A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1996. december 26., csütörtök

Brit rendőrök - szabadkőművesség

Brit rendőrök - szabadkőművesség
1996.12.26. 14:59
London, 1996. december 26. csütörtök (MTI-tud.) - A brit rendőrtiszteket kötelezni kellene arra, hogy hivatalosan fedjék fel esetleges tagságukat valamely szabadkőműves páholyban - a javaslatot a rendőrség elleni panaszok kivizsgálására hivatott hatóság (PCA) terjesztette elő csütörtökön.
Az alsóház belügyi bizottságának megküldött határozati javaslat
indoklása szerint "a közvélemény él a gyanúperrel", hogy a
szabadkőműves rendőrtisztek elsősorban páholyukhoz lojálisak, akár
munkahelyi kötelezettségeik rovására is. A panaszhatóság szerint
bizonyos, hogy az érintettek közül sokan egyszerűen megtagadják majd
az adatszolgáltatást, ennek kötelezővé tétele azonban mégis "az első
lépés lehet a kérdést borító misztikum homályának eloszlatása
felé".
A PCA szerint eddig "igen kevés hivatalost panasz" érkezett
közvetlenül a rendőrök szabadkőműves kapcsolatai miatt, akadtak
azonban esetek, amikor az ilyen kapcsolatok "súlyos aggodalomra
adtak okot" az adott ügy kivizsgálásának tisztasága kapcsán. A
hatóság szerint előfordult, hogy egy komoly visszaélési eset fő
gyanúsítottja és a vizsgálatot irányító rendőrtiszt ugyanazon páholy
tagja volt, s ez "legalábbis felvetheti a rendőrségen belüli
szabadkőműves befolyás kérdését". E befolyás erőssége vélhetően
csökkent ugyan az elmúlt években, sok rendőrtiszt azonban a mai
napig úgy érzi: szakmai karrierje forog veszélyben, ha nem lép be e
meglehetősen sajátos közösségbe - áll a PCA beterjesztésében.
Nagy-Britanniában összesen vagy 9 ezer páholy működik, s ezek
becslések szerint csaknem félmillió tagot számlálnak. A feltétlen
belső lojalitásra alapozott mozgalom taglistáján olyan nevek
szerepelnek, mint Fülöp edinburgh-i herceg - II. Erzsébet királynő
férje -, vagy Mihály kenti herceg, aki a brit szabadkőműves mozgalom
nagymestere és címzetes elnöke. A közösség tagja volt az elmúlt
évtizedekben egyebek mellett Winston Churchill és Oscar Wilde
is.+++

1996. december 14., szombat

Huszonöt éve, 1971-ben halt meg Jancsó Elemér

1996. december 14.

Huszonöt éve, 1971-ben halt meg Jancsó Elemér professzor, akire Kovács Ferenc emlékezett. Jancsó Elemér 1945-ben az Erdélyi Tudományos Intézetből került a Bolyai Egyetemre, amikor elődjét, Kristóf Györgyöt nyugdíjazták és György Lajos akadémikus, az egyetem prorektora a hatalmat meghódító kommunisták támadásainak pergőtüzébe került. Jancsó baloldali volt és szabadkőműves. A későbbi időben Jancsó professzort is támadni kezdték. A letartóztatások idején, amikor elvitték Csőgör Lajos rektort, Demeter János és Jordáky Lajost és másokat, Jancsó Elemér egyre jobban félt. Amikor meghalt, valaki azt mondta, hogy a sírjára azt kellett volna írni: "Itt nyugszik Jancsó Elemér. /F/élt 66 évet." Pályafutása alatt óriási adattárat gyűjtött össze. Inkább kutatótípus volt, mint tanár. Szerkesztője volt az Erdélyi Ritkaságok sorozatnak, abban 1942 és 1945 között 18 kötetben 13 olyan kézirat jelent meg, amely addig csak a szakemberek számára volt hozzáférhető. Jancsó hét esztendeig szerkesztette a sorozatot a Kolozsvári Rádióban Arcképek a két világháború közötti magyar irodalomról címmel. Halála után Mózes Attila kiadta ebből a szerző birtokában maradt szövegeket Kortársaim címmel a Kriterionnál. Jancsó Elemérnek 1969-ben jelent meg A magyar irodalomtöreténetírás ötven esztendeje a kolozsvári tudományegyetemen című tanulmánykötete. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), dec. 14-15./


Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1996. június 15., szombat

Szabadkőművesper-vesztés

HVG 1996/24. szám, 17-18. oldal • 1996.06.15.

Szabadkőművesper-vesztés

Nem adta vissza az egykori budapesti szabadkőműves-páholyház tulajdonjogát a negyven évi betiltás után 1989-ben újra hivatalos nyilvántartásba vett Magyarországi Szimbólikus Nagypáholynak a Legfelsőbb Bíróság (LB). A múlt szerdán hozott döntés szerint, amely ötéves jogvita végére tett pontot (HVG, 1995. január 7.), az LB nem látta bizonyítottnak, hogy a hazai szabadkőművesek angolszász orientációjú, jelenleg mintegy másfélszáz tagot számláló szervezete jogutódja lenne az 1886-ban alakult Magyar Symbolikus Nagypáholynak, amely egykor félmillió korona költséggel építtette fel a Podmaniczky és a Vörösmarty utca sarkán álló négyszintes „templomát”. Az 1037 négyzetméter alapterületű, belügyminisztériumi kezelésben álló épületet, amelyben évek óta az Országos Rendőr-főkapitányság (Orfk) igazgatásrendészeti főosztálya működik, a szabadkőművesek szerint 1950-ben erőszakkal foglalta el az Államvédelmi Hatóság egy szakasza, s egyoldalú jognyilatkozattal, ellenszolgáltatás nélkül, vagyis az egykori törvényeket megsértve vette állami tulajdonba a Belügyminisztérium. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1994-ben helyt adott a nagypáholy keresetének, a másodfokon eljárt Fővárosi Bíróság viszont 1995-ben – az LB által a múlt héten jóváhagyott indoklással – elutasította a szabadkőművesek kérelmét, az épület tulajdonviszonyainak 1950-es állapotok szerinti helyreállítását. Az egykori szabadkőműves palota egyébként egyike annak a 11 rendőrségi épületnek, amit az Orfk a Teve utcai, 65 ezer négyzetméteres új rendőrszékház felépítéséért cserébe kíván átadni a Postabanknak.

Kapcsolódó hírek:

http://szkp3.blogspot.com/1995/01/paholyhaz-visszavetel.html
http://szkp3.blogspot.com/1994/12/per-szabadkomuves-szekhazert.html

1996. április 19., péntek

Brassó polgármestere nagykancellárja a romániai szabadkőműves páholynak

1996. április 19.

Adrian Moruzi, Brassó polgármestere nagykancellárja a romániai szabadkőműves páholynak. Elismerte, hogy ez sok esetben segítette céljai elérésében. Elmondta, hogy az emberekben téves elképzelések vannak a szabadkőművességről, holott az olyan klub, mint bármelyik más. Moruzi 1993 óta tagja a szervezetnek. /Brassói Lapok (Brassó), máj. 19-25./Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

1996. március 27., szerda

A szabadkőművesség szerepe Romániában nulla

1996. március 27.

A szabadkőművesség szerepe Romániában nulla és nemkívánatos, nyilatkozta a Román Szabadkőműves Páholy nagymestere, Dan Amadeo Lazarescu. Ennek okát abban látja, hogy Románia intelligenciáját lefejezték az elmúlt ötven évben. A nagymesteri hivatalt is azért fogadták el, hogy elismertessék Románia történelmi jogait. Az elmúlt hat év csúfosabb jelzőt kap a történelemtől, mint a korábbi ötven, mert most lehetőség lett volna az europaizálódásra. 

/Szabadság (Kolozsvár), márc. 27./

Forrás:

Udvardy Frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006

http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

Népszerű hírek

Blogarchívum