A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. szeptember 16., szerda

A szabadkőművesek határozatai Erzsébet királyné halálakor

ORSZÁGOS HIRLAP
II. év. Budapest, 1898, péntek, szeptember 16-án. 255. szám.
6. oldal

(A szabadkömüvesek.) A magyarországi szimbolikus
nagypáholynak rendkivüli ülésre egybegyült
szövetségtanácsa egyhangulag a következöket határozta
a nagy nemzeti gyászeset alkalmából:
1. Erzsébet királyasszonynak, a fejedelmi és
nöi erények ideáljának. Magyarország védö angyalának
elhunyta fölött fájdalmát és osztatlan gyászát
a magyarországi szabadkömüveseknek jegyzökönyvbe
igtatja.
2. A nagymestert felkéri, hogy a magyarországi
szabadkömüvesek mély alattvalói hódolatát, törhetetlen
hüségét és igaz szivböl fakadó meleg részvétét
a trón zsámolya elött alkalmas módon tolmácsolja.
3. Az elhunyt nagyasszony emlékére e hónap
21-én szertartásos gyászmunkát tart s erre a nagypáholy
védelme alatt dolgozó összes páholyokat,
valamint a külföldi nagypáholyok képviselöit
meghivja.
4. A székes fövárosban emelendö szobor
költségeihez a nagypáholy kétezer koronával járul
és fölhatalmazza a nagymestert, hogy ezt az
összeget azonnal folyósitsa.

Forrás: http://www.epa.oszk.hu/00200/00242/00298/pdf/00298.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum