A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2011. november 21., hétfő

Raffay Ernő könyveinek bemutatója Aradon

A szabadkőművesség

Ha érdekes a téma, ha ismert az előadó, bárhol, bármely időpontban szép számmal összegyűlnek az aradi magyar érdeklődők. Az elmúlt héten mindkét feltétel adott volt, hiszen Raffay Ernő professzor úr neve ismert, a Maros-parti városban is tartott már előadást, a szabadkőművesség pedig nagyon sok laikusnak, de történésznek is megmozgatja a fantáziáját. Mert hosszú ideje titokzatosság lengi körül a liberális gondolkozás szabad terjesztésére alakult szervezetet, ezért sok történelmi esemény, politikai gyilkosság hátterében meglapul az összeesküvés-elmélet, s abba óhatatlanul bekerülnek a szabadkőművesek is. (Nem véletlen, hogy az előadó Szabadkőművesek Trianon előtt című könyve rövid idő alatt négy kiadást ért meg, angol fordítása nemsokára kerül a könyvpiacra.)
A fentiekért telt meg zsúfolásig a belvárosi református templom imaterme.
Az est házigazdája, Baracsi Levente tiszteletes nem véletlenül jegyezte meg bevezető szavaiban, hogy maga sem tudja hova helyezni a mozgalmat, hiszen egyházellenessége miatt el kell vetnünk, de soraiban olyan neveket is találunk, mint Ady Endréé, avagy Makkai Sándor református püspöké. Az est moderátora, Borbély Zsolt Attila, Raffay Ernő két legutóbbi könyve (a fentebb említett mellett most jött ki a nyomdából a Harcoló szabadkőművesség című, a katolikus egyház elleni küzdelmet taglaló kiadványa) kapcsán tette fel kérdéseit.
Nem szándékom taglalni mindazt, ami az egy órai előadás, majd pedig a kérdésekre adott válaszok során elhangzott. Talán a legérdekesebb részlet, amely (valószínűleg) igen sok magyar érdeklődését felkelti, az a Tisza István meggyilkolásának momentuma. Felmerült ez annak a kérdésnek a taglalásánál, hogy mi lett volna, ha nem Károlyi Mihály kerül kormányfőnek 191 őszén. Mert közvetlenül a gyilkosság előtt alakult meg a Károlyi-kormány, amelynek három minisztere és négy államtitkára is szabadkőműves volt. A Tisza Istvánt kivégzett héttagú különítményből pedig ketten voltak a budapesti páholy tagjai. Bár a szólásmondás szerint a történelemben nincs ha, Raffay Ernő véleménye az, hogy igenis el kell játszani a gondolattal, hogy a történelem másképpen is alakult volna. Magyarország történelme mindenképpen, ha Tisza István lesz a miniszterelnök, ha a hadsereget nem fegyverzik le az országárulók, ha a tanácsköztársaság nem hoz az ország élére egy bolsevik kormányt.
Ezért volt érdekfeszítő Raffay Ernő előadása, s ezért érdemes elolvasni már megjelent, s megjelenés előtt álló könyveit.Forrás: http://hetiujszo.hhrf.org/?p=4953

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum