A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2007. november 22., csütörtök

A Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy alapította Nyomorék Gyermekek Menhelyének rekonstrukciója

MTI OS hír

2007. november 21., 19:01
Horváth Csaba főpolgármester-helyettes közleménye
Budapest, 2007. november 21., szerda (OS) -


Elhelyezték a Második Esély Iskolája Mozgásjavító Gyermekközpont alapkövét

Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Germánné dr. Vastag Györgyi, a fővárosi önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke helyezte el a Második Esély Iskolája Mozgásjavító Gyermekközpont, alapkövét, amellyel kezdetét vette a százéves múltra visszatekintő intézmény rekonstrukciója. Az 1908-ban Lajta Béla által tervezett szecessziós épület felújítása után egy teljesen akadálymentes iskola és diákotthon, valamint szakmatanulási lehetőséget is nyújtó intézmény jön létre. A beruházás 2,5 milliárd forintból valósul meg, amelyből 1 milliárd forint címzett támogatás és 1,5 milliárd forint a fővárosi önkormányzat költségvetésében biztosított összeg. A létesítmény várhatóan a 2009/10 tanévre épül fel.
Az intézmény szakmai tevékenysége
A város peremén , közvetlenül József Attila valamikori lakhelye mellett, Zuglóban, a Városliget szomszédságában több mint száz éve tanulnak, játszanak, sportolnak, készülnek a mozgáskorlátozott gyermekek az életre, a társadalmi integrációra. Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy tagságának jótékony cselekedete nyomán, a Nyomorék Gyermekek Menhelye és Egylete néven, Magyarországon először létesült ilyen intézmény 1903. december 24-én.
Az intézményben jelenleg közel kétszáz mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondozása, szakképzése és utazótanárok által történő sérülés-specifikus ellátása történik. A hagyományos alapellátáson túl szakmai szolgáltató centrumként Módszertani Központ is működik azért, hogy a többségi iskolákban, az integrációban tanuló mozgáskorlátozott gyermekeknek, szüleiknek és tanáraiknak segítséget nyújtson a száz év szakmai tapasztalatait felhasználva a szakszerű fejlesztés érdekében.
Az intézmény öt szakterületen látja el feladatát: iskolai tanulmányokra előkészítő és felkészítő óvodai tagozaton, általános iskolai speciális tagozaton, ép értelmű mozgáskorlátozott; értelmi és tanulásban akadályozott, halmozottan fogyatékos gyermekek számára. Diákotthont biztosít a vidéken lakóknak; részt vállal a fogyatékos fiatalok szakképzésében; segítséget nyújt minden tankötelezett gyermek fejlesztéséhez.
Az intézmény pedagógiai célja, hogy megteremtse a tanulók esélyegyenlőségének alapjait, és felkészítse őket a társadalmi integrációra és az önálló életvitelre, kialakítva a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, s növelje kudarctűrő képességüket, s kialakítsa az önálló életvitel lehetőségeit a saját korlátaik megismerésével.
Az intézménynek több tagozata is van.
A Mexikói az ép értelmű mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, diákotthoni, egészségügyi ellátása és gondozása céljából működő, országos beiskolázású általános iskolai tagozat.
A Csillagház a halmozottan mozgásfogyatékos gyerekeket oktató, nevelő, mozgásfejlesztő, budapesti beiskolázású, nappali bejárós általános iskolai tagozat.
A Nyaraló az erdei iskolai program és a nyaralások színtere.
Az intézménybe a Mozgásjavító Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján, az intézmény által szervezett Baráti Találkozón való részvétel után vehetők fel.


További információ:
1145 Budapest, Mexikói út 60.
Tel/Fax: 06 1 220-6459

Forrás: http://ots.mti.hu/news.asp?view=2&newsid=47103

2007. november 21., szerda

A Szabadkőművesség Erdélyben című kiállítás megnyitója

A Szabadkőművesség Erdélyben című kiállítás megnyitója

2007. november 21-én 15h

Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca, C. Daicoviciu utca 2.Az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca
A Brukenthal Nemzeti Múzeum, Szeben
A Securitate Archívumait Vizsgáló Nemzeti Tanács
A Román Nagyoriens
A Román Akadémiai Könyvtár, Kolozsvári Részleg


Meghívja Önt 2007. november 21-én 15h-ra

A Szabadkőművesség Erdélyben
Iratok, szimbólumok, támpontok
című kiállítás

ünnepélyes megnyitójára

Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca, C. Daicoviciu utca 2.
Időszaki kiállítások terme

A kiállítás megtekinthető 2007. november 21 - december 14. között.

Forrás: http://moar.ro/assets/images/invitatie_expo.jpg

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

2007. november 7., szerda

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak

Időpont: 2007. november 7-8.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus, 1118 Budapest, Villányi út. 35-43.

2007 . november 7. Szerda, A épület VII. terem

KERTMŰVÉSZET SZEKCIÓ, Szekcióelnök: FATSAR KRISTÓF

16.30

SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS KERTMŰVÉSZET

Szabadics Anita (szabadics@freemail.hu)

1Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest

Az előadás a felvilágosodás eszmerendszerében meghatározó szerepet játszó titkos társaság, a szabadkőművesség európai kertművészetre gyakorolt hatását vizsgálja. A tájképi kertek alkotóinak és tulajdonosainak nagy része páholytag volt, így a kertekben gyakran tetten érhető a társaság által kifejlesztett szimbólum és jelrendszer. Az érintett kertek értelmezéséhez ezért elengedhetetlen a szabadkőműves szimbolika vizsgálata.

Az előadás a szabadkőművesség történetének vázlatos áttekintését követően bemutatja e jelrendszer néhány darabját, a céhes eredetre utaló szimbólumokat, a társaság eredetlegendáira utaló jelzéseket, illetve nyomon követhetjük, miként gazdagította ezt a titkos nyelvet a 18. századi régészeti érdeklődés. Az egyiptomi elemek átvétele egyes motívumokon kívül hozzájárult, hogy a szabad tér építészet felé fordult a szabadkőműves indíttatású tervezés. A tájképi kert a „természet építése” révén az önépítés szimbólumává vált, melynek létrehozója jelentős társadalmi nevelő szerepet szánt. Programszerűen megkomponált kertek jöttek létre tematikus útvonalakkal, ahol az alkotás mondanivalóját különböző emlékeztető objektumok voltak hivatottak közvetíteni. Az előadás e kertek és bennük alkalmazott objektumok jellegzetes európai példáit sorolja fel. A téma kutatásának szükségességét támasztja alá, hogy a bemutatott példák kerttörténeti jelentőségükön túl meghatározó szerepet játszottak mind emlékmű-állítási, temetőkultúránk alakulásában is.


FREEMASONRY AND THE GARDEN ART

Anita Szabadics (szabadics@freemail.hu)

1 Field Service for Cultural Heritage, Budapest

The lecture explores the impact on European garden design by the secret society of Freemasonry, which played a determining role in the mindset of the Enlightenment. A large portion of the creators and proprietors of landscape gardens were lodge members, thus the society’s system of symbols and signs can often be discovered in the gardens. In order to comprehend these gardens it is essential to study Masonic symbolism.

Following a schematic overview of the history of Freemasonry, the lecture introduces some
items of its sign system, the symbols suggesting guild origin, and indications to the society’s origin legend. Furthermore, it traces how this secretive language was enriched by 18th century
archeological interest. The transfer of Egyptian elements aside from certain motifs encouraged
Masonic design’s turning towards open space architecture. Landscape gardens, by the “building of nature” became the symbols of self-building, where the inventor implied a significant social
educational role. Programmed and composed gardens were created with thematic routes, where the message of creation was communicated by various mementos. The lecture lists typical European examples of these gardens and the objects employed in them. The necessity of researching this topic is supported by the fact that beyond their garden historic significance, the case studies presented, play a major role in the evolution of both our monument-erection and burial culture.

Forrás: http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tajepiteszeti_kar/AdatAllomanyok/LOV/LOV2007-KIADV.pdf

Kapcsolódik:
Szabadkőművességgel kapcsolatos programok adatai: Előadás - LOV konferencia: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

http://szkp4.blogspot.com/2006/07/szabadics-anna-szabadkomuves-szimbolika.html

Népszerű hírek

Blogarchívum