A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. november 17., kedd

Szabadkőművesség - mítosz és valóság


Szabadkőművesség - mítosz és valóság

Bihar megye - A szabadkőművességről tartott előadást dr. Gorun György egyetemi tanár kedden este, a Kis Lorántffy olvasótermében. Kupán Árpád történész a váradi szabadkőműves mozgalomról szólt.

Szabadkőművesség - mítosz és valóság
Egyetlen hely sem maradt szabadon a KREDOK termében, voltak, akik már csak az előcsarnokban kaptak helyet. Dr. Gorun György részletesen szólt a szabadkőművesség eredetéről, elterjedéséről a világban, a mozgalom különböző vonulatairól és vadhajtásairól. Mint mondta, a XIX. századbeli francia forradalom is szabadkőműves ihletésű volt, a francia zászló is egy szabadkőműves szimbólum, mint ahogyan az ország címere is az.
1929-ben az angolok kiadták a mozgalom alapelveit - ezek egyike a titoktartás volt - s ez sokaknak a fantáziáját megmozgatta. A katolikus vallási vezetők sokáig a mozgalom ellen foglaltak állást, sőt, ki is átkozták a szabadkőműveseket, de VII. Piusz pápa megbocsátott a páholyoknak, hangzott el.
Titkos rangok
A szabadkőművesség néhány alapelve:  hazaszeretet, testvériség, tolerancia, erkölcsös életvitel, politikai nézetek szabadsága, vallási szabadság. 34 rendfokozatról tudunk, a legalacsonyabbak között van a kőművestestvér és a kőművesmester, a titkosak között pedig olyan elnevezések vannak, mint például a skarlát kötél hét rangja, vagy a magasztos kiválasztott. Dr. Gorun György több, a szabadkőműves mozgalomhoz tartozó ismert felfedező, politikus és művész nevét ismertette. Az elhangzott nevek között szerepel Cassanova, Cagliostro gróf, Amundsen, Arthur Conan Doyle, Puskin, Napóleon, Bach, Beethoven - hogy csak néhányat említsünk.
Váradi mozgalom
Később Kupán Árpád töténész a váradi mozgalomról szólt. Itt a tizenkilencedik században indították el a mozgalmat a zsidó értelmiségiek, valószínűleg azért, mert egy kitörési lehetőséget láttak ebben, egy módot arra, hogy bekapcsolódhassanak a közéletbe. Többen közülük tehetős ügyvédek, bírók, orvosok voltak, akik sokat tettek a város fejlődéséért, a szegények megsegítéséért. Miután beindult a páholy, csatlakoztak hozzá a magyar értelmiségiek is. Kevesen tudják, hogy egy román páholy is megalakult, mely a magyarok beolvasztására törekedett, mondta a történész. Mint elhangzott, 89 után újból elindult a szervezkedés, s Váradon is megalakult egy ilyen páholy. Mostanában viszont jobbára olyan újgazdagok a tagjai, akik e mozgalom által akarnak maguk és mások előtt nagyobb tekintélyt szerezni.

Neumann Andrea

Forrás: http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:news-erdely/cn/news-20091118-03021497

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/11/eloadas-dr-gorun-gyorgy.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum