A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 3., szombat

Kádár János belügyminiszter feloszlatja a magyarországi szabadkőművességet

1950. június 12.

Kádár János belügyminiszter feloszlatja a magyarországi szabadkőművességet.

A rendelet fogalmazványa és szövege:Tárgy: A magyar szimbolikus nagypáholy
/cím: Bp. Podmaniczky u. 45./
és az összes magyarországi
szabadkőműves szervezetek
feloszlatása.

Az 1938. XVII. t. c. illetőleg a 7.338/1946.M.E.sz. rendelet alapján
a tárgyban megnevezett egyesületet feloszlatom.
Felhívom a törvényhatóság első tisztviselőjét, az Államvédelmi Ható-
ség vezetőjét és az I-IX. kerületi rendőrfőkapitányokat, hogy a fel-
oszlatott egyesületet a működő egyesületek nyilvántartásából töröl-
jék, továbbá a feloszlatott egyesületek vagyonának záralávételéről
gondoskodjanak.
A feloszlatott egyesület vagyonának felhasználásáról később intézke-
dem.

Indoklás:

A lefolytatott vizsgálatból azt állapítottam meg, hogy az egyesület
és szervezetei a Népköztársaság ellenségei, a tőkés elemek és a
nyugati imperialisták híveinek gyülekező helyeivé váltak s mint
ellenséges tevékenységet kifejtő egyesületet - feloszlatom.

Budapest, 1950. junius hó 12. napján.

Kádár János sk.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum