzeti Nagypáholy - francia bábáskodással - 1880-ban jött létre. A román szellemi élet meghatározó személyiségei, Balcescutól Bratianun át Octavian Gogáig szabadkőművesek voltak, állapította meg Dan Amadeo Lazarescu nagymester. Az 1920-as rendszerváltás után az erdélyi - zömmel magyar és szász - páholyok megőrizték függetlenségüket, anyanyelvi kötődésüket. Így a kolozsvári Unió-páholy nagymestere, Jancsó Elemér, az Ady Társaság révén ápolta kapcsolatait a magyarországi "testvérekkel". /Az utolsó magyar nagymester pedig Benedek Marcell./ 1949-50-ben a szovjet csatlósállamokban törvényen kívül helyezték a szabadkőműves páholyokat. A Román Nagypáholy nagymestere, Marcel Shapira Párizsba tette át székhelyét. Párizsban megalakult az Üldözött Szabadkőművesség Szövetsége. - Az "elaltatott" páholyok nehezen ébredeznek. Jelenleg helyzetük szinte áttekinthetetlen. Marcel Saphira teljhatalmú nagymesternek tekintette magát, meglepetéssel nyugtázta, hogy 1991 februárjában az Egyesült Angol Nagypáholy Romániában megalakította az első, Concordia nevű skót rítusú páholyt, majd újabb két páholy alakult /a Duna-delta és a Balcescu/. Az olasz Grand Oriente 1993 januárjában megalakította Románia Nemzeti Nagypáholyát, Nicolae Filip nagymesterrel az élen. Shapira erre Bukarestbe sietett, híveit tiszti ragra emelte és egy ellennagypáholyt hozott létre, Dan Amadeo Lazarescuval az élen. Közben az amerikai központi szövetségi tanács is megalakította a maga romániai nagypáholyát Costel Iancu hegedűművésszel és üzletemberrel az élen. Megindult a belháború Lazarescu és Iancu között. Dan Amadeo Lazarescu elmondta, hogy az 1993-as konstantinápolyi konventen megállapodtak abban, hogy a nagypáholyt haza kell telepíteni. Azonban Marcel Shapira véglegesen Franciaországban telepedett le, rá ruházta a nagymesteri tisztet. Ugyanakkor a Grand Oriente képviseletében páholyt alapítottak Bukarestben. 1995-ben az Egyetemes Szabadkőművesek Romániai Nemzeti Nagypáholyának élére Sever Frentiu festőművészt választották. Tizenhárom erdélyi páholy nem ismeri el az új vezetést és 1995 decemberében megalakította az erdélyi nagypáholyt, amely 1996 januárjában Gyulafehérváron konventet tartott, a Lazarescu-páholyok egy része is csatlakozott, nagymesterré pedig Vladimir Boantát avatták. A páholyok egy része azonban hátat fordított nekik. A Bevett Óskót Rítusú Nagypáholy Főtanácsa febr. 2-án összeült és Dan Amadeo Lazarescu nagymestert - idős kora miatt - "ad vitam" nagymesterré avatták, a gyakorlati ügyek intézését egy évre az 1994 óta a francia nagypáholy összekötőjére, André Szakvaryra bízta. Ügyvezető nagymester Dan Emanuel Dobreanu lett. Dan Amadeo Lazarescu mindezt puccsnak minősíti. Elítéli Ernst Schlesingert, aki több erdélyi páholyt alapított és mindenáron külön nagypáholyt akart 25
Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1997. február 13., csütörtök

Vihar a romániai szabadkőműveseknél

Vihar a romániai szabadkőműveseknél (PAN)
1997.02.13. 18:50
(MTI-Panoráma) - A bukaresti World Trade Centerben rendezett sajtóértekezleten csütörtökön két romániai szabadkőműves csoport bejelentette, hogy ,,egy külföldi támadás nyomán,, egyesítették erőfeszítéseiket.
A román sajtóban napok óta oldalakat töltenek meg a ,,skót antik
ritusú és elfogadott szabadkőműves rend nagytanácsában,, kirobbant
viszály bonyodalmai. Amadeo Lazarescut, a rend eddigi naymesterét -
aki különben a kormánykoalícióban részt vevő Nemzeti Liberális Párt
szenátora - a vezető testület, a nagytanács a múlt héten
távollétében felfüggesztette tisztéből és egy André Szakváry nevű
francia állampolgárt választott utódává, továbbá területileg a
történelmi tartományoknak megfelelően három körzetre osztotta fel a
rendet, külön választva Erdélyt.
Lazarescu hívei szerint az eljárás szabálytalan, veszélyezteti
az ország (illetve a szabadkőművesek) egységét. Lazarescu hívei
különösen azt kifogásolták, hogy Szakváry - ,,aki félig magyar,
félig zsidó származású,, és a rendben ,,a francia befolyást
képviseli,, - nem is tud románul.
A csütörtöki sajtóértekezleten közölték, hogy a Constantin Iancu
vezette, eddig a skót ritusú renddel vetélkedő másik szabadkőműves
csoport egyesül Lazarescu híveivel. Lazarescu a tiszteletbeli, Iancu
a tényleges nagymester lesz. A két szabadkőműves vezető szerint
Lazarescu múlt heti leváltása ,,példátlan a szabadkőművesség
történetében és ellentétben áll Románia nemzeti érdekeivel,,.
Szakváry hívei az ügy kezdete óta nem nyilatkoztak.
Lazarescu egy korábbi nyilatkozata szerint a páholynak mintegy
400 tagja van Romániában és több nemzetközi rendezvényen képviselte
az országot. Az elmúlt évszázadban több román miniszterelnök
tartozott a szabadkőművességhez.+++
Baracs Dénes, Bukarest
1996. február 13.

1997. február 2., vasárnap

Szabadkőmüvesség Lengyelországban

Szabadkőmüvesség Lengyelországban
1997.02.02. 19:25
Varsó, 1997. február 2. vasánap (MTI-tud.) - Az egykori keleti tömb országai közül Csehországot és Magyarországot követően rövidesen Lengyelországban is önálló nemzeti nagypáholyt hoznak létre a szabadkőmüvesek - jelentette be varsói sajtókonferenciáján Eric Vanderberghe, a szervezet egyik központjának számító francia nagypáholy vezetője.
A szocializmus ideje alatt Lengyelországban is tilos volt a
páholyok működése, a rendszerváltás óta eltelt években azonban hét
szabadkőműves páholy is alakult, melyek együttes taglétszáma immár
meghaladja a 400 főt. A szabadkőművesség és a katolikus egyház
viszonyáról szólva Vanderberghe kijelentette: ,,tájékozatlanság azt
gondolni, hogy mozgalmunk valamiféle titkos társaság, az pedig
egészen bizonyos, hogy nem egyházellenes. Tagjaink között különböző
vallású emberek éppen úgy vannak, mint ateisták, hiszen minden
szabadkőműves abban hisz, amiben csak akar. Ami összeköt bennünket,
az a filozófia, a társadalmi fejlődés támogatása, és a közös
gondolkodás,,.
A XVIII. századi Angliában létrejött szabadkőműves mozgalomnak
világszerte több, mint hatmillió tagja van. Tagjai sorában olyan
világhírességek voltak, mint Goethe, Mozart, Churchill, Loius
Armstrong és több amerikai elnök. Legjelesebb lengyelországi
képviselőik Tadeusz Kosciuszko, Henryk Dabrowski tábornok, illetve a
második Lengyel Köztársaság idején Gabriel Narutowicz államfő. A
szabadkőműves eszmék a magyar reformnemzedékek körében is fontos
szerepet kaptak, olyanok képviselték, mint például Kossuth Lajos,
Ady Endre, Jászi Oszkár és a betiltás előtti utolsó nagymester,
Benedek Marcell.+++

Népszerű hírek

Blogarchívum