A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2007. november 7., szerda

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak

Időpont: 2007. november 7-8.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus, 1118 Budapest, Villányi út. 35-43.

2007 . november 7. Szerda, A épület VII. terem

KERTMŰVÉSZET SZEKCIÓ, Szekcióelnök: FATSAR KRISTÓF

16.30

SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS KERTMŰVÉSZET

Szabadics Anita (szabadics@freemail.hu)

1Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest

Az előadás a felvilágosodás eszmerendszerében meghatározó szerepet játszó titkos társaság, a szabadkőművesség európai kertművészetre gyakorolt hatását vizsgálja. A tájképi kertek alkotóinak és tulajdonosainak nagy része páholytag volt, így a kertekben gyakran tetten érhető a társaság által kifejlesztett szimbólum és jelrendszer. Az érintett kertek értelmezéséhez ezért elengedhetetlen a szabadkőműves szimbolika vizsgálata.

Az előadás a szabadkőművesség történetének vázlatos áttekintését követően bemutatja e jelrendszer néhány darabját, a céhes eredetre utaló szimbólumokat, a társaság eredetlegendáira utaló jelzéseket, illetve nyomon követhetjük, miként gazdagította ezt a titkos nyelvet a 18. századi régészeti érdeklődés. Az egyiptomi elemek átvétele egyes motívumokon kívül hozzájárult, hogy a szabad tér építészet felé fordult a szabadkőműves indíttatású tervezés. A tájképi kert a „természet építése” révén az önépítés szimbólumává vált, melynek létrehozója jelentős társadalmi nevelő szerepet szánt. Programszerűen megkomponált kertek jöttek létre tematikus útvonalakkal, ahol az alkotás mondanivalóját különböző emlékeztető objektumok voltak hivatottak közvetíteni. Az előadás e kertek és bennük alkalmazott objektumok jellegzetes európai példáit sorolja fel. A téma kutatásának szükségességét támasztja alá, hogy a bemutatott példák kerttörténeti jelentőségükön túl meghatározó szerepet játszottak mind emlékmű-állítási, temetőkultúránk alakulásában is.


FREEMASONRY AND THE GARDEN ART

Anita Szabadics (szabadics@freemail.hu)

1 Field Service for Cultural Heritage, Budapest

The lecture explores the impact on European garden design by the secret society of Freemasonry, which played a determining role in the mindset of the Enlightenment. A large portion of the creators and proprietors of landscape gardens were lodge members, thus the society’s system of symbols and signs can often be discovered in the gardens. In order to comprehend these gardens it is essential to study Masonic symbolism.

Following a schematic overview of the history of Freemasonry, the lecture introduces some
items of its sign system, the symbols suggesting guild origin, and indications to the society’s origin legend. Furthermore, it traces how this secretive language was enriched by 18th century
archeological interest. The transfer of Egyptian elements aside from certain motifs encouraged
Masonic design’s turning towards open space architecture. Landscape gardens, by the “building of nature” became the symbols of self-building, where the inventor implied a significant social
educational role. Programmed and composed gardens were created with thematic routes, where the message of creation was communicated by various mementos. The lecture lists typical European examples of these gardens and the objects employed in them. The necessity of researching this topic is supported by the fact that beyond their garden historic significance, the case studies presented, play a major role in the evolution of both our monument-erection and burial culture.

Forrás: http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tajepiteszeti_kar/AdatAllomanyok/LOV/LOV2007-KIADV.pdf

Kapcsolódik:
Szabadkőművességgel kapcsolatos programok adatai: Előadás - LOV konferencia: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

http://szkp4.blogspot.com/2006/07/szabadics-anna-szabadkomuves-szimbolika.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum