A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2020. január 15., szerda

Páholy és oltár – A szabadkőművesség volt a téma a gyűjteményi estékenPáholy és oltár – A szabadkőművesség volt a téma a gyűjteményi estéken


Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – „Vajon lehet-e egy lelkész szabadkőműves?” – ezzel az érdekes kérdésfelvetéssel vezette be Zászkaliczky Zsuzsanna a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos Gyűjtemény által szervezett Evangélikus örökség – Gyűjteményi esték: Páholy és oltár című alkalmát, amelyet 2020. január 15-én tartottak az Üllői úton. Az érdekes előadások során a hit, a vallásosság, valamint a szabadkőművesség viszonyát, illetve az evangélikus egyházi vonatkozásokat boncolgatták az előadók.


Az alkalom elején Hubert Gabriella az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Sokan voltak kíváncsiak a szabadkőművességről szóló előadásokra, ami azt mutatja, hogy ez a téma ma is foglalkoztatja az embereket, nem csak a korábbi évszázadokban. Az evangélikusság viszonya a szabadkőművesekhez mindig is kettős volt – vetette fel felvezetőjében Zászkaliczky Zsuzsanna. Bizonyos kegyességi irányzatok bűnnel, vétséggel vádolták azokat a lelkészeket vagy egyháztagokat, akik beléptek valamely páholyba, mások viszont egyenesen jó kapcsolati tőkeként kezelték a szabadkőművesekhez való tartozást. Az Üllői úton rejtőző Podmaniczky-Degenfeld Könyvtárban három darab 18. századi kötet is van, valamint az Evangélikus Országos Levéltárban és az Evangélikus Országos Múzeumban is számos olyan könyv, okirat, és egyéb tárgyi bizonyíték található, amelyek az evangélikusoknak a szabadkőművesekhez való tartozásáról tanúskodnak.
Szentpéteri Márton, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója Szabadkőművesség és vallás – Anderson öröksége címmel először is azt elemezte, hogy vajon a szabadkőművesség milyen vallási jegyeket mutat az 1723-ban rögzített alkotmánya óta. Megállapította, hogy a legtöbb páholy az erkölcsi törvényt elengendőnek tartotta, amely egyfajta természetvallás, deizmus is lehet; vagy egyszerűen egy olyan egyetemes vallást rögzítettek, melyben minden ember egyet tud érteni, de sok esetben inkább az ország előírt vallást vagy urakodó vallását követték. Hirdették, hogy a világegyetem nagy építőmestere Isten, és hittek a lélek hallhatatlanságában is, a 19. századtól pedig inkább nem mentek bele a vallási meggyőződések taglalásába. (A metafizikai meggyőződést magánvéleménynek tartották, csak a legfelsőbb fokon lévő mesterek beszélhettek vallásról.) A katolikus egyház mindig is elítélte a páholyokat, de a protestantizmus viszonya más volt. Az előadó elemezte a 18-19. századi páholyok rendeződését, szakadásait és béküléseit is.
Ezután Zászkaliczky Zsuzsanna Zsilinszky Mihály szabadkőműves tárgyait mutatta be. Ismertette először is a történelem-magyar szakos tanár, evangélikus felügyelő, közéleti személyiség életpályáját, majd megtudtuk, hogy Zsilinczky 1872-ben lépett be a békéscsabai Béka páholyba. Szabadkőműves tevékenyéségnek bizonyítékaként öt tárgyat őriz tőle az Evangélikus Országos Múzeum az állandó kiállításon: egy oklevelet, a Magyar Nagy Oriens jelvényét, egy kék és egy narancssárga szalagot, valamint a kötényét.
Lengyel Réka, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont ITI munkatársa Mit kell tudnia az inasnak, a legénynek és a mesternek? Egy 18. századi szabadkőműves katekizmus az Evangélikus Országos Levéltárban címmel tartott előadást. Először is azt mutatta be, hogy Pálóczi-Horváth Ádám a Nemeslelkűség páholy tagjaként 1889-ben, Felfedezett titok címmel hogyan írta le egy fiatal ember életét és a szabadkőművességhez fűződő viszonyát. Az előadó részletesen elemezte a páholyok életét, alapítását, a tagok öltözetét, gyülekezési szokásait, a beavatási szertartásokat, az ismeretek elsajátításának folyamatát, de szólt a szimbólumrendszerről, szertartásrendekről, rituálékról és a katekizmusok fontosságáról is. Végül rátért arra, hogy a levéltár Betbuch für Freymaurer címmel őriz egy vonatkozó tematikájú könyvet. (Ma már számos más kötet is hozzáférhető a szabadkőművességről, így az teljesen megismerhető az az iránt érdeklődők számára.)
Az előadások közben Mozart Varázsfuvolájából adott elő részleteket Regős Júlia, Takács Dóra és Incze Zsóka. Az alkalom zárásaként az előadók számos kérdésre válaszoltak, majd kötetlen beszélgetésre került sor.
KÉPGALÉRIA:
Az előadások szerkesztett változatát a Credo magazinban olvashatják majd el.
Bővebb beszámolót közöl az alkalomról az Evangélikus Élet következő száma.
AZ ELŐADÁSOK HANGANYAGA:Forrás: https://www.evangelikus.hu/paholy-es-oltar

2019. november 27., szerda

A pozsonyi Hallgatagsághoz páholy és Könyöki József címmel tartott előadást Vári László

Az emlékezet rekonstruálása

Nemzetközi tudományos konferencia Könyöki József születésének 190. évfordulója alkalmából

Helyszín:
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava
Faust-terem

9.30 — 9.50 Vári László
                     A pozsonyi Hallgatagsághoz páholy és Könyöki József

Az előadás fóliái megtekinthetők és letölthetők a következő címekről:

A pozsonyi Hallgatagsághoz páholy és Könyöki József - Powerpoint1: Előadás

A pozsonyi Hallgatagsághoz páholy és Könyöki József - Powerpoint2: Képek


2018. november 22., csütörtök

Kosztolányi Dezső mint szabadkőműves – erről tartott előadást Arany Zsuzsanna

Kosztolányi mint szabadkőműves

Szabadka - Kosztolányi Dezső mint szabadkőműves – elsősorban erről tartott előadást Arany Zsuzsanna magyarországi irodalomtörténész Szabadkán, a VM4K-ban.


Forrás: http://www.rtv.rs/hu/vajdaság/kosztolányi-mint-szabadkőműves_969537.html


A szabadkőműves Kosztolányi

Pannon RTV

Kosztolányi Dezső szabadkőművesekhez való csatlakozásáról tartott előadást Arany Zsuzsanna irodalomtörténész tegnap a VM4K-ban, Szabadkán.


Arany Zsuzsanna tizenhárom éve kutatja Kosztolányi életművét, kiadott egy könyvet, amely Kosztolányi életéről szól. Ebben megkérdőjelezte a köztudatban élő kliséket, a csütörtöki irodalmi boszorkánykonyhán pedig a szabadkőművesség vonatkozásában mesélt az íróról.
Arany Zsuzsanna, irodalomtörténész: „Ő eleve szabadkőműves körökben forgott, akkor nagyon sokan a Nyugatosok közül, ahol Adyval dolgozott a századfordulón a Budapesti Napló körében, tehát itt mindenhol rengeteg szabadkőműves forog. Van családi indíttatása is, beszélünk majd róla, hogy éppen Szabadkáról, tehát amikor több ilyen szál összefut, akkor előfordul egy ilyen megkeresés.”
Az előadás általános művelődéstörténeti vázlatot adott a szabadkőművesség történetéről, szimbólumaikról és rítusaikról, és természetesen Kosztolányi páholybeli tevékenységéről.

Forrás: https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szabadkomuves-kosztolanyi

2018. május 12., szombat

Pálosi-Magyar Myrtill: Fekete vagy fehér testvériség? Szabadkőművesek nyomában a Palotavárosban

Az Új Akropolisz keretei között, a Főnix Kultúrműhelyben (Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.) tartott előadást Pálosi-Magyar Myrtill a szabadkőművességről és utána vezetett sétát a Palotaváros szabadkőműves emlékei között 2018. május 12-én délután.

https://www.ujakropolisz.hu/sites/www.ujakropolisz.hu/files/programajanlo_kep/Freemasons%20Walk_1.jpg

A multimédiás előadás (számos képpel, zenével és videóval) során az előadó ismertette tömören a szabadkőművesség történetét, szimbólumait és a megemlítette a legismertebb külföldi és magyar szabadkőműveseket, tevékenységüket.

Az esővel akadályozott, de végül sikeresen lebonyolított séta során a Palotavárosban élt, működött neves szabadkőművesekről hallottunk és láthattuk az általuk építtetett ill. tervezett épületeket, palotákat.

A nagy empátiával tartott előadás és vezetés során be-becsúszott néhány tévedés, pl. már régóta idejét múlta a sokszor emlegetett 6 milliós létszáma a világ szabadkőműveseinek. Mára már csak két és félmillió páholytagról beszélhetünk, főleg az USA szabadkőművesi létszámának csökkenése következtében. Néhány olyan neves személyiség szabadkőművességéről is szó esett, akik valójában nem voltak a testvériség tagjai.

Mindezen lapszusok ellenére jó hangulatú és érdekes eseményen vehettünk részt az előadó és a téma jóvoltából.https://www.ujakropolisz.hu/

https://www.ujakropolisz.hu/esemeny/fekete-feher-testveriseg-0

2018. április 18., szerda

Kosztolányi és a szabadkőművesség címmel tartott előadást Arany Zsuzsanna irodalomtörténész

Kosztolányi és a szabadkőművesség címmel tartott előadást Arany Zsuzsanna irodalomtörténész szerda délután a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban.
A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik.
Kosztolányi Dezső maga is szabadkőműves volt, azonban a Tanácsköztársaság bukása után eltávolodott, majd a 20-30-as években újra közelített ezekhez az eszmékhez.
Az eseményen a mozgalomról, annak szimbólumrendszeréről, valamint a magyar író, költő szabadkőműves kapcsolatrendszeréről és munkásságáról is beszélt nagy részletességgel Arany Zsuzsanna.https://www.facebook.com/hircentrumtv.hu/videos/1788101564586682/Forrás: https://www.facebook.com/hircentrumtv.hu/videos/1788101564586682/

2017. október 12., csütörtök

Szabadkőműves és patrióta zenekultúra Magyarországon + Wolfgang Amadeus Mozart szabadkőműves vonatkozású zenéi

Szabadkőműves és patrióta zenekultúra Magyarországon + Wolfgang Amadeus Mozart szabadkőműves vonatkozású zenéi

MUSICA MASONICA
MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem
2017. október 12., 19.00
I. rész: Musica Historica együttes
Szabadkőműves és patrióta zenekultúra Magyarországon
(1770–1800)
https://mtabtk.videotorium.hu/…/szabadkom-ves-es-patriota-z…
II. rész: Savaria Barokk Zenekar
Wolfgang Amadeus Mozart szabadkőműves vonatkozású zenéi
https://mtabtk.videotorium.hu/…/wolfgang-amadeus-mozart-sza


I. részII. rész


Forrás: https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/17425/szabadkom-ves-es-patriota-zenekultura-magyarorszagon

2017. október 9., hétfő

MTI hírek a szabadkőművesekről (is)

MTI hír 1946-ból: Franco a szabadkőművesekről (is).

1946. május 20.

Franco beszéde Oviedoban,

Yrr Wn/Wn/Mnl3 Oviedo, május 19. /AFP/

Franco asturiai szemleutján vasárnap Ovíédoban rádió­beszédet mondott. Miután emlékeztetett a Napóleon ellen viselt függetlenségi háborúra, kijelentette, hogy a szabadkőművesek és az egyház ellenségei megbontották a szabadságáért küzdő spanyol nép egységét. Ezek az ellenségek - folytatta Franco - ma is megvannak különböző nemzetközi munkás- és szabadkőműves alakban, s ezeket mindig külföldről irányítják Spanyolország ellenségei. Mi nem a nagytőkéért vagy a középosztályért vagy a polgárságért küzdöttünk és győztünk, hanem a nagy és szabad Spanyolországért, - mondotta. Beszéde végén Franco a termelés fokozására szólitotta fel a népet. /mti/MTI hír 2017-ből: Semjén Zsolt a szabadkőművesekről (is).

Kormány-minisztériumok
Semjén: Navracsicsnak tudnia kell, hogy kollégái Soros zsebében vannak

Budapest, 2017. október 8., vasárnap (MTI) - Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Navracsics Tibor európai uniós biztosnak kell a legjobban tudnia, hogy a kollégái és a környezete, emberek és szervezetek is "nemcsak a kezében vannak Soros Györgynek, hanem a zsebében is".

Semjén Zsolt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában arra reagált, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos pénteken Budapesten azt mondta, az Európai Bizottság saját logikája alapján alakítja migrációs politikáját, "a Soros-terv nem szerepel a bizottság munkatervében".
A miniszterelnök-helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy az európai vezetők Jean-Claude Junckertől, az Európai Bizottság elnökétől kezdve meghallgatják az EU-ban Soros Györgyöt, aki előttük mondja el programját. Az a helyzet, hogy Soros György "kezében és zsebében tartja azt a világot", amelyben Navracsics Tibor munkája van - fogalmazott.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: a hazájához hű az ember, egy szervezethez, munkaadóhoz lojális, ezért arra kérte Navracsics Tibort, hogy a hűség fogalmát gondolja át a nemzet és egy nemzetközi szervezet között. Hozzátette, reméli, hogy ez a megszólalása egy "újságírói félremagyarázás következménye".
Magyarország soha nem írt alá olyan szerződést az EU-val, hogy bárki megmondhatná, ki éljen Magyarországon - emelte ki. Szerinte a migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség, amelynek volt "jakobinus, bolsevik verziója", és a "sokadik leágazása ez a Soros-féle szélsőliberális dolog", amely "szívéből gyűlöli a keresztény hagyományokat", és ha lehetséges, még jobban gyűlöli a nemzetállamokat. Meg is akarja szüntetni őket és európai egyesült államokat akar létrehozni. Ezt Brüsszelből "személytelen, elszámoltathatatlan" bürokrácia irányítaná, különböző NGO-knak (nem kormányzati szervezeteknek) "átnyomva" a hatalmat - fűzte hozzá Semjén Zsolt.
Úgy folytatta: a baloldali, liberális pártok láthatóan nem képesek legyőzni a nemzeti erőket, ezért kell behozni sok millió olyan embert, aki kötődik egyik nemzethez sem. Ők az európai nemzetekkel szemben ezekre a bevándorló iszlám tömegekre számíthatnak. Hangsúlyozta: bár az iszlám nagy kultúra, nem része az európai civilizációnak, különösen nem a magyar kultúrának, amely "az iszlámmal szemben definiálja önmagát mint a keresztény Európa védőpajzsa".
A kereszténydemokrata politikus közölte: azért van szükség a nemzeti konzultációra, mert ebben a harcban nem elég a kormány álláspontja, szükség van arra, hogy a magyar emberek is mellé álljanak. "Az a különbség, hogy mi megkérdezzük az embereket" - hangsúlyozta.
Példaként említette, hogy szerinte a német politika, amikor meghívta a migránsokat, először is "törvénytelen" volt, hiszen nem tartották be a dublini szerződést, másodszor "antidemokratikus", mert Angela Merkel kancellár nem kérdezte meg a német népet, hogy akar-e tömegesen együtt élni az iszlámmal és "inkorrekt" is például Magyarországgal szemben, de a migránsokkal szemben is. Mert ezek a "szerencsétlen emberek" pénzzé tették mindenüket, hogy Európába jussanak, most mégis visszaküldenék a nagy részüket. Úgy fogalmazott: ennél sokkal helyesebb, amit Magyarország képvisel, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni.
Semjén Zsolt szerint ennek a vége párhuzamos társadalmak kialakulása lesz, ezek az emberek egyre frusztráltabbak, mert nincs munkájuk és nem ismerik a nyelvet, egyre több lesz a bűncselekmény. Azt mondta: ha egy ilyen migráns "megerőszakol egy tízéves német kislányt, az apja agyonlövi, erre lázadás lesz a bevándorlók között", megtámadnak egy német falut, az megvédi magát. "Ezt fogják nézni Malmőtől Marseille-ig, és égni fognak a külvárosok" - tette hozzá.
Meg kell védeni a határokat, és a humanitárius segítséget ezeknek az embereknek a szülőföldjére kell vinni - emelte ki a miniszterelnök-helyettes.

bszg \ bri \ ppd

MTI 2017. október 8., vasárnap 10:56Forrás: http://www.mti.hu

Népszerű hírek

Blogarchívum