A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 2., péntek

A pápa mint szabadkőműves

SZENTES october 25. 1874. 43-ik szám. Negyedik évfolyam
SZENTESI LAP
VEGYESTARTALMU HETILAP.


— (A pápa mint szabadkőműves.) A rDaily Newsu
f. hó 14-ki száma ezeket irja: nA skót szertartású nNagy
Oriens" nevű szabadkőműves páholynak mart. 27-én
Palermoban tartott negyedéves gyűlésén ünnepélyesen
kijelentetett, hogy Mastai-Feretti „testvér" (IX. Pius
pápa) a rendből kitöröltetett és pedig eskü és hűség
szegés miatt. A palermói páholy decretuma közöltetett
a kölni szabadkőmivesek hivatalos lapjában. E decretnmnak
bevezetését képezi a jegyzőkönyv, melyet azon
páholy állitott ki, melybe a mostani pápa 1826-ban
fölvétette magát, s H/után igv folytatja: „Egy Mastai-
Feretti nevű ember, ki megkapta a szahndkőmives keresztségét
s ünnepélyesen letette az esküt, később IX.
Pius név alatt pápának és királynak választatott. —
Ugyan ő ellenségesnek mutatta magát testvérei irányában
és általában minden szabadkó'mivest excornmunikált.
Ennek következtében a palermói „nagy Oriens"
decretuma alapján eskliszegés miatt Mastai-Ferretti a
rendből kizáratik. A vádlottal ez közöltetett Rómában
és felhivatott, hogy a páholy előtt jelenjék meg és igfzolja
magát. De ő erre mit sem válaszolt s ugy e ponton
maradt azon pillanatig, melyben meghagyta a brasiliai
clerusnak, hogy az ottani szabadkőmivesek ellen
szigorú rendszabályokhoz fogjanak. Erre egy második
és harmadik idézés küldetett hozzá, de ezek i* válása
nélkül maradtak, minek következtében ezen határozat
és kicsapási Ítélet meghozatott. A határozat alatt ezen
alairás áll: Victor Emánuel, Olaszország királya, az
olaszországi „Oriens" nagy mestere."Forrás: http://epa.oszk.hu/01800/01889/00112/pdf/Szentesi_Lap_EPA01889_1874-10-25_43.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum