A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. november 19., csütörtök

Szabadkőműves térképészünk

vasnepe.hu / Kultúra

A levéltári történelemóra a 18. századba visz

Szabadkőműves térképészünk

Szombathely (mt) - Kétszáz éves rajzokból, térképekből építkezik a Vas Megyei Levéltár kiállítása, amelyet Kenedics József, a vármegye hites geometrája emlékére rendeztek.

2009. november. 19. csütörtök | Szerző: Merklin Tímea

A kiállítás rendhagyó történelemórának ajánlható, csoportoknak, előzetes bejelentkezés alapján ingyenes tárlatvezetéssel. Kenedics Jó-zsef 1756-ban született Bu- dapesten, 1777-ben költözött Szombathelyre. Hatvan térképe található Magyarország különböző gyűjteményeiben. Munkái közül kiemelkedik az első Vas vármegyéről készült térkép (1785), Vas vármegye postatérképe, de ő alkotta a Szombathelyi Egyházmegyéről készült első hiteles térképet is, 1807-ben. A tárlathoz e térkép rézmetszeteit adta kölcsön - püspöki engedéllyel - az Egyházmegyei Múzeum. Minden rézmetszet egyedülálló érték a maga nemében.

Kenedics József térképészeti munkáját kinevezett földmérőként, megyei mérnökként végezte, majd a vármegye hites geometrája -ként.
- Monyorókeréken jelent meg 1785-ben az Aranykerék Páholy tízéves jubileuma alkalmából egy kiadvány, amiben jelentős nevek között, illusztris társaságban (katonatisztek, grófok) Kenedics József neve is megjelenik - tudjuk meg Mayer László levéltárostól. Kenedics további elismertségét mutatja, hogy az 1798-ban Felső-Lendváról készített birtoktérkép díszes címkereteiben már a táblabíró címet is feltüntette. 1792-ben Batthyány József bíboros prímás nemesi cím elnyerésére ajánlotta a négy Kenedics testvért: Ferencet, Józsefet, Istvánt és Benjámint.
Kenedics József Szombathelyen halt meg 1809. december 17-én. Földi maradványait a ferences rendi kriptába helyezték. Kétszáz évvel később, 2009. november 6-án emléktáblát avattak tiszteletére a Széchenyi utcában a Vas Megyei Levéltár és a Vas Megyei Közgyűlés támogatásával. Az avatás után tudományos emlékülést tartottak munkásságáról, ahol Gróf László kartográfus és Mayer László levéltáros méltatták. Kenedics térképészeti szempontból szerencsés korszakban élt, hiszen a hadászatban és a mezőgazdaságban (úrbérrendezés) keresett volt a jó geometra.
A kiállításra érkezők megtekinthetik a Kenedics család színes címerét, a Püspöki Levéltárból kölcsönzött Kenedics-féle két birtoktérképet is. Látható: a térképész művészien dolgozott. A rajzok között az egyik különlegesség a házsongárdi szőlőskert ábrázolása egy 1782. évi tanulmányi térképről.
A tárlat helytörténeti érté-ke mellett magas esztétikai értéket is képvisel. A levéltár munkatársai minden szombathelyinek ajánlják.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum