A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2012. december 11., kedd

Szabadkőművesek történészszemmel nézve

AJKA Szabadkőművesek történészszemmel nézve
 
KultúraA titkok és a tájékozatlanság ködébe burkolózó mozgalomról tartott előadást a közelmúltban Ajkán Raffay Ernő történész, levéltári kutatásai alapján.
Hihetetlennek tűnik, de Magyarországon kutatható a leghitelesebben e szervezetek valós tevékenysége, mert itt három ízben is betiltották a működésüket, kétszer a Habsburgok, majd Rákosi Mátyás is. Mindannyiszor lefoglalták az irataikat,- több százezer dokumentumot-, amelyek végül Kádár János döntése alapján kerültek az országos levéltárba és így ma már lehetséges a kutatásuk. Ez a világon máshol nem történt meg, emiatt is sok téves mendemonda kering róluk. Magyarországon az 1840-es években indult e mozgalom szinte egy időben Aradon és Pozsonyban, majd e két központból kiindulva épült ki egy országos hálózat. Nemesnek mondható célokért alakultak meg, minden akkor szükséges engedély birtokában. Az emberiség tudományos, kulturális, jogi fejlődéséért, egy jobban élhető világért akartak tenni, kinyilvánítva, hogy sem vallási, sem politikai tevékenységet nem fejtenek ki. Ez nyilvánvalóan nem sikerült, az irataik tanúsága szerint sem. Céljuk lett a társadalom megreformálása, a királyság megdöntése, ami már politikai tevékenységet jelent. Miközben karitatív tevékenységük, ingyenes gyógyítás, vagy például az általános választójogért való ténykedésük, mindenképpen pozitív volt. Tagjaik közt tudhatták Deák Ferencet is, aki a kiegyezés feltételeként szabta a császárnak, hogy Ausztria is parlamentáris ország legyen. Idővel a német és a brit páholyokkal ellentétben, akik nem utasították el a keresztény alapokat, hazánkban a francia és olasz páholyokkal együtt az ateista beállítottság lett a mérvadó. Nem sokan tudják azt sem, hogy a páholyok rítusa 1-33 fokozatú is lehet, hazánkban ez csak három, inas, legény és mester, a megszólítás pedig a testvér, tegeződő viszonyban. A heti rendszerességgel tartott találkozókra az adott témához, pl. művészetekhez legjobban értő készül fel és tart előadást. Ennek utána jön a „vakolás” amely közösen elfogyasztott étkezést jelent, ahol tovább lehet oldottabban is eszmét cserélni.
A rendszerváltás óta ma is nyilvánosan működhetnek páholyok a Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület égisze alatt, különböző érdeklődési körök mentén. Egy idézet honlapjukról (http://www.universumpaholy.hu): "Humanista tagjait semmiféle dogma elfogadására nem kötelezi. Szellemiségét hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség fejezi ki." 

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum