A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. június 20., szombat

Elhunyt Szigeti Lajos Sándor

2009. június 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Szigeti Lajos Sándor irodalomtörténész egyetemi tanár, a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület volt tagja.

Önéletrajza és publikációi:

http://web.archive.org/web/20081209092456/http://www.arts.u-szeged.hu/modern/regi-modern/szigeti.htm


Megemlékezések róla:

http://www.orientpress.hu/portal.php?ReszletesHir=1&HirID=44798

http://szakadatlan.blogspot.com/2009/06/nyugodj-bekeben.html
http://kreirodalom.gportal.hu/gindex.php?pg=27118772&nid=5089982


A Nagyoriens 2005-ben tartott Feltáruló Szabadkőművesség címmel nyílt napot, amelyen elhangzott "A szabadkőműves József Attila (?)" címmel Szigeti Lajos Sándor előadása is. A rendezvénnyel kapcsolatos írások:

http://szkp1.blogspot.com/2005/03/feltarulo-szabadkomuvesseg.html

http://aprofan.blogspot.com/2005/03/feltarulo-szabadkomuvesseg.html
http://szkp3.blogspot.com/2005/03/az-index-feltarulo-szabadkomuvessegrol.html

Előadásának egy írásos változata:

https://www.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/jozsefa_szigeti.doc

Ebből idézek egy részletet:


"Szigeti Lajos Sándor

Apokaliptikus és démonias
(A hetedik és a Jelenések Könyve)

...

De lássuk röviden, amit még ígértünk. Azt mondtuk, hogy bár József Attila nem volt szabadkőműves, maszon barátai hatással lehettek rá, márpedig a János rendi szabadkőművesek szimbolikájukban a már elmondottakon túl további jelentéseket is adnak e misztikus számnak: jelenti például azt, hogy minimálisan hét mester alkothat, hozhat létre önálló páholyt. A mester a rítuskönyvek szerint arra a kérdésre, hány éves, azt feleli: hét vagy annál több. Tegyük hozzá, a maszonériában eleve nagy szerep jut a páratlan a páratlan számoknak, amelyeket tökéletesnek tart. A szabadkőműveseknél a három az inasok, az öt a legények, a hetes pedig – nem véletlenül – éppen a meseterek száma. Ha már most a mester testvér azt mondja a kérdésre válaszolva, hogy hét éves, az azt jelenti, hogy az inasnak sokáig valóban hét évig kellett dolgoznia ahhoz, hogy mester lehessen, akkor ezzel a mesterfok tökéletességét akarja jelezni. A hetes számot másképpen is magyarázzák: a hét ugyanis a háromból és a négyből (mindkettő külön szimbolikus jelentésével együtt) alakul ki. A szabadkőműves páholyokban a három fő világosság a főmester és a két felügyelő, de tökéletessé a páholyt a négy tisztség teszi, s ez ismét hét, mint ahogy a kötényrajznál is igaz ez, ugyanis a szabadkőműves kötény négyszögletű, de míg az inasok hordják, azon fölül még egy háromszög is van, s ez ismét hét. Ha legénnyé avatják őket, behajthatják a háromszöget, s ebből a négyszögű kötényből lesz a mesterkötényük, csak immár rajzolattal, rajta két betűvel: M és B, azaz „Halál fia vagy!” A mesteravatás is emlékeztet – nem véletlenül - mindarra, amit a Jelenések könyvével kapcsolatosan elmondtunk, ugyanis a mesterlépés is éppen hét, azaz az avatáskor a jelölt éppen hét lépésben és a hetedikben lépi át a halottat, a koporsót, ha tetszik korábbi önmagát s válik így a teljesség megismerésének lehetőségévé, felidézve a halál és a halálból való feltámadásnak, feltámasztásnak, az új életnek a Hiram legendára és a Jelenések Könyvére egyaránt mutató misztériumát, valamelyest magyarázva az eddigi értelmezők szerint homályosnak tűnő verszárást is: „Világ sírköve alatt mégy!”
..."

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum