A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 2., péntek

Szabadkőművesek ünnepe

VASÁRNAPI UJSÁG
35. szám. —1876. Budapest, augusztus 27. XXTTT. évfolyam.
556-557. oldal

— Szabadkőművesek ünnepe. Szent-István napján avatták föl a váczi uton épült diszes palotájukat a fővárosi szabadkőművesek. D. e. 10 órakor gyűltek össze, — mint a „Fővárosi Lapok" irja, —• a „Nagy Oriens" alatt álló skót szertartású páholyok,-vidéki küldöttségek, összesen vagy kétszáz tag. A terem, melynek mennyezete a csillagos eget ábrázolja, föl volt ékitve s Joannovics György nagymester mondott beszédet, fejtegetve, hogy a szabadkőművességnek, a jog és erkölcs e szövetségének mily nagy feladata van ma, az erkölcsök lazulásának idején : egyszersmind melegen üdvözölte a vendégeket. A joannita-szertartásu páholyok nevében a főtitkár mondott választ. Majd a „Nagy Oriens" szónoka: Máttyus Arisztid adta elő hosszabb beszédben, hogy a czélszerübb, saját helyiség mily befolyással lehet a szövetség benső erősödésére, hogy még inkább megfeleljen feladatának: emelve az erkölcsiséget, családi erényeket, türelmességet, kötelességérzetet, mivelődést és jótékonyságot. Végül ének volt, majd a páholyok külön üdvözlék a nagymestert, s a hat páholy, melyeknek ez uj házban részük van, elfoglalta kijelölt helyeit. Két órakor lakomát tartottak, aztán kirándultak a svábhegyre, zugligetbe s este nyolcz órakor a „Fáczán"-nál vacsoráltak. Másnap ismét ünnepély volt a „Nagy Oriens" helyiségében. Gróf Csáky Tivadar nagymesteri helyettes beszélt a szövetség lényegéről, feladatairól, (feddhetetlen erkölcs, jellemszilárdság sat.) s ő hajtá végre az esketési szertartást is nyolczvan nő és százhatvan férfi jelenlétében. Természetes, hogy ez korántsem azt teszi, hogy nőket vesznek föl a szövetség keblébe, hanem szertartásosan ajánlják a nőt a szövetségtagok különös figyelmébe.'Este tánczvigalom volt a Margitszigeten.Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/01173/pdf/01173.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum