A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 3., szombat

Farina kölni a Symbolikus Nagypáholy hadikórházának

N a g y l e l k ű adomány. A vállvetett küzdelem
mindinkább közelebb hoz bennünket a hatalmas német
szövetségesünkhöz, ami a társadalomban is már kifejezésre
jut, amint ezt a következő eset bizonyítja.
A valódi kölni viz egyedüli gyártója, a világhírű
Johann Maria Farina czég, Köln, Jülichs-Platz 4. sz.
a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hadikórházának
több száz üveg valódi kölni vizet bocsátott
rendelkezésre. Ez a nagylelkű adomány még népszerűbbé
fogja tenni a Johann Maria Farina czég
világhírű valódi kölni vizét, melyet a Nagypáholy
hadikórházában főleg dezinfekciós czélokra használnak

VASÁRNAPI UJSÁG, 43. SZÁM. 1914. 61. ÉVFOLYAM, 814. oldal
Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/03179/pdf/VU_EPA00030_1914_43.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum