A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. május 21., csütörtök

A Kazinczy konferenciáról a Könyvtári Levelezõ/ lap

„Nincs más haza, csak az anyanyelv”
✒ Venyigéné Makrányi Margit


Ezzel a Márai Sándortól kölcsönzött címmel rendezett konferenciát 2009. május 21-én Széphalmon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), annak Olvasószolgálati Szekciója és Borsod Megyei Szervezete, a Kazinczy Múzeum, a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, valamint a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

...


Péterfy Gergely adjunktus, a Miskolci Egyetem oktatója, Kazinczy Ferenc életének egy olyan fejezetérõl szólt, melyet nem szoktak a fõsodorba tartozóként emlegetni, mégis nagyon izgalmas, és számos mûvelõdéstörténeti kitekintésre ad alkalmat. Kazinczy Ferenc apósa nyomdokain haladva Kassán a rózsakeresztes rend tagjai sorába lépett. Késõbb, elhagyva ezt a rendet, a szabadkõmûves-páholy tagja
lett, ahol 1786-ban megismerkedett a néger Angelo Solimannal. Soliman portugál rabszolgakereskedõk segítségével került Elefántcsontpartról Európába, s taníttatása eredményeként korának kiemelkedõ mûveltségû alakja lett.

Kazinczy Ferenccel való barátságáról, ennek a Kazinczy életmûben fellelhetõ vonatkozásairól
hallhattunk élvezetes elõadást. A történetrõl, Kazinczy szabadkõmûves múltjáról többet is
megtudhatunk majd az elõadó hamarosan megjelenõ kötetébõl.

...


Az elhangzott elõadások, reményeink szerint, a közeljövõben kötetben is hozzáférhetõvé válnak.Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. augusztus


Forrás: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00088/pdf/KLL_EPA00365_2009-08_014-016.pdf

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/05/eloadas-peterfy-gergely-kazinczy-es-az.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum