A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2012. március 12., hétfő

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt

Szabadkőművesek hazánkban

  • március 12, 2012
Szabadkőművesek Trianon előtt címmel, könyvbemutatóval egybekötött előadást tartott Dr. Raffay Ernő történész az Ady Endre Városi Könyvtárban. A Károli Gáspár Református Egyetem tudományos rektorhelyettese több mint két évtizede foglalkozik a Nagy-Magyarország feldarabolásához vezető folyamatokkal, amelyek fő kutatási területét jelentik. A szerző a békediktátum megszületésének körülményei mellett a titkos társaság katolikus egyház ellen folytatott küzdelmét is vizsgálta.Az első magyarországi szabadkőműves páholyokat angliai mintára Pozsonyban és Brassóban hozták létre 1749-ben. A társaság működését alapvetően a titkosság jellemezte, céljaikat csak a tagjai ismerhették. A szervezetet Magyarországon kétszer is betiltották, először 1920-ban, majd a második világháború után 1950-ben. Az akkori iratbegyűjtések tették lehetővé a történeti kutatásokat.
Dr. Raffay Ernő történész:
Engem alapvetően nem a szabadkőművesség, hanem az érdekelt, hogy a történelmi Magyarországot milyen okok miatt lehetett szétbomlasztatni, földarabolni, fölbomlasztani, ugye ez a trianoni szerződés és hát rá kellett jöjjek, hogy ennek külső és belső okai vannak és a belső okok egyike, nemzetiségi kérdés, obstrukció,  szabadkőművesség, így jutottam el ennek a társaságnak a kutatásához.
Raffay Ernő tanulmányozta azt is, hogy mit csináltak a radikális és mit a mérsékelt szabadkőművesek, valamint hogy hogyan működtek az egyes páholyok. Emellett kutatásainak egyik fő kérdése, hogy a társaság magyar tagjai hozzájárultak-e a trianoni békediktátum megszületéséhez.
Dr. Raffay Ernő történész:
Sokan azt mondják, hogy a szabadkőművesek darabolták szét Magyarországot. Én azt mondom, nem a szabadkőművesek darabolták szét, ők, ugye Károlyi Mihály 1918. október 31-én megalakult kormányával, ez volt Magyarország első szabadkőműves kormánya, ők átvenni akarták Magyarország irányítását, erre franciaországi példáik voltak és az ehhez vezető utat vizsgálom.
Raffay Ernő a több százezer dokumentum áttanulmányozása után négy magyar és egy angol nyelvű monográfiát készít a szabadkőművesség magyarországi történetéből. Ez a sorozat az év végére válhat teljessé.
Forrás: http://www.bajaitelevizio.hu/?p=4761#more-4761

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2012/03/konyvbemutato-raffay-erno.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum